Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
72 / 2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea 2 - 2017
71 / 2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru personalul contractual şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea 2 - 2017
70 / 2017 privind modificarea începând cu 01.02.2017 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de Societatea RER Ecologic Service SA 2 - 2017
69 / 2017 privind modificarea HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 2 - 2017
68 / 2017 pentru modificarea redevenței datorate pentru terenul concesionat situat în Municipiul Oradea – pe str. Titus Popovici, aferent ansamblului de locuințe realizate cu credit ipotecar prin Agenția Națională pentru Locuințe 2 - 2017
67 / 2017 privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar 2 - 2017
66 / 2017 privind aprobarea înfiinţării de catre Municipiul Oradea, prin Societatea Oradea Transport Local SA – operatorul serviciului de transport public local, a autogării Bdul Stefan cel Mare - Gara Centrală situată în Municipiul Oradea, B-dul Ştefan cel Mare nr. 3, cuprins in CF nr. 191235 - Oradea cu nr. cadastral 191235 2 - 2017
65 / 2017 privind respingerea solicitării inaintate de societatea Autogenn Logistic SRL pentru înfiinţarea Autogării Autogenn pe strada Sf. Ladislau, colţ cu Bulevardul Ştefan cel Mare 2 - 2017
64 / 2017 privind darea în administrare către unităţile de învăţământ din Oradea a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Oradea 2 - 2017
63 / 2017 Privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ referitoare la Muzeul Cetăţii şi oraşului Oradea şi la Serviciul Management Cetate - Centrul Municipal de informare turistică Cetatea Oradea, situat în Oradea, Piaţa Emanuil Gojdu nr. 41Privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ referitoare la Muzeul Cetăţii şi oraşului Oradea şi la Serviciul Management Cetate - Centrul Municipal de informare turistică Cetatea Oradea, situat în Oradea, Piaţa Emanuil Gojdu nr. 41 2 - 2017
62 / 2017 privind aprobarea unor masuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din municipiul Oradea 2 - 2017
61 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone de activitati economice industriale si tertiare, zona str. Calea Borsului, nr.cad.196025 -:- 196038, 193719, 193723, 193724 - Oradea 2 - 2017
60 / 2017 Privind extinderea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal ( aprobat cu HCL nr.840/27.11.2014) – Parcelare teren pentru amplasare de locuinte – zona str.Rimler Karoly – str.Gheorghe Doja, nr.cad.189345-:-189349, 13967,13968, Oradea, 2 - 2017
59 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala din zona agricola in zona destinata activitatilor economice de tip industrial pentru construire hala de depozitare si birouri , str. Corneliu Baba nr.cad.192834 si 193745-Oradea 2 - 2017
58 / 2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru funcții cu contract individual de muncă și a numărului de personal, pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea 2 - 2017
57 / 2017 pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 687/2010 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 2 - 2017
56 / 2017 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață 4.771 mp, proprietate privată, situat pe malul stâng al Pârâului Peţa între Calea Aradului şi str. Traian Blajovici, afectat de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, reprezentând Tronsonul 1 din proiectul privind „Realizarea legăturii pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea 1 - 2017
55 / 2017 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 893 mp şi 438 mp, reprezentând teren în zona de acces în Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă şi pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire la nr. cadastral 176789 a parcelelor menționate 1 - 2017
54 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.050 mp, respectiv pentru acordarea unui drept de servitute de trecere, cu piciorul şi auto, asupra cotei de 55 /1.050 mp din terenul identificat cu nr. cadastral nou constituit, în favoarea imobilului - teren, identificat cu nr. topografic 4680/3, înscris în CF nr. 181746 - Oradea, proprietatea d-lui. Ciuciu Pavel și a soției sale, d-na. Ciuciu Maria 1 - 2017
53 / 2017 pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren, cu suprafeţe între 357 mp şi 448 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, str. Veteranilor, atribuite prin licitaţie publică în vederea realizării de construcţii de locuințe 1 - 2017

Campania plateste impozitul online
Camera web
Twitter
Blogul primarului Ilie Bolojan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Harta Oradiei
Piste de biciclete
Proiect Piata Unirii
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni