Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
825 / 2019 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 septembrie 2019 10 - 2019
823 / 2019 privind aprobarea suportării din bugetul local a sumei de 2000 lei reprezentând cheltuielile ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 octombrie 2019 - Ziua internațională a persoanelor vârstnice 9 - 2019
819 / 2019 privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial pe zona studiata; Construire hala servicii, str.Uzinelor, nr.cad. 196566- Oradea 9 - 2019
818 / 2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiareModificare PUD aprobat cu HCL nr.151/2010, nr.cad.190742, 190744, 190743, 204699, 174920, 18228, 18229, 18230, zona str. Ogorului - Oradea 9 - 2019
816 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea 9 - 2019
814 / 2019 privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA 9 - 2019
813 / 2019 privind modificarea calendarului de evenimente pe anul 2019 în cadrul bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 9 - 2019
812 / 2019 privind aprobarea aderării comunelor Paleu și Ineu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, majorarea cotizaţiei şi actualizarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei 9 - 2019
811 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 9 - 2019
809 / 2019 privind darea în folosinţa gratuită a imobilului situat în Piața Unirii nr. 1, camera 111, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară TERMOREGIO, cu destinaţia de sediu social, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens 9 - 2019
808 / 2019 privind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu ” în Colegiul Național „Onisifor Ghibu” și actualizarea corespunzătoare a anexei nr.1 la HCL nr.18/2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2019 – 2020 9 - 2019
806 / 2019 pentru modificarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 524 din 13 iunie 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 53.116 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petre Carp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a Municipiului Oradea în sensul corectării unei erorii materiale 9 - 2019
805 / 2019 aprobarea modificării unor articole din Caietul de sarcini - anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 30.01.2019 și a art. 1 din P.U.D. Cartierul Tineretului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 798 din 29.07.2004 9 - 2019
803 / 2019 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 734 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 3 din strada Coriolan Hora 9 - 2019
800 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobiluluicu suprafața măsurată de 880 mp, situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 42, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 174893 - Oradea 9 - 2019
799 / 2019 privind declararea interesului local pentru realizarea proiectului \\ 9 - 2019
796 / 2019 pentru aprobarea înscrierii intr-o coală de C.F. a nr. cadastral 203485 – Oradea, rezultat din alipirea suprafeței de 1737 mp, imobil situat în mun. Oradea, str. Alexandru Andrițoiu 9 - 2019
795 / 2019 pentru darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 9 - 2019
794 / 2019 pentru aprobarea preluării în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului,în suprafață totală de 5.111 mp, identificat cu nr. cadastral 178683 și înscris în CF 178683 - Oradea, respectiv cu nr. topo 7345/3, înscris în CF 158650 - Oradea, situate în zona străzii Făcliei 9 - 2019
792 / 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018 pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiţie 9 - 2019

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei