Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
440 / 2018 privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Oradea și Asociatia Nationala Cultul Eroilor \"Regina Maria\" - filiala Bihor precum și acordarea unui sprijin financiar în sumă de 21.760 lei pentru finanţarea proiectului “Memoria eroului național Avram Iancu în orașele și capitalele Marii Uniri din Ardeal’’- Centenarul “Marii Uniri’’ 5 - 2018
439 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 5 - 2018
438 / 2018 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017 5 - 2018
437 / 2018 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017 5 - 2018
436 / 2018 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017 5 - 2018
435 / 2018 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017 5 - 2018
434 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Inlocuire retea apa pe strada Octavian Goga si extindere retea apa pe strada Herbert Spencer, municipiul Oradea” 5 - 2018
433 / 2018 Privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării investiției „Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea” 5 - 2018
432 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Pietonalizare zona Libertatii, Mun. Oradea”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă 5 - 2018
431 / 2018 privind modificarea art.4 din HCL nr.330/12.04.2018 de aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 5 - 2018
430 / 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare” 5 - 2018
429 / 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile mai 2018, iunie 2018 şi iulie 2018 4 - 2018
428 / 2018 pentru modificarea HCL 174/26.02.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire ambulatoriu pe strada Brasovului nr. cadastral 197852 Oradea 4 - 2018
427 / 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 4 - 2018
426 / 2018 privind stabilirea componenței și atribuțiile Comisiei pentru alocarea spațiilor O.N.G. – uri și pentru atribuirea prin licitație a spațiilor din Cetatea Oradea 4 - 2018
425 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului Cabinete Medicale Școlare aflat în structura Direcției de Asistență Socială Oradea 4 - 2018
424 / 2018 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Centrelor sociale cu destinație multifuncțională “Candeo” si “Dignitas” din Oradea, aflate în proprietatea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea. 4 - 2018
423 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Informare, Consiliere și Suport pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la viața comunității ACCES - OR 4 - 2018
422 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al structurii Creșe – Oradea – Direcția de Asistență Socială Oradea 4 - 2018
421 / 2018 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire de Zi Oradea 4 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni