Concursuri

Concursuri ocupare posturi vacante

Examen de promovare în trepte profesionale a personalului contractual din cadrul instituției

Publicat în data de 14.06.2017 ANUNȚ Primăria municipiului Oradea, cu sediul în Piaţa Unirii nr.1, organizeazăexamenul de promovare în trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Serviciului Parcări,(...)

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Patrimoniu Imobiliar

Publicat in data de 12.06.2017 A N U N ŢConcurs de recrutare pentru ocuparea a patru funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Patrimoniu Imobiliar Data susţinerii probei scrise: 12.07.2017, ora 10:00Locul de(...)

Examen pentru promovarea în grad profesional

Primăria municipiului Oradea organizează examen pentru promovarea în gradul profesionalimediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici Tip concurs: Promovare în gradData de susținere a probei scrise: 27.06.2017,(...)

ANUNȚ concurs Compartiment Agricol Fond Funciar

Publicat în data de 31.05.2017 A N U N ŢConcurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Direcției Juridice - Compartiment Agricol - Fond Funciar Data susţinerii probei scrise:(...)

A N U N Ţ - Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Tehnice - Biroul Drumuri Publice

Publicat în data de 18.05.2017 A N U N ŢConcurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Tehnice - Biroul Drumuri Publice Data susţinerii probei scrise: 19.06.2017, ora(...)

   

Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni