Concursuri

Concursuri ocupare posturi vacante

examen de promovare in grad profesional

Primăria municipiului Oradea organizează examende promovare în grad profesional Data de susținere a probei scrise: 22 mai 2018, ora 10:00 Locaţia de desfăşurare a examenului: sediul Primăriei municipiului Oradea (...)

Concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat, treapta profesională I la Biroul Întreținere din cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar

Publicat în data de 16.04.2018 ANUNȚ Primăria municipiului Oradea organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat, treapta profesională I la Biroul Întreținere din cadrul(...)

Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de Sef birou al Biroului Asociaţii de proprietari

ANUNT publicat la data de 13.04.2018 Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef birou al Biroului Asociaţii de proprietari Data de susţinere a probei scrise: 15 mai 2018, ora 10:00 Data de susţinere(...)

concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Drumuri Publice

Concurs publicat in data de 23.03.2018 A N U N Ţ concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de execuţie de consilier debutant din cadrul Biroului Drumuri Publice Data de susţinere a probei(...)

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic Contencios

Publicat în data de 16.02.2018 A N U N ŢConcurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante Data de susţinere a probei scrise: 20.03.2018, ora 10:00Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul(...)

   

Romania 100
Bugetare participativa
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni