Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
155 / 2017 privind susţinerea organizării “ Zilei Mondiale a Sindromului Down” 3 - 2017
154 / 2017 privind înființarea autorității urbane, in vederea accesării finanțării nerambursabilealocate Municipiului Oradea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 3 - 2017
153 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie 2017, aprilie 2017 şi mai 2017 2 - 2017
152 / 2017 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea 2 - 2017
151 / 2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea,bugetului creditelor interne şi externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.09.2016 2 - 2017
150 / 2017 privind acceptarea sponsorizării din partea societăţii Madrugada Com SRL constând în lucrări de tâmplarie a ferestrelor din cadrul Centrului Social de Urgență și Adăpost de Noapte Oradea 2 - 2017
149 / 2017 privind modificarea H.C.L. 883/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 2 - 2017
148 / 2017 privind acceptarea donaţiei din partea societății Steinberg Property Invest SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare menajeră, executată ca extindere pe domeniul public, pe strada Czaran Gyula, pentru parcelele cu nr. cad. 194134, 194135, 194141, 194142, 194143, 194144, 194150, 194151,194152, 194153, 194154 și 194155 2 - 2017
147 / 2017 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 23 februarie 2017 (prima convocare) şi în data de 24 februarie 2017 (a doua convocare) 2 - 2017
146 / 2017 privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor imobilelor de pe străzile C-tin Nottara, Lanului, Narciselor, Francisc Hubic și Alexandru Hașaș constând în infrastructură de alimentare cu energie termică 2 - 2017
145 / 2017 privind darea în administrare către societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA a unor active fixe proprietate a Municipiului Oradea 2 - 2017
144 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. CARNIVAL CREW S.R.L. pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39- 41 2 - 2017
143 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Theodor Aman, nr. 1/C, str. Spartacus, nr. 35B, Ion Cantacuzino, nr. 56 2 - 2017
142 / 2017 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 902 din 2015 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 1009 din 2016 2 - 2017
141 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Pod Serv Com SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39 2 - 2017
140 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 7 2 - 2017
139 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundaţia Căminul Felix pentru clădirile şi terenurile amplasate în Oradea, str. Sântandrei nr. 120, 2 - 2017
138 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felixpentru clădirile şi terenurile amplasate în intravilan, str. Eroului Necunoscut, nr. 2 şi str. Sântandrei nr. 128, nr. 128B, nr. 128 C, nr. 128D, nr. 128E, nr. 128F, nr. 128H, nr. 130D, nr. 130E 2 - 2017
137 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică pentru clădirea situată în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2 2 - 2017
136 / 2017 PRIVIND EVALUAREA SECRETARULUI MUNICIPIULUI ORADEA PE ANUL 2016 2 - 2017

Blogul primarului Ilie Bolojan
Twitter
Camera web
Campania plateste impozitul online
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni