Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
366 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 866 mp, reprezentând teren public, situat în mun. Oradea, în zona străzii Anatole France 4 - 2017
365 / 2017 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 769 mp, reprezentând teren cu construcţii - casă și anexe, situate în mun. Oradea, str. Corneliu Baba fn, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării suprafeței de 769 mp teren în favoarea soților Țigan Ioan și Țigan Elena 4 - 2017
364 / 2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 113 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194113 şi înscris în CF 194113, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Praja Viorel 4 - 2017
363 / 2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 602 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 187319 şi înscris în CF 187319, situat în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 8B, în favoarea soților Scorțe Gheorghe și Scorțe Gabriela - Claudia 4 - 2017
362 / 2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 698 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 178291 şi înscris în CF 178291, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 16, în favoarea soților Ghiuro Lică și Elena 4 - 2017
361 / 2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 566 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 197763 şi înscris în CF 197763, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 4, în favoarea soților Botoșanu Toader și Maria 4 - 2017
360 / 2017 pentru aprobarea unor măsuri privind administrarea contractelor de concesiune având ca obiect terenuri ocupate de garaje auto pe raza Municipiului Oradea 4 - 2017
359 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Nagy Erzsébet referitoare la suprafaţa de 18 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188535, situat în mun. Oradea, zona străzii Valea Frumoasă nr. 29, cu destinaţia “drum public” 4 - 2017
358 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Kulcsar József referitoare la suprafaţa de 38 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196494, situat în mun. Oradea, în zona străzii Valea Frumoasă, cu destinaţia “drum public” 4 - 2017
357 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Koreni Ján şi soția sa, d-na. Koreni Alina - Ana, referitoare la suprafaţa de 10 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 157912 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului nr.169/D, cu destinaţia “drum public” 5 - 2017
356 / 2017 pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a unor terenuri situate în mun. Oradea, str. Ogorului F.N. 4 - 2017
355 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului - teren, în suprafață de 238 mp, identificat cu nr. cadastral 197383 – Oradea situat în mun. Oradea, str. Chimiei nr. 3 - 5 4 - 2017
354 / 2017 pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 172059, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot, nr. 38 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Crișan Alexandra 5 - 2017
353 / 2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 159008 şi înscris în CF 159008, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Mălăieș Florica – Rodica 5 - 2017
352 / 2017 pentru aprobarea unor măsuri de desființare a imobilelor - construcții cu caracter industrial, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate pe strada Oneștilor nr. 78 5 - 2017
351 / 2017 pentru aprobarea completării Listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activitaţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68 din 2008, aprobată prin H.C.L nr. 600/2008 5 - 2017
350 / 2017 pentru aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non - Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) sau societăți comerciale 5 - 2017
349 / 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 2015 pentru stabilirea bunurilor care pot face obiectul compensării în condițiile Legii nr. 10/2001, respectiv a Legii nr. 165/2013 5 - 2017
348 / 2017 privind aplicarea unor măsuri administrative și atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non - Profit în incinta Cetății Oradea 4 - 2017
347 / 2017 Privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea 5 - 2017

Harta Oradiei
Blogul primarului Ilie Bolojan
Twitter
Camera web
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni