Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
754 / 2020 privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Sântandrei și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea 9 - 2020
753 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Coridor de mobilitate urbana durabila in piata Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa I”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 9 - 2020
752 / 2020 privind mandatarea primarului Municipiului Oradea în vederea realizării tuturor demersurilor, respectiv semnării Protocolului de colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului în vederea obținerii finanțării lucrărilor de proiectare și execuție pe partea de restaurare interioară a imobilului - Palatul Episcopal Greco - Catolic în vederea introducerii acestuia în circuitul cultural 9 - 2020
751 / 2020 privind aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 6.159 mp, identificat cu nr. cadastral 164182, înscris în CF 164182 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Rox Davi 2007 S.R.L. 9 - 2020
750 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI pentru Reabilitare interioară Palat Episcopal Greco-Catolic, Oradea 9 - 2020
749 / 2020 privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 201719, respectiv pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a 3 (trei) parcele de teren situate în mun. Oradea, în zona străzii Calea Borșului în vederea construirii de spații pentru activități economice terțiare 9 - 2020
748 / 2020 privind încheierea unui act adițional la Contractul de parteneriat, nr. 335036 din 04.09.2018, dintre Municipiul Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, de Oradea, în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare și refuncționalizare a clădirii afectate de incendiul din data de 25.08.2018 și stabilirea unor măsuri pentru administrarea ulterioară a imobilului Palat Episcopal Greco - Catolic din Oradea 9 - 2020
747 / 2020 pentru darea acordului în vederea transmiterii, cu titlu gratuit, a imobilului situat în str. Ion Bogdan nr. 13B, înscris în Cartea funciară nr. 202429 - Oradea, din proprietatea publică al UAT - Municipiul Oradea, în proprietatea publică a statului 9 - 2020
746 / 2020 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, având suprafața de 808 mp, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 4 din strada Coriolan Hora 9 - 2020
745 / 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 20322 - Oradea, respectiv înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 463 mp, teren situat în zona străzii Lacul Roșu 9 - 2020
744 / 2020 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 267 mp, respectiv pentru înscrierea acestui teren, situat în zona străzii col. Ion Buzoianu nr. 3, în proprietatea privată a Municipiului Oradea 9 - 2020
743 / 2020 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 279 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe în favoarea deținătorului construcției, situată în mun. Oradea, str. Fântânilor 9 - 2020
742 / 2020 pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere privind imobilul, reprezentând clădire și terenul aferent, identificat prin nr. top 3124/6/I, înscris în CF nr. 31861 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 2 în scopul desfășurării activității parțiale a Şcolii gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Oradea 9 - 2020
741 / 2020 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 5 (cinci) locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 9 - 2020
740 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție\" CENTURA OCOLITOARE A LOCALITĂȚII OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR” 9 - 2020
739 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi pentru obiectivul de investiţie „ Lucrari de interes public local pentru amenajare de noi spatii verzi si pentru constructii cu caracter educativ si sportiv - Amenajare pista PUMPTRACK IN PARCUL 1 DECEMBRIE” 9 - 2020
738 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi pentru obiectivul de investiţie „ Lucrari de interes public local pentru amenajare de noi spatii verzi si pentru constructii cu caracter educativ si sportiv - Amenajare pista PUMPTRACK în parcul Salca II” 9 - 2020
737 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi pentru obiectivul de investiţie „ Lucrari de interes public local pentru amenajare de noi spatii verzi si pentru constructii cu caracter educativ si sportiv - Amenajare pista PUMPTRACK în zona cuprinsă între centura Oradea , strada Sovata și Crisul Repede” 9 - 2020
736 / 2020 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Clujului din municipiul Oradea 9 - 2020
735 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, conform scenariului 1 recomandat de proiectant, a coridorului de expropriere, aferente lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție „Amenajare acces auto și spații de parcare în zona străzilor Traian Blajovici - Făgărașului - Islazului” 9 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421