Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
1062 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 190282 - Oradea, reprezentând teren, situat pe str. Ogorului - Parcul Industrial Eurobusiness II. 10 - 2018
1061 / 2018 pentru aprobarea trecerii unor suprafețe de teren, identificate cu nr. cadastrale 190002 și 202601, situate pe str. Barcăului, din proprietatea privată în proprietatea publică a Municipiului Oradea, respectiv pentru aprobarea radierii dreptului de administrare operativă notat în CF 202558 în favoarea societății Compania de Apă Oradea S.A. 10 - 2018
1060 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.732 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia de \\ 10 - 2018
1059 / 2018 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 855 din 07.09.2018, privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa 42.255 mp, reprezentând teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - tronson 2 din str. Nufărului 10 - 2018
1058 / 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR,Municipiul Oradea, județul Bihor și aprobarea abrogării HCL nr. 936/01. 10. 2018 10 - 2018
1057 / 2018 pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 10 - 2018
1056 / 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții – „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea – Etapa – III – a. 10 - 2018
1054 / 2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea 10 - 2018
1053 / 2018 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă poet Gheorghe Pituț (tronson între str. Matei Corvin - Calea Bihorului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 4.935 mp şi a construcţiilor - proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 10 - 2018
1052 / 2018 privind repartizarea a 3 locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 258 din 27.03.2018 10 - 2018
1051 / 2018 pentru aprobarea Listei privind repartizarea locuințelor disponibile pentru tineri destinate închirierii, construite în anul 2018, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Oradea, str. Balogh István 10 - 2018
1050 / 2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022 10 - 2018
1049 / 2018 privind modificarea art. 1 a H.C.L. nr. 159/2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea. . 10 - 2018
1048 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “RELOCARE REȚELE ELECTRICE ÎN ZONA INTERSECȚIEI B-DUL GENERAL GHEORGHE MAGHERU – ALEEA ȘTRANDULUI – PARCUL TRAIAN” 10 - 2018
1047 / 2018 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate pentru Drum colector aferent drumului de centura (strada Ogorului) intre strada Liviu Borcea si strada Ciheiului – relocari retele electrice 10 - 2018
1046 / 2018 privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 77/2015 în ceea ce privește aprobarea temei de concurs (caiet de sarcini) pentru realizarea statuii ecvestre a regelui Ferdinand al României. 10 - 2018
1045 / 2018 privind aprobarea relocării statuii lui Mihai Viteazul din Piața Unirii în Piața Emanuil Gojdu, cu scopul de a reamplasa statuia Regelui Ferdinand I pe vechiul amplasament din Oradea 10 - 2018
1044 / 2018 pentru aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau familiale, str. Merilor, nr. cad. 14879, nr. cad. 14881, nr. cad. 165667 (nr. cad. vechi 14883), nr. cad. 14885, Oradea. 10 - 2018
1043 / 2018 privind aprobarea contractului pentru închirierea spațiilor locative din fondul de locuințe pentru tineri, proprietate privată a Statului Român, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea municipiului Oradea, respectiv abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 694 din 30.08.2016 10 - 2018
1042 / 2018 Pentru modificarea Art. 2 si Art.4 din HCL 935/2018 10 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert