Comisiile de specialitate

Comisia Buget

Comisia pentru prognoză şi programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al municipiului:

Comisia Învăţământ

Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, tineret, activităţi sportive şi de agrement

Comisia de Urbanism

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism

Comisia Socială

Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecţie socială şi protecţie copii

Comisia Juridică

Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, relaţii cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană:

   

Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Harta Oradiei
Piste de biciclete
Proiect Piata Unirii
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fără maidanezi pe străzi
Oradea pune suflet
Carte de oaspeti
Camera web
Facebook
Twitter
Blogul primarului Ilie Bolojan
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni