Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
131 / 2018 privind aprobarea PlanuluiUrbanistic de Detaliu– Extindere , compartimentari intrioare si reabilitare fatade cladire existenta, str. Bradului nr.6, nr.cad.187248 Oradea 2 - 2018
130 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Construire ansamblu de locuinte colective, str. Ciheiului nr.35, nr.cad. 184321, 196780, 196822 si nr.topo 517/3 Oradea 2 - 2018
129 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si imprejmuire teren str. Ovidiu Cotrus, nr.23 nr.cad. 197768, 197769 – Oradea 2 - 2018
128 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire aparthotel cu cabinet medical str. Gheorghe Doja, nr.182A nr.cad. 200365 – Oradea 2 - 2018
127 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire D+P+2E - inclusiv sală de sport, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.18 2 - 2018
126 / 2018 privind aprobarea participării Municipiului Oradea la licitația publică pentru achiziţionarea terenului, în suprafață de 4.104 mp, identificat cu nr. topografic 1626/65 înscris în CF nr. 50200 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Barcăului FN, proprietate a societăţii CIAC S.A. 2 - 2018
125 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cadastrale 170504 şi 170517 - Oradea, proprietate publică a Municipiului Oradea reprezentând teren cu construcții aferente Scolii Gimnaziale „Ioan Slavici” situat pe Calea Clujului nr. 188 2 - 2018
124 / 2018 privind aprobarea transmiterii, de la Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, la Biserica Baptistă \\ 2 - 2018
123 / 2018 pentru aprobarea solicitării familiei Lacziko Iuliu și Lacziko Iolanka privind atribuirea întregului imobil situat în mun. Oradea, str. Mareșal Averescu nr. 47, prin partaj voluntar în vederea ieşirii din indiviziune în natură, cu plata sultei corespunzătoare valorii de piaţă a apartamentului nr. 1 2 - 2018
122 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 456 mp, reprezentând teren cu construcții, proprietate a Municipiului Oradea, situat în str. Matei Corvin nr. 113 2 - 2018
121 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de domnul Vesa Cristian - Iancu şi soția sa, doamna Vesa Cristina - Luminița, referitoare la terenul, în suprafaţă de 39 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200753 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vișinilor, cu destinaţia “drum public” 2 - 2018
120 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de doamna Vas Anna - Maria, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 54 mp, identificat cu nr. cadastrale și înscris în CF 200287 și CF 200288 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 14, cu destinaţia “drum public” 2 - 2018
119 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Vaida Florin şi soția sa, d-na. Vaida Cristina - Andreea, referitoare la terenul, în suprafaţă de 72 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197769 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ovidiu Cotruș nr. 23, cu destinaţia “drum public” 2 - 2018
118 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bejușca Ioan şi soția sa, d-na. Bejușca Dorina, referitoare la terenul, în suprafaţă de 37 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200436 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului nr. 8/A, cu destinaţia “drum public” 2 - 2018
117 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 998 mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit și anexe gospodărești situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 23A, respectiv pentru aprobarea vânzării directe a cotei de 700 / 998 mp. din acest teren în favoarea solicitanților Bițiș Ana și Bițiș Gheorghe 2 - 2018
116 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1158 mp., reprezentând teren ocupat de case de locuit și anexă, situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 13 2 - 2018
115 / 2018 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 167059, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Toia Dumitru 2 - 2018
114 / 2018 pentru aprobarea vânzării a două parcele de teren, în suprafață de 250 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale și înscrise în CF 169226 și 169227, situate în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Poinar Cosmin - Alin 2 - 2018
113 / 2018 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166027, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Neacșu - Sasca Lidia - Cecilia 2 - 2018
112 / 2018 pentru darea acordului în vederea transmiterii, din proprietatea publică a municipiului Oradea în proprietatea publică a Statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin C.N.A.I.R.,a suprafeţei totale de 102.571 mp, reprezentând teren afectat de obiectivele de investiții „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului” şi „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului 2 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni