Dezbateri publice

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR PE ZONELE PUBLICE APROBAT CU HCL NR.328/30.03.2017

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR PE ZONELE PUBLICE APROBAT CU HCL NR.328/30.03.2017 Dezbaterea publică pe tema modificarilor si completarilor(...)

Dezbatere publică privind proiectul planului de acţiune pentru reducerea zgomotului în municipiul Oradea – 2018

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările şi completările ulterioare, administraţiile publice locale au obligaţia elaborării(...)

DEZBATERE PUBLICĂ - PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI TARIFELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de act normativ privind stabilirea impozitelor, taxelor(...)

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI ORADEA PENTRU ANUL 2018

Primăria Oradea anunţă că joi, 1 februarie 2018, ora 16.00, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea dezbaterea publică privind Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2018. Toţi(...)

privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea

Primăria Oradea anunţă că marti, 09.01.2018, ora 17.00, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea o dezbatere publicăprivind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea(...)

Dezbatere publică privind Reactualizarea Studiului de fezabilitate privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Oradea

Primăria Oradea anunţă că marti, 19 decembrie 2017, ora 17.00, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea o dezbatere publică privind Reactualizărea Studiului de fezabilitate privind stabilirea zonelor unitare de(...)

Modificări ale impozitelor, taxelor și tarifelor propuse pentru anul 2018

Primăria Oradea aduce la cunoștința publică faptul că în data de 23 noiembrie 2017, ora 16:00, în sala mare a Primăriei Oradea va avea loc dezbaterea publică privind proiectul "Modificări ale impozitelor, taxelor și(...)

Dezbatere publică privind Strategia de parcări a municipiului Oradea

Primăria Oradea anunţă că joi, 14 septembrie 2017, ora 17.00, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea o dezbatere publică privind „Strategia de parcări a municipiului Oradea". Toţi cetăţenii interesaţi sunt(...)

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REGULAMENTUL PENTRU STIMULAREA DEZVOLTĂRII CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI ORADEA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, Primăria Municipiului Oradea propune spre dezbatere publică REGULAMENTUL PENTRU STIMULAREA(...)

Dezbatere publică privind măsurile de supraimpozitare a cladirilor neingrijite pentru anul 2018

Primăria Oradea anunţă că joi, 8 iunie 2017, ora 16.00, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea o dezbatere publică despre actualizarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor neîntreținute - 2017. Toţi(...)

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta