Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
346 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Cetății și Orașului Oradea 4 - 2017
345 / 2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru personalul contractual şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea 5 - 2017
344 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Chioșc de vânzare bilete și abonamente în Piața Unirii” 5 - 2017
343 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Construire punct de colectare selectivă a deșeurilor” 5 - 2017
342 / 2017 privind aprobarea achizitiei si a caietelor de sarcini, pentru prestarea serviciilor de intretinere si amenajare a parcurilor: 22 Decembrie, Taranilor, Teiului din Municipiul Oradea, finalizate cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2017-2020) 5 - 2017
341 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZAREA STRAZII LĂCRĂMIOARELOR DIN MUNICIPIUL Oradea varianta V1 recomandată de proiectant 5 - 2017
340 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZAREA STRAZII CARAIMAN DIN MUNICIPIUL Oradea varianta V1 recomandată de proiectant 5 - 2017
339 / 2017 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 5.185 mp cu societatea Valtryp SRL 5 - 2017
338 / 2017 privind modificarea H.C.L. nr. 621 din 30 august 2016 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: \"RESTAURAREA CASEI DARVAS - LA ROCHE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION 5 - 2017
337 / 2017 privind modificarea HCL nr. 620 din 30 august 2016 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect \"RESTAURAREA CASEI DARVAS - LA ROCHE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION 5 - 2017
336 / 2017 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 martie 2017 4 - 2017
335 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 3: Realizare ecran de piloți forați – cota 177,5 m” 3 - 2017
334 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 2: Realizare ecran de piloți forați – cota 167,5 m” 3 - 2017
333 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 1: Rigidizarea fundațiilor și executarea drenurilor de adâncime” 3 - 2017
332 / 2017 privind respingerea proiectul de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai UDMR privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Oradea” 3 - 2017
331 / 2017 privind susţinerea organizării “Zilei Mondiale de Conştientizare a Autismului” 3 - 2017
330 / 2017 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin HCL nr. 852/2016 3 - 2017
329 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator – Parcelare teren pentru amplasare locuinte izolate si colective, str. Bajor Andor nr.37A, nr.cad.158430-Oradea 3 - 2017
328 / 2017 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice aprobat prin HCL 163/29.03.2010. 3 - 2017
327 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare parcele si construire locuinta, str. Bartok Bela, nr.cad.164360-Oradea 3 - 2017

Harta Oradiei
Blogul primarului Ilie Bolojan
Twitter
Camera web
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni