Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
1010 / 2017 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local „Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea şi str. Universităţii”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 11 - 2017
1009 / 2017 privind aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 386 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Adevărului nr. 120 11 - 2017
1008 / 2017 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8.222 mp, 3.555 mp, 1.712 mp, 1.854 mp şi de 413 mp, reprezentând terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea, având destinaţia \\ 11 - 2017
1007 / 2017 pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a cotei de 74 mp din imobilul cu nr. topo 8425 înscris în CF 166827 - Oradea, constând în teren, situat în mun. Oradea, pe strada Ardealului, de la doamna Dudaș Ana 11 - 2017
1006 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 200 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Clujului nr. 113, respectiv pentru aprobarea vânzării directe a acestei suprafețe, în favoarea soților Kocsis Alexandru și Kocsis Rozalia 11 - 2017
1005 / 2017 pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 80 mp, cu nr. topo 6215/44/2 din CF 12782 - Oradea, respectiv pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a acestui teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vasile Cârlova 11 - 2017
1004 / 2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 448 mp, aferentă locuinței edificate, identificată cu nr. cadastral 194196 şi înscrisă în CF 194196, situată în mun. Oradea, pe str. Veteranilor, în favoarea d-nei. Tripa - Dragoș Valentina - Alina 11 - 2017
1003 / 2017 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166015, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu nr. 6 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Vese Adrian - Paul 11 - 2017
1002 / 2017 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166014, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu nr. 4 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Vese Adrian - Paul 11 - 2017
1001 / 2017 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169205, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia nr. 10 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Pater Florica 11 - 2017
1000 / 2017 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 163383, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 25 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Mitran Șerban - Călin 11 - 2017
999 / 2017 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169274, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola nr. 13 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Baciu Nicolae - Petre 11 - 2017
998 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru o perioadă determinată a Uniunii Studenților Maghiari din Județul Bihor, precum și a societății Patri Sport S.R.L. pentru spațiile cu altă destinaţie decât aceea de locuințe, situate în mun. Oradea, în Piața Unirii nr. 2 - 4, respectiv în incinta Bazinului Olimpic 11 - 2017
997 / 2017 pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii administrate de Consiliul Local al Municipiului Oradea 11 - 2017
996 / 2017 pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații, proprietate a Municipiului Oradea, cu destinația de chioșc alimentar 11 - 2017
995 / 2017 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 11 - 2017
994 / 2017 pentru aprobarea atribuirii în chirie a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință,aflate în administrarea Municipiului Oradea 11 - 2017
993 / 2017 pentru aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere 11 - 2017
992 / 2017 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuinţei sociale situate în mun. Oradea, str. Cuza Voda nr. 80, ap. 2, în favoarea d-nei. Horvath Izabella - Melinda, înscrisă pe poziția 5 în Lista de priorităţi aprobată prin HCL nr. 900/2016 11 - 2017
991 / 2017 privind repartizarea a trei locuinţe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017 11 - 2017

Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni