Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
77 / 2019 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 25 mp, 2.594 mp, 37 mp, 51 mp, 3.080 mp şi 170 mp, reprezentând terenuri ce aparțin Municipiului Oradea, afectate de obiectivul de investiție \\ 1 - 2019
76 / 2019 privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de alipirea terenului identificat cu nr. cadastrale 192692 și 192693 - Oradea, respectiv pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică, a 3 Loturi de teren, suprafaţa totală de 3.059 mp, situate în municipiul Oradea, Aleea Lavandei - în zona străzii Ceyrat, în vederea construirii unor locuinţe colective 1 - 2019
75 / 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Lalelelor - Henrik Ibsen - Cornițelului” din mun. Oradea, jud. Bihor 1 - 2019
74 / 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Vlădeasa - Fagurelui” din mun. Oradea, jud. Bihor 1 - 2019
73 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Schimbare de destinație și recompartimentări interioare, imobil situat pe strada Ion Bogdan nr. 13, Oradea 1 - 2019
71 / 2019 pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în mun. Oradea, zona Calea Clujului – Uzina de apă. 1 - 2019
70 / 2019 privind stabilirea unor măsuri pentru concesionarea unor parcele de teren, cu suprafața de 250 mp fiecare, proprietatea mun. Oradea, situate în zona str. Calea Clujului (în Cartierul Tineretului), în vederea construirii de locuințe familiale. 1 - 2019
69 / 2019 pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 158613, 158622 și 158616 – Oradea, reprezentând terenuri situate pe str. Denis Diderot și Victor Papilian (în Cartierul Tineretului). 1 - 2019
68 / 2019 pentru aprobarea revocării poziției nr. 264 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552 din 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 1 - 2019
67 / 2019 în vederea modificării art. 1 din HCL 289/27.03.2018 privind aprobarea lansării procedurii de achiziție publică pentru lucrarea “Modernizare sistem unic de supraveghere video a domeniului public din municipiul Oradea” 1 - 2019
66 / 2019 pentru aprobarea înscrierii unor terenuri în proprietatea privată a municipiului Oradea, imobile situate pe strada Ogorului, respectiv pe strada Brașovului 1 - 2019
64 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren cu construcții, situat în mun. Oradea, str. Ion Bogdan nr. 20, aferente Grădiniței nr. 14 1 - 2019
55 / 2019 pentru aprobarea Listei finale în stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea, privind dosarele depuse de către cetățeni în sesiunea august 2018 - septembrie 2018 1 - 2019
54 / 2019 privind desemnarea Primarului Mun. Oradea – dl. Ilie Bolojan în vederea inițierii și semnării procedurii de aderare a Municipiului Oradea la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase – Organizația Mondială a Sănătății, Faza a VII-a (2019-2024) 1 - 2019
52 / 2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 860/2018 referitoare la Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza mun. Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor clădiri. 1 - 2019
51 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire de locuinte str. Episcop Ioan Alexi, nr.14, nr.cad.200054-:-200061 - Oradea 1 - 2019
50 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Restructurarea unei fostei incinte industriale, în zonă mixtă; Reconversie funcţionala clădire industriala în clădire de locuinţe colective,Str. Dimitrie Cantemir nr. 24, nr.cad.54,161539, 161541, 16601 - Oradea 1 - 2019
49 / 2019 privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea ”Piața Mihai Viteazul” 1 - 2019
48 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru constructii in domeniul serviciilor tertiare, turism, activitati industriale si tehnice nr.cad.6576, 190433, 201873-:- 201893, 200281, zona str.Ciheiului - Oradea 1 - 2019
39 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala a terenului care a generat PUZ-ul din UTR Lc_A in UTR M2; Construire spatiu comercial si spalatorie auto, str. Matei Corvin, nr.15A, nr.cad.202316, nr.cad.202317 (nr.cad.vechi 176233) - Oradea 1 - 2019

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta