Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
977 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vedrea scoaterii din funcțiune urmare a inventarierii pe anul 2017 10 - 2018
976 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi modificarea programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2018 10 - 2018
975 / 2018 privind aprobarea Parteneriatului Tehnic dintre Universitatea din Oradea și Municipiul Oradea privind realizarea obiectivului de investiții “Masterplan Campus Universitar Oradea – Spații de cazare și completare pentru studenți (corpurile C1 și C2)” 10 - 2018
974 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 10 - 2018
973 / 2018 privind aprobarea modificării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea 10 - 2018
971 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 10 - 2018
970 / 2018 privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna septembrie 2018 10 - 2018
969 / 2018 pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 89/24.09.2018 privind luarea măsurilor necesare continuării, respectiv finalizării investiției “Parking subteran strada Independentei Oradea” 10 - 2018
968 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respectiv modificarea programului de investiții pe anul la societatea Administrația Domeniului Public S.A. 10 - 2018
967 / 2018 privind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la HCL nr.16/2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2018 – 2019 10 - 2018
965 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 10 - 2018
963 / 2018 pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul Programului de investiții în domeniul culturii derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru proiectul Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu Oradea 10 - 2018
962 / 2018 pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul Programului de investiții în domeniul culturii derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru proiectul Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea 10 - 2018
960 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 23 octombrie 2018 10 - 2018
959 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 04 octombrie 2018 10 - 2018
958 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 01 octombrie 2018 10 - 2018
957 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 24 septembrie 2018 10 - 2018
956 / 2018 Pentru modificarea H.C.L. 770/ 2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea” 10 - 2018
955 / 2018 privind aprobarea proiectului “Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect 10 - 2018
954 / 2018 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2018 10 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert