Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
593 / 2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA 6 - 2018
592 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea sistemului de termoficare pe străzile Aurel Lazăr și Andrei Șaguna”- scenariul 1 6 - 2018
591 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Coridor verde din strada Barcaului din municipiul Oradea, județul Bihor”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 4.2., Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și 6 - 2018
590 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Înlocuire și extindere rețea canal menajer strada Alexandru Xenopol, bretea dintre strada Alexandru Dimitrie Xenopol și strada Chimiei, municipiul Oradea”- scenariul 1 6 - 2018
589 / 2018 6 - 2018
588 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Intercalarea rețelei de apă din Piața Ferdinand cu rețeaua secundară a SH 407, municipiul Oradea” - scenariul 1 6 - 2018
587 / 2018 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Louis Pasteur din municipiul Oradea 6 - 2018
586 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea 6 - 2018
585 / 2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea 6 - 2018
583 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.306 mp, reprezentând teren având destinaţia „drum public” - strada Sfântul Apostol Andrei (tronson 1) 6 - 2018
582 / 2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Coridor verde din strada Barcaului municipiul Oradea, județul Bihor” 6 - 2018
581 / 2018 pentru aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : “ Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional european- Etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice ” 6 - 2018
578 / 2018 privind aprobarea modificării tarifului practicat de societatea Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de canalizare-epurare începând cu 01 iulie 2018 6 - 2018
576 / 2018 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 14 iunie 2018 (prima convocare) şi în data de 15 iunie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare 6 - 2018
575 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 6 - 2018
574 / 2018 pentru completarea HCL nr. 41/2018 privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar 6 - 2018
573 / 2018 privind aprobarea unor masuri in vederea realizarii parcarii subterane str. Independentei, Oradea 6 - 2018
572 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.670/2009); Construire gradinita si cresa in incinta parcului industrial I, str. Gheorghe Mardarescu, nr.12, generat de nr.cad.193976 - Oradea 6 - 2018
571 / 2018 pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în zone publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 29.03.2010, completat si modificat cu HCL nr. 328/30.03.2017 6 - 2018
570 / 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic si a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste râul Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti Ede, municipiul Oradea” 6 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert