Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
767 / 2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect. 8 - 2018
766 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire clădire mixtă, cu spații de alimentație publică, aparthotel și locuințe colective, str. Sf. Apostol Andrei, nr. cad. 192642, 196845 Oradea. 8 - 2018
765 / 2018 privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.404/2015 - Ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cad. 192678-:-192693, nr.cad.195511-:-195522 – Oradea. 8 - 2018
764 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2018. 8 - 2018
763 / 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţa Consiliului Local din data de 9 august 2018. 8 - 2018
762 / 2018 privind alegera președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile august 2018, septembrie 2018 și octombrie 2018 7 - 2018
761 / 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea” 7 - 2018
760 / 2018 privind aprobarea Documentației tehnico – economice faza DALI și aindicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiției „Reamenajarea Grădinii Publice Dealul Ciuperca. 7 - 2018
759 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”. 7 - 2018
758 / 2018 pentru modificarea art. 1 din H.C.L. 562/2018, privind propunerea schimbării destinației unui teren inclus în baza materială a Scolii Gimnaziale „Ioan Slavici”, Calea Clujului nr. 188, în teren cu altă destinație în sensul corectării unei erori materiale. 7 - 2018
757 / 2018 de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 625/2009 privind aprobarea unor reglementări pentru accesul controlat al vehiculelor în ZONA PIETONALĂ CENTRALĂ din municipiul Oradea 7 - 2018
750 / 2018 Privind privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal –Parcelare teren pentru locuinte, str. Alesdului nr.cad.201679 Oradea 7 - 2018
745 / 2018 privind asigurarea asistentei juridice si a reprezentării Directiei de Asistență Socială Oradea și a directorului executiv al acestei directii, în dosarul nr. 1973/111/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, 7 - 2018
700 / 2018 pentru completare HCL 978 din 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 7 - 2018
698 / 2018 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 iulie 2018 (prima convocare) şi în data de 27 iulie 2018 (a doua convocare) 7 - 2018
697 / 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă incadrarea in frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit 7 - 2018
688 / 2018 privind aprobarea modificării tarifului practicat de societatea Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă începând cu 01 august 2018 7 - 2018
683 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 7 - 2018
683 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 8 - 2018
680 / 2018 privind aprobarea achiziției unui activ constând în teren intravilan, cu suprafața de 4.104 mp,respectiv a preţului adjudecat cu ocazia participării Municipiului Oradea la licitația publică, organizată de Casa de Insolvență Transilvania S.P.R.L. pentru valorificarea acestui bun imobil care aparține societăţii CIAC S.A., aflată în faliment, necesar în vederea realizării obiectivului \\ 7 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert