Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
1076 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 noiembrie 2018 11 - 2018
1075 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 09 noiembrie 2018 11 - 2018
1074 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 05 noiembrie 2018 11 - 2018
1073 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 25 octombrie 2018 11 - 2018
1072 / 2018 privind aprobarea relocării sumelor reprezentând contribuția Municipiul Oradea în cadrul proiectului construire „Sala de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, municipiul Oradea, judeţul Bihor” și Convenția de cofinanțare între Municipiul Oradea și Compania Națională de Investiții pentru execuția lucrărilor 11 - 2018
1071 / 2018 aprobarea asumării unor cheltuieli suplimentare necesare realizării obiectivului de investiții „Sala de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, municipiul Oradea, judeţul Bihor” 11 - 2018
1070 / 2018 privind darea acordului de principiu pentru încheierea unui Contract de comodat cu Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară - persoană juridică în curs de înființare 11 - 2018
1069 / 2018 privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 940 din 01.10.2018 pentru transmiterea unor imobile, terenuri și construcții, situate în mun. Oradea, pe str. Ion Mihalache și str. Rectorului, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie \\ 11 - 2018
1068 / 2018 privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 348 din 12.04.2018, pentru transmiterea unui imobil, teren și construcții, înscris în CF172863 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Alexandru Cazaban, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bihor, în proprietatea publică a municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes publi 11 - 2018
1067 / 2018 privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârii Consiliului Local nr. 837 din 31.08.2018 pentru transmiterea imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Ion Bogdan, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în proprietatea publică a municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes public local \\ 11 - 2018
1066 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 11 - 2018
1065 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea de canalizare menajeră și apă strada Podgoria (legătura între strada Gheorghe Doja și strada Livezilor), municipiul Oradea”- scenariul 1 11 - 2018
1064 / 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru BRETEA DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CALEA ARADULUI ȘI CALEA SÂNTANDREIULUI scenariul 1 recomandat de proiectant 11 - 2018
1063 / 2018 privind aplicarea UAT Municipiul Oradea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ – Ordin nr. 760 din 17 Iulie 2018 11 - 2018
1062 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 190282 - Oradea, reprezentând teren, situat pe str. Ogorului - Parcul Industrial Eurobusiness II. 10 - 2018
1061 / 2018 pentru aprobarea trecerii unor suprafețe de teren, identificate cu nr. cadastrale 190002 și 202601, situate pe str. Barcăului, din proprietatea privată în proprietatea publică a Municipiului Oradea, respectiv pentru aprobarea radierii dreptului de administrare operativă notat în CF 202558 în favoarea societății Compania de Apă Oradea S.A. 10 - 2018
1060 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.732 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia de \\ 10 - 2018
1059 / 2018 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 855 din 07.09.2018, privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa 42.255 mp, reprezentând teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - tronson 2 din str. Nufărului 10 - 2018
1058 / 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR,Municipiul Oradea, județul Bihor și aprobarea abrogării HCL nr. 936/01. 10. 2018 10 - 2018
1057 / 2018 pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 10 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert