Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
533 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Înlocuire rețea de apă pe str. Constructorilor și înlocuire rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Simion Bărnuțiu din municipiul Oradea, județul Bihor” 7 - 2020
532 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi, privind realizarea obiectivului de investiție “Iluminat architectural IMOBILUL din strada Vasile Alcsandri nr. 11” din municipiul Oradea 7 - 2020
531 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Iluminat arhitectural al clădirii Casa Venețiana (Palatul Rimanoczy)” din municipiul Oradea 7 - 2020
530 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator SC Compania de Apă Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investiție „Înlocuire rețea de apă pe str. Sf. Ladislau, str. Louis Pasteur, str. Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf. Apostol Andrei, municipiul Oradea” 7 - 2020
529 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Iluminare cu LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate”din municipiul Oradea 7 - 2020
528 / 2020 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 iunie 2020 7 - 2020
527 / 2020 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 mai 2020 7 - 2020
526 / 2020 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 aprilie 2020 7 - 2020
525 / 2020 privind încheierea protocolului de colaborare pentru depunerea spre finantare a proiectului ”ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru valorificarea potențialului apelor termale, sărate și minerale din regiunea Nord-Vest” 7 - 2020
524 / 2020 privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii \"Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor\" 7 - 2020
523 / 2020 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției „Proiect integrat de stimulare și sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate – Municipiul Oradea” 7 - 2020
522 / 2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Creşe - Oradea în anul şcolar 2020-2021 7 - 2020
521 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cămine studențești și centru educațional (centru de transfer tehnologic), str. Universității, nr.1, nr.cad. 206353, 203647 – Oradea 7 - 2020
520 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire locuințe individuale unifamiliale sau familiale cu maximum două unități locative, str.Valentin Silvestru, nr.cad. 204517, nr.cad.204518 și nr.cad.205622, Oradea 7 - 2020
519 / 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local 7 - 2020
518 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire cu funcțiune mixtă (locuință, camere de închiriat în regim hotelier, studio canto, sediu firmă), str.Eroul Necunoscut, nr.31, nr.cad. 160388, Oradea 7 - 2020
517 / 2020 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă și anexă (carport) str. Calea Adevărului nr.22, nr.cad. 207282 si 207283– Oradea 7 - 2020
516 / 2020 privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau semicolective cu max.2 unități locative S(D)+P+E(M), str. Episcop Ioan Alexi, nr.cad.207780 (provenit din alipirea nr.cad.199564 și nr.cad.172993) – Oradea 7 - 2020
515 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire 2 case unifamiliale și împrejmuire teren 7 - 2020
514 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Schimbare destinație din locuință în spațiu alimentație publică str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad. 196446 – Oradea 7 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea