Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
379 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Ioan Bușiția 4 - 2018
378 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Arabilor 4 - 2018
377 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Thomas Mann 4 - 2018
376 / 2018 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Pescărușului din municipiul Oradea 4 - 2018
375 / 2018 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Parcul Traian din municipiul Oradea 4 - 2018
374 / 2018 privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Prutului din municipiul Oradea 4 - 2018
373 / 2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 26 aprilie 2018 (prima convocare) şi în data de 27 aprilie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota “pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 4 - 2018
373 / 2018 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 26 aprilie 2018 (prima convocare) şi în data de 27 aprilie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota “pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 4 - 2018
372 / 2018 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 233.000 lei pentru finanțarea lucrărilor de Reabilitare a Casei memoriale “Iuliu Maniu” situată în Comuna Pericei, Sat Bădăcin, proprietatea Episcopiei Greco – Catolice din Oradea 4 - 2018
371 / 2018 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea și TVR Cluj pentru susținerea proiectului „Europa 100” desfășurat cu ocazia celebrării Centenarului. 4 - 2018
370 / 2018 privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor pentru perioada 01.05.2018-30.04.2019 şi încheierea Actului adiţional nr. 20 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft 4 - 2018
369 / 2018 privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea S.A. 4 - 2018
368 / 2018 privind aprobarea contractului de administrare a patrimoniului ce se va semna între Municipiul Oradea și Colegiul Național ,,Emanuil Gojdu” 4 - 2018
367 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018. 4 - 2018
366 / 2018 privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. 4 - 2018
365 / 2018 privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a activului fix „Centrala termică – Campus Școlar str. Armatei Române nr. 1 F” rezultat ca urmare a implementării proiectului „Campus Școlar – calificare profesională în Oradea pentru mediul economic din Bihor”, cod SMIS 53506. 4 - 2018
364 / 2018 privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din str. Ioan Pop Reteganul nr.34 B și strada Episcop Ioan Alexi nr. 27 B Oradea constând în infrastructură de alimentare cu apă 4 - 2018
363 / 2018 privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din str. Nojoridului nr.cad.17337, nr. 253 F, nr. 253 P, nr.253 M, nr.253 E, nr.255 K, nr.253 N, nr.253 J, nr. 253 I, nr.255 I, nr.253 H, nr.253 Q, nr.255 J, nr.253 G, nr. 253, nr. 253 R Oradea constând în infrastructură de alimentare cu apă 4 - 2018
362 / 2018 privind darea acordului prealabil în vederea înființării Centrului de Permanență pe strada Primăriei nr. 7 ap. 1, Oradea 4 - 2018
361 / 2018 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019 4 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni