Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
104 / 2019 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a structurii Creșe – Oradea – Direcția de Asistență Socială Oradea. 2 - 2019
103 / 2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Oradea. 2 - 2019
102 / 2019 privind modificarea Articolului 4 din HCL nr. 330/12.04.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 2 - 2019
101 / 2019 pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției „Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în mun. Oradea”. 2 - 2019
100 / 2019 100 28.02.2019 N privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 februarie 2019 2 - 2019
99 / 2019 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 ianuarie 2019 2 - 2019
98 / 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 3 - 2019
97 / 2019 pentru aprobarea alocării sumei de 4000 lei în vederea organizării celei de a şaptea ediţii a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment organizat de către Direcţia de Asistenta Socială Oradea, care va avea loc în data de 04.03.2019, la Hotel Ramada Oradea 3 - 2019
95 / 2019 privind aprobarea achitării în avans a cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru perioada 2019-2020 3 - 2019
91 / 2019 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nojoridului din municipiul Oradea 3 - 2019
90 / 2019 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Remenyik Sandor din municipiul Oradea 3 - 2019
89 / 2019 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea 3 - 2019
88 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/ reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare lic 3 - 2019
87 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2019, martie 2019 și aprilie 2019 1 - 2019
86 / 2019 privind modificarea anexei HCL 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea 1 - 2019
85 / 2019 privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.2 și nr.3 din HCL nr.430 din 03 mai 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare” 1 - 2019
84 / 2019 privind modificarea art. 1 si art. 2 din HCL 13 / 29.01.2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” (“Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”) și a contribuției proprii a Spitalului 1 - 2019
83 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate pentru RELOCARE REȚELE ELECTRICE IN ZONA CALEA MARESAL AVERESCU – STRADA CELE TREI CRISURI 1 - 2019
79 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea şi în folosinţa Universităţii din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp 1 - 2019
78 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate, Oradea” 1 - 2019

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta