Trimite unui prieten

Aducere la cunoștința publică: proiectul de act normativ privind atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

Luni , 4 Martie 2019, 11:18

Exportă PDF - Aducere la cunoștința publică: proiectul de act normativ privind atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate Tipărește pagina - Aducere la cunoștința publică: proiectul de act normativ privind atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate Trimite unui prieten - Aducere la cunoștința publică: proiectul de act normativ privind atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de act normativ privind atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

 

Documentația de atribuire cuprinde următoarele atașamente:

1.    Proiectul hotărârii de consiliu  privind aprobarea studiului de oportunitate, modalitatii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate .

2.    Proiectul raportului de specialitate care fundamentează proiectul hotărârii de consiliu.

3.    Studiul de oportunitate.

4.    Proiectul contractului de delegare.

5.    Anexele la proiectul contractului de delegare.

 

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

-          pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea - www.oradea.ro

-          la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

Procedura de dezbatere publică: 30 zile lucrătoare până în data de 12 aprilie 2019.

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: 22 martie 2019.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

-          prin email pe adresa: primarie@oradea.ro

-          prin fax la nr. 0259/437.544

-          prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

-          depuse la Centrul de relații cu publicul - Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1 

 

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei