Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
736 / 2019 privind aprobarea modificării obiectului Convenției nr. 49473/2010 între Municipiul Oradea - Consiliul Local al Mun.Oradea prin Administrația Imobiliară și Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea, respectiv Fundația “MAN”, în sensul diminuării suprafeței date în folosință și stabilirii unor noi obligații între părți 8 - 2019
735 / 2019 privind aprobarea aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuţiei proprii aferente investiției ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare” 8 - 2019
734 / 2019 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte individuale; Parcelare teren, zona str.Facliei; nr.cad.200256, 201285,201306, 201305 - Oradea 8 - 2019
733 / 2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str.Aurel Covaci, nr.cad.159002, Oradea 8 - 2019
731 / 2019 pentru aprobarea completarii si modificarii Hotărârii Consiliului Loal al municipiului Oradea nr. 710/2017 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare 8 - 2019
730 / 2019 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Calea Aradului din municipiul Oradea 8 - 2019
729 / 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea” 8 - 2019
728 / 2019 pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 8 - 2019
727 / 2019 privind aprobarea Structurii organizatorice (organigramă și stat de funcţii), a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern în vederea depunerii documentaţiei de acreditare la Ministerul Culturii pentru Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural 8 - 2019
726 / 2019 aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a statului de funcţii și a numărului de posturi al instituției 8 - 2019
725 / 2019 privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2392/111/2018 (dosare conexate: 2423/111/2018, 2729/111/2018, 2731/111/2018, 2590/111/2018) aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor 8 - 2019
715 / 2019 privind mandatarea unui reprezentant al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RER Vest SA 8 - 2019
714 / 2019 privind modificarea calendarului de evenimente pe anul 2019 în cadrul bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 8 - 2019
713 / 2019 privind respingerea atestării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor 8 - 2019
712 / 2019 privind respingerea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 8 - 2019
711 / 2019 privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea 8 - 2019
710 / 2019 privind retragerea dreptului de administrare asupra mijloacelor fixe constând în Hală lactate având nr. de inventar 10003 și Grup sanitar având nr. de inventar 13235 din Piața Cetate și încheierea în acest sens a unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019 8 - 2019
709 / 2019 privind darea în administrare a suprafeței de 290 mp din activul fix având numărul de inventar 015745 către Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019 8 - 2019
708 / 2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat nr. 21020/2019 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Administrația Domeniului Public SA prin încheierea unui Act Adițional 8 - 2019
707 / 2019 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 979/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficientă pentru înlocuirea blocului 1 existent”, investiție care constă în înlocuirea grupului energetic 1 din 1966 pentru conformarea la legislația de mediu a echipamentelor din SACET Oradea 8 - 2019

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei