Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Construire cladire de birouri si centru wellness, str.Louis Pasteur nr.cad. 194817, 194857-Oradea

Vineri , 12 Mai 2017, 14:30

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Construire cladire  de birouri si centru wellness,  str.Louis Pasteur nr.cad. 194817, 194857-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Construire cladire  de birouri si centru wellness,  str.Louis Pasteur nr.cad. 194817, 194857-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Construire cladire  de birouri si centru wellness,  str.Louis Pasteur nr.cad. 194817, 194857-Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ - Construire cladire  de birouri si centru wellness,

str.Louis Pasteur nr.cad. 194817, 194857-Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reglementarea urbanistica a parcelelor identificate cu nr.cad. 194817 si 194857 din fosta incinta a SC Perind SA , in vederea  construirii unei cladiri de birouri si a unui centru wellness.

Prin planul urbanistic zonal elaborat de B.I.A. Marginean Adela, cu coordonarea arh. Dan Costa, initiat de SC QUBIZ REAL ESTATE SRL reprezentanta de d-na Anghel Ioana, se stabilesc conditiile de reconversie functionala a intregii incinte SC Perind S.A. in zona mixta de tip M3 cu  limita de implantare a constructiilor: 3,0m fata de aliniamentul arterelor rutiere(str. Louis Pasteur, Gh. Doja, str. creata prin PUD aprobat prin HCL 529/12.08.2015) si  regim de inaltime max.S/D+P+4E+1R, cu Hmax. 22,0m. Indicii urbanistici ai zonei studiate se vor incadra in  POTmax.40%  si CUTmax.2,1.

Mobilarea incintei compuse din parcelele 194817, 194857, 195890 si 195819 aflate in proprietatea SC QUBIZ REAL ESTATE SRL, consta in amplasarea a doua cladiri avand destinatia cladire de birouri, respectiv centru wellness, in urmatoarele conditii:

            - regim de inaltime:max. D+P+1÷4E, cu retrageri la D+P+2E spre str. Louis Pasteur si retrageri succesive la D+P+E si D+P+2E spre mejdia stanga pentru cladirea de birouri(Hmax.21,0m), respectiv P+1 cu Hmax15,0m pentru centrul wellness;

            - limita de implantare a constructiilor fata de limita estica a amplasamentului este de 5,5m in zona parcelei identificate cu nr.cad.194817, respectiv 4,5m in zona parcelei identificate cu nr.cad. 194857;

            - retrageri: 2,5m fata de limita de implantare stabilita spre str.Louis Pasteur, 5,5m fata de mejdia stanga si fara retragere de la mejdia dreapta pentru cladirea de birouri, respectiv 3,0m fata de mejdia vestica, min.41,65m fata de mejdia estica si min.17,75m fata de limita sudica a parcelei identificate cu nr.cad.194816, pentru centrul wellness;

            - in incinta se vor amenaja 56 locuri de parcare, din care 28 de locuri vor fi amplasate la demisol;

            - accesul in incinta se realizeaza atat din Louis Pasteur cat si din str. Gh. Doja;

            - POTmax40%   CUTmax.2,1;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 15.05 - 8.06.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar destinat preluarii documentelor.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 9-23.06.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Construire cladire de birouri si centru wellness, str.Louis Pasteur nr.cad. 194817, 194857-Oradea

Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni