Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
861 / 2019 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului - teren, în suprafaţă de 30.435 mp, situat în str. Calea Sântandrei, identificat cu nr. cadastral 205767 - Oradea, în vederea realizării de investiții, respectiv construcții pentru activități economice cu caracter terțiar 10 - 2019
860 / 2019 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a imobilului constând în construcție și terenul aferent, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în str. George Enescu nr. 14 10 - 2019
859 / 2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a locuințelor, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract 10 - 2019
858 / 2019 pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în favoarea societăților Distrigaz Vest S.A., RER Vest S.A. și RCS & RDS S.A. 10 - 2019
856 / 2019 privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a unor imobile, au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 26.04.2018, în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea 10 - 2019
855 / 2019 privind aprobarea cererii Județului Bihor pentru transmiterea, din domeniu public al Municipiului Oradea, în domeniul public al Județului Bihor, a străzii Șanțului - parte a drumului comunal DC 37, în vederea clasificării acestuia ca drum județean, în vederea întreținerii, reabilitării și modernizării din fonduri de la bugetul local al Consiliului Județean Bihor sau din alte surse de finanțare 10 - 2019
851 / 2019 privind prelungirea, până la data de 31 mai 2020, a transmiterii în administrare temporară a etajului 1 din imobilul constând în clădirea situată în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor TESA 10 - 2019
850 / 2019 privind aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren, situate în mun. Oradea, în str. Calea Borșului, în str. Piața Bobâlnei și în str. Tabéry Géza, în proprietatea privată a Municipiului Oradea 10 - 2019
848 / 2019 privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea - str. Calea Clujului (în zona Cartierul Tineretului), respectiv pentru înscrierea acestor suprafețe de teren în proprietatea publică a Municipiului Oradea 10 - 2019
846 / 2019 privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 621 din 31.07.2014 pentru aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcționării în bune condiții a Centrului de Reintegrare Socială, situat în mun. Oradea, str. Vămii nr. 34 A 10 - 2019
840 / 2019 privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.417 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de acces pe relaţia str. Barcăului - str. Oneştilor - str. Simion Bărnuțiu”,identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 13682 din 2017 10 - 2019
836 / 2019 privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a terenului cu nr. cadastral 193828, respectiv pentru aprobarea transmiterii cu titlu gratuit în administrarea societății Eco Bihor S.R.L. a suprafeței de 41.202 mp, în vederea extinderii celulei de depozitare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea 10 - 2019
835 / 2019 aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 182523, respectiv pentru înscrierea parcelei cu nr. cadastral nou 205986 - în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în str. Ceyrat 10 - 2019
833 / 2019 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, reprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă 10 - 2019
832 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 315 mp teren, având categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, în zona străzii Podgoria 10 - 2019
831 / 2019 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 920 mp, compus din teren și construcții - porţi de acces, aferente străzii Reményik Sándor din municipiul Oradea 10 - 2019
829 / 2019 pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr. 655/31.07.2019 privind indicatorii tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere reţea termică primară în Piaţa Rahovei (pentru fostul corp de clădire al Colegiului Național “Iosif Vulcan”), Oradea 10 - 2019
828 / 2019 privind aprobarea Studiului de fundamentare, a Caietului de sarcini și a Indicatorilor de performanță pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind organizarea și exploatarea parcărilor în municipiul Oradea 10 - 2019
827 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare Şcoala Gimnazială \\ 10 - 2019
826 / 2019 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 octombrie 2019 10 - 2019

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei