Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
8 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.315/2015) Parcelare teren in parc industrial EUROBUSINESS II, str. Ogorului, nr.cad.187985, 187986, 187988, 187992-:-187995, 190248, 190247, 187879, 187880, 187883-:-187885, 192582, 171455, 194244, 194245, 192880-:- 192884, 192886, 192578, 177729, 192800-:-192803, 192791, 192792, 175984, 175985, 190282, 190283, 175987, 177365, 192878, 192879, 188154, 188155, 175993,177433-:-177437, 175991, 187390-:-187392, 1 1 - 2017
7 / 2017 pentru respingerea dării în administrare, pentru o perioadă de 5 ani, a trei încăperi, în suprafaţă totală de 44,29 mp, din imobilul în care funcționează Adăpostul de Noapte, situat în municipiu Oradea pe str. Gutenberg nr. 8, în favoarea Poliţiei Locale Oradea 1 - 2017
6 / 2017 Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2017 Amplasamentele unde se vor repartiza orele de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea 1 - 2017
5 / 2017 privind aprobarea scrisorilor de asteptari, profilurilor consiliilor de administratie, profilurilor membrilor CA si a matricelor consiliilor la societatile Compania de Apa Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locala SA 1 - 2017
4 / 2017 privind aprobarea mecanismului de percepere a taxei reglementate de OUG 196/2005 privind fondul de mediu, pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare 1 - 2017
3 / 2017 privind numirea preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA și mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţilor Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locală Oradea SA să semneze contractele de mandat în forma contractelor din mandatul anterior 1 - 2017
2 / 2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secţiuni, la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2016 1 - 2017
1 / 2017 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2017 - 2018 1 - 2017
1242 / 2016 privind darea în administrare societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a terenului în suprafață de 4.366 mp, proprietatea publică a mun. Oradea, identificat prin nr. Cad. 190924 și CF 190924, situat în Parcul Industrial Eurobusiness III prin încheierea unui contract dfe administrare între municipiul Oradea și soc. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. 12 - 2016
1241 / 2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la A.D.P. Oradea 12 - 2016
1240 / 2016 privind aprobarea prețului local al energiei termice practicat de societatea Termoficare Oradea SA în mun. Oradea, valabil începând cu 01.01.2017 12 - 2016
1239 / 2016 privind aprobarea practicării de către societatea Termoficare Oradea SA a prețului local al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeua primară, valabil începând cu 01.01.2017. 12 - 2016
1238 / 2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea ADL Oradea SA pe anul 2016. 12 - 2016
1237 / 2016 privind numirea reprezentanților în AGA la societățile comerciale la care mun. Oradea este acționar majoritar. 12 - 2016
1236 / 2016 privind aprobarea unor măsuri în vederea închirierii de către mun. Oradea prin Direcția Patrimoniului Imobiliar a spațiilor cu altă destinație decât locuință. 12 - 2016
1235 / 2016 privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Jokai Mor nr.19 12 - 2016
1234 / 2016 privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ioan Budai Deleanu nr.2 12 - 2016
1233 / 2016 privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Arany Janos nr.1 12 - 2016
1232 / 2016 privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Roman Ciorogariu nr.38 12 - 2016
1231 / 2016 privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Iosif Vulcan nr.14 12 - 2016

Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Harta Oradiei
Piste de biciclete
Proiect Piata Unirii
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fără maidanezi pe străzi
Oradea pune suflet
Carte de oaspeti
Camera web
Facebook
Twitter
Blogul primarului Ilie Bolojan
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni