Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
886 / 2019 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.06.2019 10 - 2019
885 / 2019 privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Oradea Transport Local S.A. 10 - 2019
884 / 2019 privind majorarea capitalului social al societății Oradea Transport Local S.A. 10 - 2019
883 / 2019 privind aprobarea aderării comunei Cetariu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio 10 - 2019
882 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA 10 - 2019
881 / 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie a energiei electrice în Municipiul Oradea 10 - 2019
880 / 2019 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 octombrie 2019 (prima convocare) şi în data de 01 noiembrie 2019 (a doua convocare) 10 - 2019
879 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019 10 - 2019
878 / 2019 privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2019 – 2020 10 - 2019
875 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 10 - 2019
874 / 2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea S.A. 10 - 2019
873 / 2019 pentru aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 985/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Compania de Apă Oradea SA pentru mandatul 2017-2021 10 - 2019
870 / 2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA 10 - 2019
869 / 2019 privind modificarea Bugetului evenimentelor aferente anului 2019 organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 10 - 2019
868 / 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada RADU ENESCU 10 - 2019
867 / 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada GENERAL EREMIA GRIGORESCU 10 - 2019
865 / 2019 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, cu introducerea unor suprafete noi, conform Anexei 1. 10 - 2019
864 / 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție „Extindere reţea primară termica pe str. Ciheiului”, municipiul Oradea 10 - 2019
863 / 2019 pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 10 - 2019
862 / 2019 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în municipiul Oradea 10 - 2019

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei