Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
1018 / 2018 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Macului (troson cuprins între str. Ion Bogdan – Calea Bihorului), respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 940 mp, și a construcțiilor (garduri) proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
1017 / 2018 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Coridor verde din strada Aurel Covaci în cartierul Soarelui”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 7.842 mp, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
1007 / 2018 privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Ion Pop Reteganul (tronson cuprins între str. Gheorghe Pituț – str. Cucului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.696 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
1006 / 2018 privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Episcop Ioan Alexi (tronson cuprins între str. Gheorghe Pituț – str. Cucului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.717 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
1005 / 2018 privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Cucului (tronson cuprins între str. Matei Corvin – str. Ion Pop Reteganul)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 711 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
1004 / 2018 privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local“Modernizare stradă Cardinal Alexandru Todea”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 112 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
992 / 2018 privind aprobarea organizării licitaţiei publice, cu strigare, respectiv a Caietului de sarcini pentru închirierea de teren, proprietate publică a municipiului Oradea, situat în parcul Libertății, aferent unui Chioşc pentru vânzare flori 10 - 2018
991 / 2018 privind aprobarea modificării art. 1 și 2 din cadrul H.C.L. nr. 811/2018 referitor la valoarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiției „Coridor verde din str. Ion Bogdan” din mun. Oradea, jud. Bihor. 10 - 2018
990 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului tehnic de execuție aferenți Municipiului Oradea pentru obiectivul de investiții « MODERNIZAREA DRUMULUI DE LEGATURA DINTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA OSORHEI, JUDETUL BIHOR » 10 - 2018
989 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian” – opțiunea 1 10 - 2018
988 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” – opțiunea 1 10 - 2018
987 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” – opțiunea 1 10 - 2018
986 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea termica primara pe strada Onestilor - 6 imobile” – scenariul 1 10 - 2018
985 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Echilibrarea hidraulica a retelei secundare la nivel de consummator la 23 puncte termice( PT 101/102, 105, 106, 114, 117, 121, 123, 124, 128, 136, 209, 316, 522, 718, 826, 833, 836, 842, 868, 871, 890, 913, 113)” – optiunea 1 10 - 2018
984 / 2018 privind aprobarea demararii procedurii privind achizitia serviciilor pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul Municipiului Oradea 10 - 2018
983 / 2018 privind aprobarea demararii procedurii de achizitie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrarilor irect i spatiilor verzi si domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani, cuprinzand lot 4 – Sector 4 10 - 2018
982 / 2018 pentru avizarea anexelor 1 si 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio. 10 - 2018
981 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Relocare retele apa, retele canalizare menajera si retele canalizare pluviala in Piata Bobâlnei, municipiul Oradea – Scenariul 2” 10 - 2018
979 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficientă pentru înlocuirea blocului 1 existent”, investiție care constă în înlocuirea grupului energetic 1 din 1966 pentru conformarea la legislația de mediu a echipamentelor din SACET Oradea 10 - 2018
978 / 2018 pentru adoptarea unor măsuri privind desfășurarea activității de către Clubul Sportiv Municipal Oradea 10 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert