Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
694 / 2020 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 489 mp, reprezentând teren public situat în municipiul Oradea, având destinația - drum de acces la proprietăți private din strada Rădăuților 8 - 2020
693 / 2020 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 390 mp, reprezentând drum public situat în municipiul Oradea, zona străzii Cucului 8 - 2020
692 / 2020 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 360 mp, respectiv înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Matei Corvin nr. 110 8 - 2020
691 / 2020 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 300 mp, reprezentând drum public situat în zona străzii Louis Pasteur 8 - 2020
690 / 2020 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 257 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Calea Clujului 8 - 2020
689 / 2020 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 46 mp, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafețe de teren, necesară extinderii construcţiei existente, situată în mun. Oradea, Bd. Dacia nr. 56, în favoarea societății Dacor Exim S.R.L. 8 - 2020
688 / 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 860 din 31.10.2019, privind vânzarea prin licitație publică, a imobilului constând în construcție și terenul aferent, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în str. George Enescu nr. 14 8 - 2020
687 / 2020 privind anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 140 din 28.02.2019, pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind locuințele 8 - 2020
686 / 2020 pentru aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a trei locuinţe sociale din fondul locativ al Municipiului Oradea persoanelor înscrise în Lista de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 603 din 2019 8 - 2020
685 / 2020 privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru o parte din imobilul, constând în clădire și terenul aferent, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 186, în scopul desfășurării activității instructiv - educative pentru o grupă mixtă de copii din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Oradea 8 - 2020
684 / 2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea 8 - 2020
683 / 2020 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 7 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 8 - 2020
682 / 2020 privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 28 februarie 2019 8 - 2020
681 / 2020 privind încetarea/numirea din/în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oradea în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea 8 - 2020
680 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si modificare PUZ aprobat cu HCL 946/2008, zona str.Apateului, nr.cad.160041, Oradea 8 - 2020
679 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren în vederea concesionării, zona str.Borșului, nr.cad.201719, Oradea 8 - 2020
678 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire imobil P+2, cu funcțiune HOSTEL (4 camere) si alimentație publică/fast food, la parter nr.cad. 176322 si 206391 – Oradea 8 - 2020
677 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spalatorie auto in regim self service, str.Ogorului, nr.127, nr.cad.164415, Oradea, str.Ogorului, nr.127, nr.cad.164415, Oradea 8 - 2020
676 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire gradinita si centru de zi pentru copii cu situatie dezavantajata str. Digului, nr.31, nr.cad. 163381 – Oradea 8 - 2020
675 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str. Plantelor, nr.cad.164367, 194314, Oradea 8 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421