Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
151 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc turn, strada Parcul Traian nr. 31”, municipiul Oradea, judeţul Bihor 2 - 2018
150 / 2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectului: „Reabilitare termică blocuri de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 ” 2 - 2018
149 / 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 2 - 2018
148 / 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 2 - 2018
147 / 2018 privind aprobarea angajării unui avocat, în condițiile legii, care să asiste și să reprezinte angajații Primăriei municipiului Oradea în fața organelor de cercetare penală, organelor de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată penală, în cauzele care au ca obiect fapte săvârșite în legătură cu serviciul 2 - 2018
146 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziția tramvaielor, aprobarea studiului de oportunitate privind modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea și aprobarea demararii procedurii de achizitie publica a tramvaielor in Municipiul Oradea 2 - 2018
145 / 2018 privind modificarea art.1 din HCL nr. 7 din 08 Ianuarie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA Zona2” 2 - 2018
144 / 2018 privind modificarea art.1 din HCL nr. 6 din 08 Ianuarie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA Zona1” 2 - 2018
143 / 2018 privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 14 din 29.01.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Cresterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea” 2 - 2018
142 / 2018 pentru modificarea Articolului 3 aferent HCL nr. 412 / 25.05.2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea” 2 - 2018
141 / 2018 pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente spatiilor aflate in prorpietatea PMO din Blocul M7, care fac parte din proiectul “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 2 - 2018
140 / 2018 privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.3 din HCL 486 / 22 iunie 2017 privind aprobarea participarii UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicatiei de finatare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „ Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.20 – Municipiul Oradea” 2 - 2018
139 / 2018 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea pentru anul 2018 2 - 2018
138 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea 2 - 2018
137 / 2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea 2 - 2018
136 / 2018 privind aprobarea Reactualizării Studiului de fezabilitate privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea 2 - 2018
135 / 2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„Reabilitare termică bloc turn, strada Parcul Traian nr. 31, municipiul Oradea, judeţul Bihor” 2 - 2018
134 / 2018 unui nou model de CONTRACT cu privire la stabilirea şi efectuarea masurilor si actiunilor de pregatire, contractare şi implementare a proiectului pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte 2 - 2018
133 / 2018 Privind aprobarea modificarii continutului art. 1 art.2 si art.3 ale HCL329/30.03.2017prin care s-a aprobat PUZ modificator - Parcelare teren pentru amplasare locuinte izolate si colective, str. Bajor Andor nr.37A, nr.cad.158430-Oradea 2 - 2018
132 / 2018 Privind aprobarea modificarii continutului art.1 din HCL nr.709/31.08.2017 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, servicii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.196872-:-196902, nr.cad.196616-:-196775,nr.cad.197280-:-197382, cad.197409-:-197427, nr.cad.197387-:-197404, 197644, 197645, 197657, 197658 - Oradea 2 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni