Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
400 / 2018 pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere sau comodat pentru 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 4 - 2018
399 / 2018 privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuinţe sociale persoanelor înscrise în Lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 960 din 27.11.2017 4 - 2018
398 / 2018 pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în favoarea d-lui. Sălăgean Horea - Traian, artist plastic 4 - 2018
397 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Bologa Grigore, referitoare la terenul, în suprafață totală de 16 mp, identificat cu număr cadastral și înscris în CF 200558 – Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Valea Frumoasă, cu destinația de “drum public” 4 - 2018
396 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a iobilului – teren în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris in CF 201251 – Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Aurel Ciupe nr. 8A, respectiv a imobilului teren, în suprafață de 127 mp, identificat cu număr cadastral și înscris în CF 200793 Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor nr. 6 4 - 2018
395 / 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 06.11.2017, referitoare la lucrarea de utilitate publică “DRUM DE LEGATURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (strada CAZABAN) ȘI COMUNA SÎNTANDREI (strada RÂTURI) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei“, în sensul actualizării poz. 10 din Anexa nr. 2 la Hotărâre 4 - 2018
394 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 10.171 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Calea Borșului 4 - 2018
392 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 2.009 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200368 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Mihalache 4 - 2018
391 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 65 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 180313 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Arinului nr. 18/A 4 - 2018
390 / 2018 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 167071, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 22 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Vasók Lucia - Niculina 4 - 2018
389 / 2018 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 172110, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 41 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Paul Florin 4 - 2018
388 / 2018 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 187739, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Pal Mirabela și a soțului acesteia, dl. Pal Paul - Florin 4 - 2018
387 / 2018 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 184471, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 20 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Miheș George - Dan 4 - 2018
386 / 2018 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 163153, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 4 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Gurău Cătălin - Aurel 4 - 2018
385 / 2018 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 157007, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 83 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Degău Dorina - Mariana 4 - 2018
384 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “CAI DE ACCES PIETONAL LA INTERSECTIA PIATA UNIRII CU STRADA IULIU MANIU” municipiul Oradeavarianta V1 recomandată de proiectant 4 - 2018
383 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru ACCES PIETONAL INTRE STRADA VASILE ALECSANDRI SI STRADA INDEPENDENTEI varianta V1 recomandată de proiectant 4 - 2018
382 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “Amenajare trotuar strada Republicii, între strada Gheorghe Dima-Bulevardul Magheru, tronson” municipiul Oradea - varianta V1 recomandată de proiectant 4 - 2018
381 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “Coridor verde din strada Făcliei, zona Silvaș” din municipiul Oradea, județul Bihor varianta V1 recomandată de proiectant 4 - 2018
380 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “Coridor verde în cartierul Grigorescu” din municipiul Oradea, județul Bihor varianta V1 recomandată de proiectant 4 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni