Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
1119 / 2018 pentru aprobarea modificarii HCL 172/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI, inclusiv Anexa 1, în vederea realizarii obiectivului de investi?ii: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale pentru învatamântul profesional si tehnic ?i înva?area pe tot parcursul vie?ii in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea 11 - 2018
1118 / 2018 privind modificarea H.C.L. nr. 907 / 2017 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Primariei nr. 41 11 - 2018
1117 / 2018 privind modificarea H.C.L. nr. 909 / 2017 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Ion Budai Deleanu nr. 4 11 - 2018
1116 / 2018 privind modificarea H.C.L. nr. 910 / 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Cuza Vodă nr. 80 11 - 2018
1115 / 2018 privind abrogarea H.C.L. nr. 911 / 2017 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Samuil Micu Klein nr. 9 11 - 2018
1114 / 2018 privind modificarea H.C.L. nr. 906 / 2017 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Bradului nr. 19 11 - 2018
1113 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza execuție în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade la imobilul situat în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, REABILITARE FAŢADE STRADALE ȘI ACOPERIȘ IMOBIL DIN ORADEA, Str. Episcop Mihai Pavel nr. 8 (Casa Ertler) 11 - 2018
1112 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza execu?ie în vederea realizarii obiectivului de investi?ii: Reabilitare fa?ade la imobilul situat în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, REABILITARE FATADA STRADALA IMOBIL DIN ORADEA Str. Primariei nr. 34 11 - 2018
1111 / 2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 517 / 2018 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: REABILITARE FATADE CASA FUCHSL , Oradea, str. Independentei, nr.11-13 11 - 2018
1110 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizarii obiectivului de investi?ii: REABILITARE FATADE SI INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. PATRIOTILOR, NR. 4, 6 – PALATUL ADORJAN I SI PALATUL ADORJAN II 11 - 2018
1107 / 2018 pentru aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor, cu suprafe?ele de 1.109 mp ?i 15.786 mp, reprezentând teren public ?i teren ocupat de construc?ii cu destinatia de pia?a agroalimentara, situate în mun. Oradea, strada Pia?a Emanuil Gojdu 11 - 2018
1106 / 2018 pentru aprobarea încheierii unui Act aditional la Contractul nr. 1857 din 13.07.2016,privind constituirea dreptului de acces pe domeniul public al Municipiului Oradea, pentru realizarea de retele noi subterane de catre societatea Orange Romania S.A. în lungime totala de 371 ml 11 - 2018
1101 / 2018 privind modificarea Anexei 2 la Hotarârea Consiliului Local nr. 1051 din 05.11.2018 pentru aprobarea Listei privind repartizarea locuin?elor disponibile pentru tineri destinate închirierii, construite în anul 2018, prin Agentia Nationala pentru Locuinte, în municipiul Oradea, str. Balogh István 11 - 2018
1100 / 2018 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei boxe (construcție anexă) situată în subsolul imobilului din mun. Oradea, str. Republicii nr. 12 11 - 2018
1099 / 2018 pentru aprobarea închirierii, prin licita?ie publica, a unei boxe (construc?ie anexa) situata în subsolul imobilului din mun. Oradea, str. Mestecani?ului nr. 5 11 - 2018
1098 / 2018 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 801 din 09.12.2015 pentru numirea Comisiei de analiza a solicitarilor O.N.G.-urilor privind spa?ii cu alta destina?ie decât aceea de locuin?a aflate în administrarea Consiliului Local 11 - 2018
1094 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata masurata de 19.315 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinta „drum”, proprietate publica a Municipiului Oradea tronsonul 2 din B-dul. Decebal (cuprins între intersec?ia B-dul. Decebal cu calea Aradului ?i Parcul Balcescu) 11 - 2018
1081 / 2018 privind aprobarea preturilor locale ale energiei termice practicate de catre societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.12.2018 11 - 2018
1080 / 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 11 - 2018
1077 / 2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Oradea 11 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert