Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef serviciu al Serviciului Cadastru, Evidenţă Patrimoniu