Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
459 / 2020 privind aprobarea contractării unor servicii de promovare turistică prin agențiile de turism și tour-operatorii care intermediază cazarea turiștilor pe o durată de minim 2 nopți în unități de cazare clasificate din Oradea în vederea diminuării impactului epidemiei covid-19 la nivelul economiei locale 6 - 2020
458 / 2020 privind aprobarea măsurilor pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională în domeniul turismului sub licența Școlii Hoteliere din Lausanne (Ecole Hôtelière de Lausanne) în cadrul Colegiului Economic ,,Partenie Cosma’’ 6 - 2020
457 / 2020 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 10 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare) 6 - 2020
456 / 2020 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 10 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare, respectiv mandatarea Primarului Municipiului Orade 6 - 2020
455 / 2020 privind acordarea unor facilități în anul 2020 pentru activităţile întrerupte pe perioada stării de urgenţă 6 - 2020
454 / 2020 privind modificarea anexei la HCL 575/31.07.2019 pentru modificarea articolelor 3,4 si 5 din HCL nr. 391/ 14.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 6 - 2020
453 / 2020 pentru aprobarea modificării anexei la HCL 545/24.06.2019 privind modificarea art.1 si a art. 4 din HCL 474/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economic eaferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137 6 - 2020
452 / 2020 privind modificarea Art. I si II din H.C.L. nr. 904 / 31 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea’’, cod SMIS 116448 6 - 2020
451 / 2020 pentru respingerea proiectului de hotărâre inițiat de grupul de consilieri P.S.D. privind testarea gratuită PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV 2 a locuitorilor Municipiului Oradea 6 - 2020
450 / 2020 privind darea acordului prealabil referitor la schimbarea locației de funcționare a Centrului de permanență de pe strada Anton Bacalbașa nr. 2 pe strada Măslinului nr. 5, Oradea 6 - 2020
449 / 2020 pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universității din Oradea, Str. Universitătii , nr. 1, Oradea 6 - 2020
448 / 2020 pentru înscrierea unor suprafeţe de teren, situate în zona str. Santăului, în proprietatea privată a Municipiului Oradea 6 - 2020
447 / 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 202609 - Oradea, prin deschiderea unei coli de CF pentru nr. cadastral 204324 - Oradea, aferent proprietății din mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 14J 6 - 2020
446 / 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 838 din 22.12.2011, privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Reabilitare Drum Uzinal 2” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa totală de 716 mp teren, proprietatea unor persoane fizice şi juridice 6 - 2020
445 / 2020 pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169271, înscris în CF 169271, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 6 - 2020
444 / 2020 entru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203546, înscris în CF 203546, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 6 - 2020
443 / 2020 pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea, de la d-na. Bako Irén, a suprafeței de 146 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral 206304 - Oradea,rămas inutilizabil în proprietatea persoanei, după expropriere, situat în zona obiectivului Drum de legătură str. Suișului - str. Bihorului - tronson 3 6 - 2020
442 / 2020 pentru menținerea acordului dat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 23.02.2011, privind transmiterea în proprietate, cu titlu gratuit, a suprafeței de 331 mp, înscrisă în CF nr. 19019, situată în mun. Oradea, str. Moscovei nr. 14, ca teren aferent construcției cu destinația de „Centru de asistență socială, cabinet medical și sediu administrativ” în favoarea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, în baza Legii nr. 239 din 2007 6 - 2020
441 / 2020 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 52 mp, respectiv pentru încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 263 din 07.09.1995 dintre Municipiul Oradea și societatea Lavanda Farm S.R.L., referitor la majorarea cu 11 mp a suprafeţei de teren concesionată, situată în mun. Oradea, str. Sovata nr. 54 6 - 2020
440 / 2020 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 8 (opt) locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 6 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2