Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
185 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 3 - 2020
184 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 3 - 2020
183 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 3 - 2020
182 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice” 3 - 2020
181 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian” 3 - 2020
180 / 2020 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea 3 - 2020
179 / 2020 privind declararea interesului public și aprobarea unor măsuri premergătoare pentru realizarea unei arene sportive în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Grădina Zoologică din municipiul Oradea, județul Bihor 3 - 2020
178 / 2020 privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Nojorid și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru realizarea unui drum de legătură 3 - 2020
177 / 2020 pentru amânarea termenului de plată a taxelor și impozite cu bonificație, până la 30 aprilie 2020 3 - 2020
176 / 2020 privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale TRADECENTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 3 - 2020
175 / 2020 privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de munca în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014 3 - 2020
174 / 2020 privind aprobarea schimbării destinaţiei de funcţiune a spaţiilor din corp J - Cetatea Oradea, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre 3 - 2020
173 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare parcaje interioare în Piața 100, Oradea” 3 - 2020
172 / 2020 privind aprobarea unei sponsorizari din partea Romsilva – Directia Silvica Bihor cu un numar de 6000 de puieti de arbori din speciile: stejar rosu, frasin si mesteacan, care se vor planta pe domeniul public al Municipiului Oradea 3 - 2020
171 / 2020 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 3 - 2020
170 / 2020 pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradeaa construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentruasigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan” 3 - 2020
169 / 2020 pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradeaa construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentruasigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan” 3 - 2020
168 / 2020 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 15 spații cu destinația de locuință, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 3 - 2020
167 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici 3 - 2020
166 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada PIONIERILOR și pentru abrogarea HCL nr. 750/26. 09. 2019 3 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei