Dezbateri publice

A n u n ț de consultare publică pentru organizarea licitației publice și încheierii contractelor de concesiune, având ca obiect parcele de teren destinate construirii de locuințe colective (blocuri) și spații comerciale

Municipiul Oradea, prin Administraţia Imobiliară Oradea, emite următorul A n u n ț de consultare publică Obiectul consultării - Caietul de Sarcini (propunere) pentru organizarea licitației publice și încheierii contractelor(...)

Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind modificarea și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primaria Oradea aduce la cunoștința publică proiectul de hotarâre privind modificarea șiactualizarea(...)

Dezbatere publică privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Oradea, Direcția Economică aduce la cunoştinţa publică: Proiectul de(...)

Debatere publica privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de picnic in Municipiul Oradea

Direcţia Tehnică va organiza miercuri, 14.10.2015, ora 16.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea, o dezbatere publică privindaprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de picnic in Municipiul Oradea.(...)

Debatere publica pentru aprobarea Regulamentului privind activitatile de taiere, transport si valorificare a lemnului rezultat din spatiile verzi si alte terenuri din afara fondului forestier national situate in intravilanul Municipiului Oradea

Direcţia Tehnică va organiza miercuri, 07.10.2015, ora 1600, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea o dezbatere publică privindaprobarea Regulamentului privind activitatile de taiere, transport si valorificare a lemnului(...)

Dezbatere publică privind completarea şi actualizarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 266 din 28.04.2015 pentru aprobarea traseelor şi staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judeţene, pe teritoriul Municipiului Oradea

Direcţia Tehnică va organiza joi, 04.06.2015, ora 1600, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea o dezbatere publică privind completarea şi actualizarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 266 din 28.04.2015 pentru(...)

Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Complexului Cultural - Turistic Cetatea Oradea

Administrația Imobiliară Oradea va organiza miercuri, 25 martie 2015, in sala mare a Primăriei Oradea, de la ora 16:00 o dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare si Funcționare a Complexului Cultural - Turistic Cetatea(...)

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI ORADEA

Primăria Municipiului Oradea, prin Direcţia Tehnică anunţă publicul interesat că marti 3 martie 2015, ora 17 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea, are loc dezbaterea publică privind aprobarea Regulamentului de(...)

Dezbatere publica privind modificarea si completarea H.C.L nr. 428/28.05.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea transportului de personae, marfuri sau bunuri in regim taxi si a activitatii de dispecerat taxi pe raza Municipiului Oradea

PROIECT DE HOTARAREprivind modificarea si completarea H.C.L nr. 428/28.05.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea transportului de personae, marfuri sau bunuri in regim taxi si a activitatii de dispecerat(...)

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta