Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
569 / 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru SOLUȚIE INOVATIVĂ PENTRU CREARE UNDĂ VERDE PENTRU TRAMVAI POD DACIA-B-DUL MAGHERU, ORADEA varianta V1 recomandată de proiectant 6 - 2018
568 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea de apa de la SH si extinderea retelei de canalizare menajera pe strada Balogh Istvan, municipiul Oradea” 6 - 2018
567 / 2018 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106.588/22.01.2008, prin introducerea unei suprafete noi, conform Anexei 1 6 - 2018
566 / 2018 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Decebal, str. Sucevei, str. Avram Iancu, str. Horvath Imre și str. Arany Janos din municipiul Oradea 6 - 2018
565 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate reactualizat pentru obiectivul de investiţie „Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3” 6 - 2018
564 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Alimentare cu energie termică blocuri ANL str. Balogh Istvan” 6 - 2018
563 / 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea” 6 - 2018
562 / 2018 privind propunerea schimbării destinaţiei unui teren inclus în baza materială a Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici”, Calea Clujului nr. 188, în teren cu altă destinaţie 6 - 2018
561 / 2018 privind aprobarea proiectului “Regenerare fizica, economică si socială a comunităţii defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 6 - 2018
560 / 2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unei părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor prin Penitenciarul Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes local “Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în vederea promovării unei mobilități durabile transfrontaliere la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Biharkeresztes, Korosnag 6 - 2018
559 / 2018 privind respingerea Proiectului de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai UDMR pentru completarea și modificarea HCL nr.504/31.07.2006 privind aprobarea inscripționării și corectării în ortografia limbii maghiare a acelor denumiri de străzi care poartă numele unor personalități maghiare 5 - 2018
558 / 2018 aprobarea modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei Creșe - Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcţii cu numărul de posturi 5 - 2018
557 / 2018 pentru completarea și îndreptarea erorii materiale din HCL 962/27.11.2017 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea 5 - 2018
556 / 2018 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea 5 - 2018
555 / 2018 Privind atribuirea denumirii „Aleea Anna Marossy - biolog” pentru aleea pietonală situată în Parcul Libertății 5 - 2018
554 / 2018 Pentru corectarea denumirii strazii Vágό Iosif cu denumirea Vágό Jόzsef 5 - 2018
553 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat prin HCL nr.73/2011, str. Calea Sântandrei, nr.cad.200023, 200024, 200025 - Oradea 5 - 2018
552 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe zona str.Caișilor, nr.cad. 201224 -:- 201228, Oradea 5 - 2018
551 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+E, str. Vasile Carlova nr.12, nr.cad.155848 - Oradea 5 - 2018
550 / 2018 privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea 5 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert