Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
475 / 2019 pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente spatiilor aflate in prorpietatea PMO din Blocul M7, care fac parte din proiectul “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 5 - 2019
474 / 2019 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137 5 - 2019
473 / 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: \\ 5 - 2019
472 / 2019 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 5 - 2019
468 / 2019 pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Drum Colector aferent drumului de centură (str. Ogorului) între str. Liviu Borcea și str. Ciheiului”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață totală de 3.457 mp, afectat de coridorul acestei lucrări, precum și pentru reglementarea situației juridice a unor terenuri necesare realizării obiectivului 5 - 2019
467 / 2019 privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru “Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între str. Dimitrie Pompeiu, Henri Coandă și Calea Aradului”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, constând în teren și construcție, afectate de coridorul acestei lucrări 5 - 2019
461 / 2019 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață de 557 mp, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local”Drum colector Calea Sântandreiului - Calea Aradului” din municipiul Oradea, județul Bihor 5 - 2019
449 / 2019 pentru aprobarea măsurilor privind sistarea stării de indiviziune între Municipiul Oradea / Statul Român și proprietarii privați, din colile de Carte funciară ale imobilelor afectate de procedura de expropriere, efectuată in baza Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 5 - 2019
428 / 2019 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal Extindere UTR M2Dezvoltare centru medical si laborator de analize medicale, Str.Rozmarinului, nr.6, nr.cad.171336, 152926 - Oradea 5 - 2019
426 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR ED si UTR Et in UTR M2; str.Alexandru Vlahuta, nr. cad. 200726, nr.topo.4573/52, 4573/38 - Oradea 5 - 2019
423 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire aparthotel P+2E+M si imprejmuire teren, str. Eftimie Murgu, nr.2, nr.cad.169965 – Oradea 5 - 2019
421 / 2019 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ogorului din municipiul Oradea 5 - 2019
418 / 2019 privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA 5 - 2019
413 / 2019 privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2019 5 - 2019
412 / 2019 privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transregio, prin încheierea unui act adiţional 5 - 2019
411 / 2019 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 mai 2019 (prima convocare) şi în data de 30 mai 2019 (a doua convocare) 5 - 2019
410 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 5 - 2019
409 / 2019 privind aprobarea dării în administrare a unor active fixe către Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea și încheierea în acest sens a unui Act adițional la contractul de administrare nr. 54508/10.03.2008 încheiat între Municipiul Oradea și Spitalul Clinic Municipal ” Dr. Gavril Curteanu ” Oradea 5 - 2019
408 / 2019 privind modificarea începând cu 01.06.2019 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA 5 - 2019
406 / 2019 pentru modificarea art 4 din Hotararea Consiliului Local nr 660 din 28.06.2018 5 - 2019

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta