Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
714 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Șandor\" 8 - 2020
713 / 2020 privind modificarea art. 2 și ale art. 3 din H.C.L. 142/28.02.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - Coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului” 8 - 2020
712 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic în vederea implementării investiției „Amenajarea zonei pietonale din Strada Alexandru Cazaban, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului „Mobilitate policentrica în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului” 8 - 2020
711 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, ca urmare a reorganizării activităţii instituţiei 8 - 2020
710 / 2020 privind vânzarea cataloagelor “Salutări din Oradea” de către Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural 8 - 2020
709 / 2020 privind reprezentarea in instanță a Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural 8 - 2020
708 / 2020 privind apărarea intereselor Municipiului Oradea în dosarul penal nr. 529/D/P/2014 8 - 2020
707 / 2020 pentru aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Oradea a terenului, situat în str. Universității nr. 1, în suprafață de 135.842 mp, identificat cu nr. cadastral 203648, înscris în CF 203648 - Oradea, respectiv darea acestui teren în administrarea Universității din Oradea 8 - 2020
706 / 2020 pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 1.300 mp, identificat cu nr. cadastral 206388, înscris în CF 206388 - Oradea, situat în zona străzii Kabos Endre 8 - 2020
705 / 2020 pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 237 mp, identificat cu nr. cadastral 205111, înscris în CF 205111 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei 8 - 2020
704 / 2020 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 173379, înscris în CF 173379, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 8 - 2020
703 / 2020 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184475, înscris în CF 184475, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 8 - 2020
702 / 2020 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 156270, înscris în CF 156270, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 8 - 2020
701 / 2020 privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 733 / 1.495 mp teren, înscrisă în CF 207188 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Izvorului nr. 105/A, în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren 8 - 2020
700 / 2020 pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.045 mp, identificată cu nr. cadastral 203560,înscrisă în CF 203560 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă, situată în mun. Oradea, str. Aleea Lavandei, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. 8 - 2020
699 / 2020 pentru revocarea Art. 2 din Hotărârea Consiliul Local nr. 230 din 21.03.2013, referitor la punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991, a imobilului identificat cu nr. cadastral 172091 - Oradea, teren situat în zona străzii Calea Aradului 8 - 2020
698 / 2020 privind aprobarea documentației cadastrale având ca obiect actualizare date tehnice ale imobilului cu nr. cadastral 165847 reprezentând teren - proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv pentru majorarea cu 61 mp a suprafeţei concesionată în favoarea societății DVI Grup Real Estate S.R.L. 8 - 2020
697 / 2020 pentru aprobarea transmiterii, fără plată, în proprietatea Bisericii Penticostale nr. 6 \"Maranata\", a terenului, în suprafață de 1.097 mp, înscris în CF nr. 159231 - Oradea, situat în str. Greierului nr. 17, reprezentând amplasamentul bisericii şi cantinei sociale 8 - 2020
696 / 2020 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 6.499 mp, reprezentând teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Calea Clujului 8 - 2020
695 / 2020 pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 22.440 mp și 397 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, aferent Parcului Petőfi Sándor 8 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421