Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
548 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL PEȚA ÎNTRE CALEA ARMATEI ROMÂNE – STRADA UNIVERSITĂȚII, inclusiv DEMOLARE POD PESTE PÂRÂUL PEȚA ÎNTRE CALEA ARMATEI ROMÂNE – STRADA UNIVERSITĂȚII – varianta V1 recomandată de proiectant 7 - 2017
547 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Amenajare acces auto și spații de parcare în zona strada Morii, blocurile X13 - X14 - AN11 varianta V1 recomandată de proiectant 7 - 2017
546 / 2017 privind modificarea art.3 din HCL nr. 479 din 22 iunie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: ,, RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA \\ 7 - 2017
545 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către EPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ ORADEA 7 - 2017
544 / 2017 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul:„Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 7 - 2017
543 / 2017 privind aprobarea încheierii unui contract de colaborare pentru recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul Municipiului Oradea, inclusiv în incinta Uzinei de Apă, cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu - gestionar al fondului cinegetic 21 Paleu 6 - 2017
542 / 2017 privind aprobarea procedurilor de ridicare, transport și depozitare în spații special amenajate a vehiculelor staționate neregulamentar si a vehiculelor abandonate ori fără stăpân, pe raza Municipiului Oradea 6 - 2017
541 / 2017 privind darea acordului de principiu pentru preluarea în administrarea Municipiului Oradea a imobilului - situat în Oradea, str. T. Vladimirescu nr.42, înscris în CF nr. 188307 Oradea și CF nr. 186487 Oradea 6 - 2017
540 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.4, CASA DEUTSCH K.I. 6 - 2017
539 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADE, INLOCUIRE INVELITOARE, REPARATII ACOPERIS la imobilul situat in Oradea, Piata Ferdinand nr.1 6 - 2017
538 / 2017 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200388/30.06.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, Str. T. Vladimirescu nr. 35, deținut de către VENGYIE ȘTEFAN – Persoană Fizică Autorizată 6 - 2017
537 / 2017 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 8/08.01.2016 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar 6 - 2017
536 / 2017 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 8/08.01.2016 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar 6 - 2017
535 / 2017 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere, nr. 273000 din 30.09.2016, privind închirierea imobilului, situat în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 2, identificat prin CF nr. 31861 - Oradea, nr. top 3124/6/I, în care își desfășoară parțial activitatea didactică Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Oradea 6 - 2017
534 / 2017 pentru aprobarea încheierii unor contracte noi de închiriere / de comodat, pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non - Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) sau societăți comerciale 6 - 2017
533 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 76 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195590 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Aurel Covaci 6 - 2017
532 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Micle Gheorghe - Viorel şi soția sa, d-na. Micle Marcela - Niculina, referitoare la suprafaţa de 42 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195380 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului nr. 19, cu destinaţia “drum public” 6 - 2017
531 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gomboș Cristian şi soția sa, d-na. Gomboș Camelia - Daniela, referitoare la suprafaţa de 37 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195367 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului, cu destinaţia “drum public” 6 - 2017
530 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 41 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 174799 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Bihorului 6 - 2017
529 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Sotiuț Dorel - Ovidiu şi soția sa,d-na. Sotiuț Dana - Amalia, referitoare la suprafaţa de 46 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198088 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Podgoria nr. 99, cu destinaţia “drum public” 6 - 2017

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni