Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
985 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire aparthotel P+4E+R cu spațiu comercial la parter, str.Calea Clujului, nr.cad.197095 (cad.vechi 8026), nr.cad.200137 - Oradea 11 - 2020
978 / 2020 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea 11 - 2020
957 / 2020 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205642, înscris în CF 205642, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 11 - 2020
904 / 2020 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020 11 - 2020
894 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință, str. Avântului nr. 13, nr.cad. 207258– Oradea 11 - 2020
893 / 2020 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone rezidențiale cu servicii și dotări; Parcelare teren pentru locuințe individuale și dotări zona str.Ogorului, nr.cad.202153, 201850, Oradea 11 - 2020
892 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul Sănătății str. Nicolae Jiga, nr.29, nr.cad. 171834 – Oradea 11 - 2020
891 / 2020 privind aprobarea planului final al arealului balnear din Municipiul Oradea pentru atestare ca Areal Balnear cu caracter permanent 11 - 2020
890 / 2020 privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 1.478.500 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 în vederea completării infrastructurii existente, respectiv stimularea colectării selective 11 - 2020
889 / 2020 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020 11 - 2020
888 / 2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA în baza Contractului de delegare a gestiuni serviciului public de salubrizare al Municipiului Oradea nr. 355532/25.08.2020 și practicarea acestora începând cu 01.02.2021, precum și a unor măsuri privind facturarea serviciilor 11 - 2020
887 / 2020 privind aprobarea tarifului pentru deșeuri biodegradabile, respectiv modificarea tarifelor de depozitare a deșeurilor începând cu 01 februarie 2021 și încheierea unui act adițional la Contractul de parteneriat public-privat nr.122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft 11 - 2020
886 / 2020 privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2020-2021 11 - 2020
885 / 2020 privind modificarea art. 4 din HCL nr. 752/29.11.2011 privind aprobarea asocierii Municipiului Oradea cu Comuna Sînmartin şi constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu energie termică ,,TERMOREGIO” 11 - 2020
884 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA BUNYITAI VINCE” 11 - 2020
883 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA AUREL COVACI” 11 - 2020
882 / 2020 pentru aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul public și în proprietatea publică a Județului Bihor - Consiliul Județean Bihor, a terenului - în suprafață de 48.748 mp - cuprins în culoarul de expropriere necesar pentru realizarea obiectivului de investiții: „Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”, în scopul clasificării ca drum județean și în vederea realizării proiectului: ”Creșterea accesibili 11 - 2020
881 / 2020 pentru aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul public și în proprietatea publică a Județului Bihor - Consiliul Județean Bihor, a terenului - în suprafață de 40.651 mp - cuprins în culoarul de expropriere necesar pentru realizarea obiectivului de investiții: „Centura ocolitoare a localității Oșorhei, județul Bihor”, în scopul clasificării ca drum județean și în vederea realizării proiectului: ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană 11 - 2020
880 / 2020 pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață de 24.110 mp, și a construcţiilor - proprietate privată a unor persoane fizice / juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Centura ocolitoare a localității Oșorhei, județul Bihor” 11 - 2020
879 / 2020 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată ale unor persoane fizice/juridice, în suprafață totală de 15.312 mp, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)” 11 - 2020

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421