Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
803 / 2017 pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 193754 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren în suprafaţă de 410 mp - identificat cu nr. cadastral 196129 - Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. Constantin Nottara nr. 24 9 - 2017
802 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Madarasi Sandor şi soția sa, d-na. Madarasi Csilla, referitoare la terenul, în suprafaţă de 14 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199020 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului, cu destinaţia “drum public” 9 - 2017
801 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Moldovan Dan şi soția sa, d-na. Moldovan Oana-Alexandrina, referitoare la terenul, în suprafaţă de 56 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199146 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Franz Joseph Haydn nr.8/A, cu destinaţia “drum public” 9 - 2017
800 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Buzle Vlad-Paul, referitoare la terenul, în suprafaţă de 46 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197875 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Mugurilor, cu destinaţia “drum public” 9 - 2017
799 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Chirilă Alexandru şi soția sa, d-na. Chirilă Mariana-Ileana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 13 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198337 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făcliei, cu destinaţia “drum public” 9 - 2017
798 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Chiș Ilie - Florin şi soția sa, d-na. Chiș Viorica, referitoare la terenul, în suprafaţă de 83 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194721 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Merilor, cu destinaţia “drum public” 9 - 2017
797 / 2017 privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafața de 3.433 mp și 3.462 mp, reprezentând terenuri proprietate publică a Municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, str. Barcăului 9 - 2017
796 / 2017 pentru aprobarea sistării strării de indiviziune din CF 170692 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren în suprafaţă de 349 mp - identificat cu nr. cadastral 198963 - Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. str. Măgurei nr. 7 9 - 2017
795 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 220 mp, reprezentând teren cu construcţie – casă, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 8F, respectiv aprobarea vânzării directe a suprafeței de 220 mp. în favoarea doamnei Condor Terezia Maria 9 - 2017
794 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 242 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Moviliței nr. 19, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe de teren în favoarea lui Crăciun Maria și Kovacsinszki Vasile 9 - 2017
793 / 2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 295 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168611 şi înscris în CF 168611, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui Sarkadi Levente 9 - 2017
792 / 2017 pentru aprobarea vânzării a 357 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 194126, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor nr. 97, în favoarea d-nei Drimbe Rodica 9 - 2017
791 / 2017 pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 184653, situat în municipiul Oradea, str. Virgil Maxim nr. 14 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Pătulea Ciprian Nicolae 9 - 2017
790 / 2017 pentru aprobarea actualizării prețului de pornire a licitației pentru vânzarea a 3 (trei) parcele de teren, cu suprafața totală de 593 mp, identificate prin nr. cadastrale 189895, 189897, 189899 – situate în municipiul Oradea, str. Jurcsak Tibor. 9 - 2017
789 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, cu suprafaţa de 45 mp, situat în municipiul Oradea, str. Rafael Sanzio nr. 2, respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea d-nei. Bodea Mioriţa - Adriana 9 - 2017
788 / 2017 pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 168556, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 23 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Costa Florin Mircea 9 - 2017
787 / 2017 pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 178875, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 13 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Bulzan Viorel-Costel 9 - 2017
786 / 2017 privind respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 9.853 mp, reprezentând teren cu construcții - Parcul Magnoliei, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Transilvaniei 9 - 2017
785 / 2017 pentru aprobarea deschiderii a 5 (cinci) noi coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 199194, 199195, 199199, 199200 și 199201- Oradea, reprezentând teren intravilan dezmembrat din nr cadastrale 166927 și 166924 proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea reglementării vecinătății cu drumul de centură al Municipiului Oradea la intersecția cu str. Matei Corvin 9 - 2017
784 / 2017 pentru aprobarea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului cu nr.cad 177573 și deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 199477 și 199478- Oradea, reprezentând drumuri publice, situate în Municipiul Oradea, zona str. Hack Halasi Gyula 9 - 2017

Afis Auschwitz
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni