Dezbateri publice

Dezbatere publica privind Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice supraetajate din municipiul Oradea

Dezbaterea publica va avea loc in data de 18.07.2014 la ora 10.00 in Sala mica a Primariei municipiului Oradea. Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare referitoare la acest proiect se pot transmite până în(...)

Dezbatere publică organizată de ASCO

Administraţia Socială Comunitară Oradea a elaborat un proiect de hotărâre pentru aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Compartimentului Cabinete Medicale Şcolare aflat în structura Administraţiei(...)

Dezbatere publică privind proiectul pentru Regulamentul local de publicitate pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Instituţia Arhitectului Şef şi Poliţia Locală Oradea, aduc la cunoştiinţă publică :- proiectul(...)

Dezbatere publică privind proiectul regulamentului de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor care nu se supun înmatriculării, precum şi unele reguli privind circulaţia acestora în municipiul Oradea

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Direcţia Tehnică şi Poliţia Locală Oradea, aduc la cunoştiinţă publică : -proiectul de(...)

Dezbatere publică

In conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația imobiliară Oradea aduce la cunostința publică: proiectul de hotărâre privind(...)

Dezbatere publică pe tema proiectului de hotărâre pentru aprobarea numărului maxim de autorizaţii taxi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria municipiului Oradea aduce la cunoştinţa publică: proiectul de hotărâre pentru aprobarea(...)

Dezbatere publică cu privire la stabilirea zonelor unitare de încălzire

Primăria Municipiului Oradea, prin Direcţia Tehnică anunţă publicul interesat că miercuri, 10 iulie 2013, ora 17 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea, are loc o dezbatere publică privind aprobarea „Studiului(...)

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei