Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
217 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: “Construirea unui Centru de zi pentru copiii proveniti din comunitati marginalizate în Municipiul Oradea” 3 - 2018
190 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 3 - 2018
189 / 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 972/2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 3 - 2018
188 / 2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare PT 136” 3 - 2018
187 / 2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 130; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 604; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 820; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 849.” 3 - 2018
186 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de Urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor industriale zona str.Calea Borsului – str.Ion Mihalache; PUZ pentru subzona 1 din masterplan, zona str.Ion Mihalache, nr.cad.200368, 200369, 164146,163779 - Oradea 2 - 2018
185 / 2018 Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: “Reabilitare Ansamblu Cultural Vulturul Negru – Oradea’’ 2 - 2018
184 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a III-a” 2 - 2018
183 / 2018 pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : „Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea” 2 - 2018
182 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Amenajare și pavare Strada Aurel Lazăr, Oradea în vederea transformării acesteia în zonă pietonală” 2 - 2018
181 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF+DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 54 în municipiul Oradea 2 - 2018
180 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 53 în municipiul Oradea 2 - 2018
179 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Grădinița nr. 28 și Creșa nr 4 din Oradea 2 - 2018
178 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea 2 - 2018
177 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire hală de depozitare, ateliere și birouri în Oradea, str Atelierelor, CF 156170, incinta SC OTL SA 2 - 2018
176 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade exterioare și schimbare acoperiș la imobilul Sp+P+2E str. Duiliu Zamfirescu nr. 10 Oradea 2 - 2018
175 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Edificare grădiniță și creșă în Parcul Industrial nr 1, Oradea 2 - 2018
174 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire ambulatoriu pe strada Brașovului nr. cadastral 197852 Oradea 2 - 2018
173 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea 2 - 2018
172 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea 2 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni