Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
650 / 2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuţiei zilnice de întreţinere a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care frecventează Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe în anul şcolar 2017-2018 8 - 2017
649 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal– Reconversie functionala a fostei incinte SC PERIND SA in vederea mobilarii cu cladiri de birouri si centru wellness, str.Louis Pasteur nr.165, nr.cad.194817, 194857, 195890, 195819 si 195820-Oradea 7 - 2017
648 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Dezvoltarea activitatii firmei SC ECOSAFE SRL prin construirea unei hale de productie,str.Ion Mihalache nr.cad. 184208-Oradea 7 - 2017
647 / 2017 pentru aprobarea completarii si modificarii H.C.L. Oradea nr. 718/2016 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare 7 - 2017
646 / 2017 Privind aprobarea completarii HCL nr.559/11.07.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului 7 - 2017
645 / 2017 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona străzii Nojoridului și Aeroport Oradea 7 - 2017
644 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 imobile situate pe strada Oneștilor” 7 - 2017
643 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 imobile situate pe strada Ion Bradu” 7 - 2017
642 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Clujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3 7 - 2017
641 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețele în Piața Ferdinand, municipiul Oradea” 7 - 2017
640 / 2017 pentru aprobarea Hărţilor Strategice de Zgomot elaborate pentru Municipiul Oradea 7 - 2017
639 / 2017 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Crinului din municipiul Oradea 7 - 2017
638 / 2017 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Banatului din municipiul Oradea 7 - 2017
637 / 2017 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Gheorghe Doja din municipiul Oradea 7 - 2017
636 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte M 7, str. Gen. Magheru nr.7, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 106 din 31.01.2013 7 - 2017
635 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte str. C. Brancoveanu nr. 5A , municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 540 din 21.07.2014 7 - 2017
634 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 83 , str. Cantacuzino nr. 3, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 512 din 21.07.2014 7 - 2017
633 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte Z 15 , str. Cazaban nr. 49B, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 363 din 14.05.2014 7 - 2017
632 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de „Reabilitare termică bloc de locuinte PC 82 , str. Locomotivei nr. 5, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 517 din 21.07.2014 7 - 2017
631 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 81, str. Locomotivei nr. 7, municipiul Oradea, judetul Bihor”si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 513 din 21.07.2014 7 - 2017

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni