Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
87 / 2021 privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Chiana Laurențiu Alin, prin demisie si vacantarea locului deținut de acesta 2 - 2021
84 / 2021 privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea. 2 - 2021
83 / 2021 pentru aprobarea lucrărilor cadastrale și notariale necesare efectuării publicității imobiliare la parcelarea reglementată prin PUZ-ul aprobat cu HCL 726/2020 privind terenul situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (Cartierul Tineretului) 2 - 2021
82 / 2021 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.106 mp teren, proprietate publică a mun. Oradea, cu categoria de folosință „drum” – pista de biciclete, str. Emilian Mircea Chitul – Sfântul Apostol Andrei. 2 - 2021
81 / 2021 privind aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 270 / 643 mp teren cu nr. topo 2420 din CF 169363 - Oradea, reprezentând suprafața de teren aferentă apartamentului nr. 1, (CF 169363-C1-U1) din casa colectivă notată în CF 169363-C1, situată în str. Jean Calvin nr. 13 2 - 2021
80 / 2021 privind modificarea HCL nr.879 din 12.11.2020 pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată ale unor persoane fizice/juridice, în suprafață totală de 15.312 mp, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre 2 - 2021
79 / 2021 privind aprobarea trecerii, din proprietatea publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea a două parcele, identificate cu nr. cadastral 209175 - Oradea, în suprafață de 2.076 mp, respectiv cu nr. cadastral 209177 - Oradea, în suprafață de 1.264 mp, situate în Parcul Industrial Eurobusiness 3 - str. Uzinelor 2 - 2021
78 / 2021 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a 3 (trei) parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea 2 - 2021
77 / 2021 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 29 mp, identificat cu nr. cadastrale 209106 și 209113, înscrise în CF 209106 și 209113 - Oradea, situate în zona străzii Șanțului 2 - 2021
76 / 2021 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Menumorut nr. 4, bl. D105, parter, încheiat cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor 2 - 2021
75 / 2021 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. General Magheru nr. 7, încheiat cu Partidul Național Liberal - Filiala Bihor 2 - 2021
74 / 2021 pentru aprobarea prețului de vânzare a 13 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate de „curți – grădini” situate între str. Henrik Ibsen și Veteranilor, valabil –pentru anul 2021. 2 - 2021
73 / 2021 pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate construcții situate în str. Veteranilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, valabile pentru anul 2021. 2 - 2021
72 / 2021 pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în zona str. Calea Clujului – Uzina de apă. 2 - 2021
71 / 2021 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren - în suprafață totală de 2.730 mp - cu construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsoanele 1 și 4, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenu 2 - 2021
70 / 2021 pentru modificarea HCL 615/2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a construcțiilor constând în garduri – proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Cireșilor – tronson cuprins între str. Strugurilor și intersecția cu str. Piersicilor” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre. 2 - 2021
69 / 2021 pentru aprobarea repartizării a trei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii,construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 2019 2 - 2021
68 / 2021 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 8 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2 - 2021
67 / 2021 pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Mierlei nr. 12,în favoarea Asociației „Amia Suflet de Copil” 2 - 2021
66 / 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la faza PT, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea”. 2 - 2021

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421