Trimite unui prieten

Dezbatere Publică privind revizuirea Regulamentului Local de Urbanism

Vineri , 28 Iulie 2017, 14:54

Exportă PDF - Dezbatere Publică privind revizuirea Regulamentului Local de Urbanism Tipărește pagina - Dezbatere Publică privind revizuirea Regulamentului Local de Urbanism Trimite unui prieten - Dezbatere Publică privind revizuirea Regulamentului Local de Urbanism

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind  revizuirea Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 501/2016.

Etapa I - Revizuirea Regulamentului Local de Urbanism

 

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 1.08-14.09.2017,  destinata consultarii publicului au fost inregistrate 45 de sesizari/ solicitari de scoatere din UTR Va, respectiv de modificare a reglementarilor specifice anumitor UTR-uri, astfel incat sa fie permisa construirea pe parcele aflate in proprietate privata.

Asa cum s-a precizat in anuntul de initiere a etapei de consultare a publicului varianta de revizuire a PUG - Regulamentul Local de Urbanism nu se refera la modificarea  zonarii functionale, limitele UTR -urilor, limita zonei de intravilan a municipiului si plansele aferente PUG.

Celelalte aspecte sesizate fac referire la situatii punctuale pentru care, in perioada urmatoare fiecare petent va primi un raspuns in scris.

 

Urmare a aspectelor sesizate in perioada destinata consultarii publicului, in sedinta Consiliului Local al Municipiului Oradea, din 28.09.2017 s-a supus aprobarii  modificarea partiala si completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentatiei Planul Urbanistic General al Municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 501 / 2016, privind:

- art. 1, 2 din partea I, cap. 1.

- art. 8 din partea II, cap. 2.

- art. 30 si 31 din partea II, cap. 4.

- procedurilor de urbanizare din partea III , zone de urbanizare, pentru UTR: UM1, UM2, UM3, UM4, UIs_P, ULiu, ULc, UEt, UEi, UG_c, UVa, UVs, UVt,

conform propunerilor anexate.

 

 

                                    Arhitect sef

                           Antonina Buruiana

 

 

Fișiere - Dezbatere Publică privind revizuirea Regulamentului Local de Urbanism

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni