Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
932 / 2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii 10 - 2017
932 / 2017 privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II 10 - 2017
931 / 2017 pentru darea acordului Consiliului Local al Municipiului Oradea privind scutirile din cadrul parcului industrial înfiinţat de către Borghesi SRL denumit WEST PARK ORADEA, situat în Oradea, Str. Ion Mihalache, nr. cadastral 197177 conform prevederilor Legii 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale 10 - 2017
930 / 2017 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Oradea 10 - 2017
929 / 2017 privind aprobarea retragerii, începând cu 01.11.2017, din administrarea Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a unei suprafețe din imobilul situat în str. Primăriei nr.3, proprietate a Municipiului Oradea în vederea amenajării noului sediu al Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 10 - 2017
928 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017 10 - 2017
927 / 2017 privind aprobarea tarifului de operare a punctului de colectare separată a deșeurilor municipale situat pe strada Thurzo Sandor 10 - 2017
926 / 2017 privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2017 10 - 2017
925 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi modificarea programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017 10 - 2017
924 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017 10 - 2017
923 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum și modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la societatea Administraţia Domeniului Public SA 10 - 2017
922 / 2017 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea 10 - 2017
921 / 2017 privind aprobarea acordării de premii olimpicilor din unitățile de învățământ de stat din Municipiu Oradea care au obținut rezultate deosebite în anul şcolar 2016-2017 la olimpiadele naționale școlare organizate de Ministerul Educatiei Nationale 10 - 2017
920 / 2017 privind încetarea activităților comerciale desfășurate în Piața Velența 10 - 2017
919 / 2017 privind acceptarea donaţiei din partea dlui Czier Adam constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Soarelui nr.39 10 - 2017
918 / 2017 privind acceptarea donaţiei din partea societății Salex Prod Com SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe Calea Sântandrei nr. 19D 10 - 2017
917 / 2017 pentru aprobarea vânzării parcelei, cu suprafața de 1.440 mp, identificată cu nr. cadastral 192683 şi înscrisă în CF 192683, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în municipiul Oradea, Aleea Lavandei, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. 10 - 2017
916 / 2017 pentru aprobarea prelungirii termenului privind obţinerea Autorizaţiei de Construire, acordat societății SELECT CATERING S.R.L., în vederea construirii unei unităţi de alimentaţie publică cu terasă pe terenul situat în mun. Oradea, str. Zorelelor, concesionat în baza contractului nr. 1666 din 14.10.2016 10 - 2017
915 / 2017 privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea parcelelor de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, atribuite în concesiune cu scopul edificării de locuinţe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor 10 - 2017
914 / 2017 pentru aprobarea a 3 Planuri de amplasament şi delimitare, reprezentând teren, domeniu public, situat în mun. Oradea, zona cartierului Nufărul, afectat de lucrările de reabilitare a sistemului de transport a energiei termice 10 - 2017

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni