Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
436 / 2017 pentru aprobarea documentației cadastrare privind suprafețele de 7.684 mp, 2.366 mp și 4.130 mp privind terenul aferent străzii Hațegului (tronson 1), a platoului și drumului public aparținând de Piața Devei 5 - 2017
435 / 2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unor părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Universitatea din Oradea, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unei investiţii de interes public local 5 - 2017
434 / 2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unor părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, respectiv prin Inspectoratul Județean de Poliție Bihor,în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unei investiţii de interes public local 5 - 2017
433 / 2017 pentru aprobarea Tronsonului nr. 2 şi 3 al coridorului lucrării de interes public local privind „Realizare legătura pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legătura pe toate direcțiile cu str. D. Cantemir\\ 5 - 2017
432 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Reabilitare cladire existenta, extindere cu un corp Sp+P+2E+R, amenajare hotel si restaurant str. Gheorghe Dima, nr.1 nr.cad. 1370 – Oradea 5 - 2017
431 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Lotizare teren si construire cladiri cu functiuni mixte, str. Nufarului nr.cad.190787-Oradea 5 - 2017
430 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare acces la parcele - modificare PUZ aprobat prin HCL 79/2009 si PUD aprobat cu HCL nr.297/2006 zona str.Plantelor - Pavilioanele CFR, nr.cad.161335, 161331, 168505, 187048 - Oradea 5 - 2017
429 / 2017 privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea 5 - 2017
428 / 2017 RISCURILOR AL MUNICIPIULUI ORADEA 5 - 2017
427 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între străzile B-dul Dacia – Constantin Brâncuși – Costache Negruzzi – Doina 5 - 2017
426 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA MARTIN ANDERSEN NEXÖ - TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA CIPRIAN PORUMBESCU-POD THEODOR NEȘ varianta V1 recomandată de proiectant 5 - 2017
425 / 2017 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Industriei, Dimitrie Cantemir și Războieni din municipiul Oradea 5 - 2017
424 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Reamenajare țarc în Grădina Zoologică Oradea” 5 - 2017
423 / 2017 pentru avizarea anexei 1 şi anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 5 - 2017
422 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru Reabilitare strada Calea Bihorului – tronson pod Theodor Neș - intersecție drum de legătură între strada Suișului și Calea Bihorului varianta V1 recomandată de proiectant 5 - 2017
421 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie ,, Reabilitare termica bloc de locuinte AN 7, str. Onestilor nr.80,, - varianta 2 propusa de proiectant si abrogarea H.C.L. nr. 280 din 30.03.2017 5 - 2017
420 / 2017 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Iosif Vulcan, Republicii, Piața Regele Ferdinand și str. Teatrului din municipiul Oradea 5 - 2017
419 / 2017 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Clujului și Iuliu Hossu din municipiul Oradea 5 - 2017
418 / 2017 Privind aprobarea “Raportului de activitate al Comisiei de negociere stabilita prin HCL 21/26.01.17.”pentru stabilirea conditiilor de incheiere a unui Act aditional la Contractul nr. 109976/28.06.01,cu SC Luxten Lighting Co SA,in legatura cu extinderea Sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea prin „Realizare sistem de iluminat public Cartier Ceyrat, Municipiul Oradea” 5 - 2017
417 / 2017 privind aprobarea situaţiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2016 5 - 2017

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni