Dezbateri publice

Dezbatere Publica Privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul polului de dezvoltare urbană Oradea

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Oradea propune spre dezbatere publica textul complet(...)

Dezbatere publică privind proiectul de buget pe 2016

Primăria Oradea anunţă că joi, 28 ianuarie 2016, ora 16.30, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea dezbaterea publică privind Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2016. Toţi(...)

Dezbatere publică privind supraimpozitarea clădirilor neîngrijite și scutirea de impozit pentru clădirile monument istoric care au o stare tehnică foarte bună

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Oradea aduce la cunoștința publică proiectele de regulament privind supraimpozitarea clădirilor(...)

A n u n ț de consultare publică pentru organizarea licitației publice și încheierii contractelor de concesiune, având ca obiect parcele de teren destinate construirii de locuințe colective (blocuri) și spații comerciale

Municipiul Oradea, prin Administraţia Imobiliară Oradea, emite următorul A n u n ț de consultare publică Obiectul consultării - Caietul de Sarcini (propunere) pentru organizarea licitației publice și încheierii contractelor(...)

Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind modificarea și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primaria Oradea aduce la cunoștința publică proiectul de hotarâre privind modificarea șiactualizarea(...)

Dezbatere publică privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Oradea, Direcția Economică aduce la cunoştinţa publică: Proiectul de(...)

Debatere publica privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de picnic in Municipiul Oradea

Direcţia Tehnică va organiza miercuri, 14.10.2015, ora 16.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea, o dezbatere publică privindaprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de picnic in Municipiul Oradea.(...)

Debatere publica pentru aprobarea Regulamentului privind activitatile de taiere, transport si valorificare a lemnului rezultat din spatiile verzi si alte terenuri din afara fondului forestier national situate in intravilanul Municipiului Oradea

Direcţia Tehnică va organiza miercuri, 07.10.2015, ora 1600, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea o dezbatere publică privindaprobarea Regulamentului privind activitatile de taiere, transport si valorificare a lemnului(...)

Dezbatere publică privind completarea şi actualizarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 266 din 28.04.2015 pentru aprobarea traseelor şi staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judeţene, pe teritoriul Municipiului Oradea

Direcţia Tehnică va organiza joi, 04.06.2015, ora 1600, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea o dezbatere publică privind completarea şi actualizarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 266 din 28.04.2015 pentru(...)

Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Complexului Cultural - Turistic Cetatea Oradea

Administrația Imobiliară Oradea va organiza miercuri, 25 martie 2015, in sala mare a Primăriei Oradea, de la ora 16:00 o dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare si Funcționare a Complexului Cultural - Turistic Cetatea(...)

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert