Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
333 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Amenajarea zonei pietonale din Str. Alexandru Cazaban, municipiul Oradea 4 - 2018
332 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Drumuri colectoare aferente centurii ocolitoare a municipiului respectiv arterelor de acces de interes national. Etapa I – Calea Santandrei si DN79 (Calea Aradului) - Oradea 4 - 2018
331 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - Construire hala centru comercial , drumuri de incinta, platforme parcare si spatii verzi, Calea Santandrei nr.2B, nr.cad.11459, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609, 192611, 199015 si 195388 -Oradea 4 - 2018
330 / 2018 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 4 - 2018
329 / 2018 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018. 4 - 2018
328 / 2018 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării art. 1 din HCL nr. 901/26.10.2017 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă \\ 4 - 2018
327 / 2018 pentru aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 183/26.02.2018 referitor la valoarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției: “Creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede în municipiul Oradea” 3 - 2018
326 / 2018 pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL nr.76/2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 3 - 2018
325 / 2018 pentru aprobarea modificarilor la Anexa la HCL nr.79/2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB126, PB127, PB128, AN122, AN123, AN124 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 3 - 2018
324 / 2018 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea 3 - 2018
323 / 2018 privind darea acordului de principiu pentru preluarea în domeniul public al mun. Oradea, în baza HG 841/1995, a unor bunuri care aparțin domeniului public al mun. Reșița, în vederea integrării în SACET Oradea. 3 - 2018
322 / 2018 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea şi a societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 27 martie 2018 (prima convocare) şi în data de 28 martie 2018 (a doua convocare) 3 - 2018
321 / 2018 privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II 3 - 2018
320 / 2018 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 16.837 mp cu societatea Sapient SRL 3 - 2018
319 / 2018 privind aprobarea unor măsuri administrative privind funcționarea Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41 3 - 2018
318 / 2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA 3 - 2018
317 / 2018 privind utilizarea cotei de dezvoltare aprobată prin HCL 568/2017 pentru implementarea unui proiect pilot în municipiul Oradea de către societatea RER Vest SA, operatorul serviciului de salubrizare, constând în suplimentarea schemei de colectare a deșeurilor prin introducerea unei fracții biodegradabile. 3 - 2018
316 / 2018 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 martie 2018 (prima convocare) şi în data de 28 martie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 3 - 2018
315 / 2018 privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public SA 3 - 2018
314 / 2018 PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2018 SOCIETĂTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA 3 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni