Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
335 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 3: Realizare ecran de piloți forați – cota 177,5 m” 3 - 2017
334 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 2: Realizare ecran de piloți forați – cota 167,5 m” 3 - 2017
333 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 1: Rigidizarea fundațiilor și executarea drenurilor de adâncime” 3 - 2017
332 / 2017 privind respingerea proiectul de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai UDMR privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Oradea” 3 - 2017
331 / 2017 privind susţinerea organizării “Zilei Mondiale de Conştientizare a Autismului” 3 - 2017
330 / 2017 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin HCL nr. 852/2016 3 - 2017
329 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator – Parcelare teren pentru amplasare locuinte izolate si colective, str. Bajor Andor nr.37A, nr.cad.158430-Oradea 3 - 2017
328 / 2017 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice aprobat prin HCL 163/29.03.2010. 3 - 2017
327 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare parcele si construire locuinta, str. Bartok Bela, nr.cad.164360-Oradea 3 - 2017
326 / 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 219/2016 privind Programul de transformare a străzii Vasile Alecsandri în zona pietonală prin refuncţionalizarea şi reamenajarea spaţiului public 3 - 2017
325 / 2017 Pentru modificarea articolului VI din Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 10 martie 2015 privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul monument istoric – Palatul Apollo str. Republicii nr. 12, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 3 - 2017
324 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementari urbanistice pentru parcelare teren in vederea amplasarii de locuinte zona str.Vasile Lucaciu, nr.cad.190946, 197045, 197046, 153077, 14346 - Oradea 3 - 2017
323 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare terenpentru amplasare locuinte si functiuni complementare zona str.Jurcsak Tibor, nr.cad.194503, 193504, 194498, 194499, 184511, 194428, 194429, 194406-:--194410, 195005, Oradea 3 - 2017
322 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire imobil locuinte colective cu spatii comune la demisol, str. Gh. Doja nr.103A nr.cad.196080-Oradea 3 - 2017
321 / 2017 Pentru modificarea art.2 din HCL nr. 464 din 12 iulie 2016 privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea 3 - 2017
320 / 2017 privind atribuirea denumirii “Podul Centenarului” pentru podul de pe Râul Crișul Repede care face legătura între str. Plevnei și strada Szigligeti Ede. 3 - 2017
319 / 2017 privind atribuirea de denumiri pentru străzi nou create în municipiul Oradea și prelungirea cu aceeași denumire a unor străzi nou create aflate în prelungirea străzilor existente. 3 - 2017
318 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe, str. Dimitrie Anghel nr. Cad. 163358, 185781, 164986 – Oradea 3 - 2017
317 / 2017 privind modificarea și completarea HCL 499/2016 pentru modificarea componenței Comitetului Director Clubului Sportiv Municipal Oradea 3 - 2017
316 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea 3 - 2017

Harta Oradiei
Blogul primarului Ilie Bolojan
Twitter
Camera web
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni