Trimite unui prieten

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2019, publicat pentru consultare

Vineri , 29 Martie 2019, 16:12

Exportă PDF - Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2019, publicat pentru consultare Tipărește pagina - Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2019, publicat pentru consultare Trimite unui prieten - Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2019, publicat pentru consultare

În temeiul art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul municipiului Oradea aduce la cunoştinţa cetăţenilor urbei proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2019, în scopul informării populaţiei, dar şi al formulării de propuneri privind structura acestuia.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2019 poate fi consultat pe site-ul instituției www.oradea.ro

Până la data de 15 aprilie 2019, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se pot înainta propuneri privitoare la acest proiect, fie prin  Centrul de Informaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Oradea, fie în format electronic la adresa de email primarie@oradea.ro, sau prin fax la nr. 0259/437.544.

De asemenea, Primăria Oradea anunţă că până la data de 15 aprilie, anul curent, se va organiza o ședință publică de prezentare a bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019.

Bugetul consolidat reprezintă documentul oficial de prezentare a bugetului de venituri şi cheltuieli al oricărei autorităţi publice locale din România, fiind reglementat de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50 /2019.

El reprezintă expresia politicilor sociale, economice, de dezvoltare etc. a autorităţii locale prin proiectele publice propuse şi responsabilităţile stabilite ordonatorilor de credite.

Instituţiile publice care gestionează bugetul public al municipiului Oradea, ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite în subordinea ordonatorului principal de credite - primarul municipiului Oradea sunt următorii:

-       Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat       

-       Directia de Asistență Socială Oradea  (inclusiv Creşa Oradea)

-       Clubul Sportiv Municipal Oradea

-       Muzeul orașului Oradea - Complex Cultural

-       Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu''                                      

-       Spitalul Clinic Județean Oradea

Materialul cuprinzând structura proiectului de buget (venituri+cheltuieli) cu explicații de ordin economic, grafice și tabele cu date poate fi consultat în atașament. Tot în atașament se găsește proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2019.

 

Fișiere - Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2019, publicat pentru consultare

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei