Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
953 / 2018 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea, TVR Cluj și Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune pentru susținerea proiectului “Caravana Stația România-Israel” desfășurat cu ocazia celebrării Centenarului. 10 - 2018
952 / 2018 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții “Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea.” 10 - 2018
951 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 10 - 2018
950 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extindere retea termica primara pe str. Stefan Octavian Iosif si str. Chimiei, AD Xenopol” 10 - 2018
949 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar la imobilul din strada Petru Rares nr. 1A” 10 - 2018
948 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea sistemului de termoficare magistrala termica M2, pe str. Cicero – Piata Cetatii, respectiv renuntarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice” 10 - 2018
947 / 2018 pentru aprobarea deschiderii a două cărţi funciare noi în vederea intabulării imobilelor cu nr. cadastral 202707 - Oradea, reprezentând Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” şi nr. cadastral 202708 - Oradea, pe care se va amenaja Parcarea supraetajată din str. Braşovului, constituite prin dezmembrarea în două loturi a imobilului înscris în CF 197852 - Oradea 10 - 2018
946 / 2018 pentru aprobarea modificării art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 830 din 2018 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 173 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea situat în Piața Emanuil Gojdu 10 - 2018
945 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, str. Dimitrie Cantemir nr. 32, Oradea 10 - 2018
944 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare de locuinte si functiuni complementare str. Ion Pop Reteganul, nr.cad.162876 - Oradea 10 - 2018
943 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau bifamiliale, zona str. Dimitrie Anghel, nr.cad. 201765-:-201774, 201777-:-201783, 202395, 202437, 164985, 201936 – Oradea 10 - 2018
942 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa familiala Sp+P+M, str. Nicolae Beldiceanu, nr.83N, nr.cad. 196907 (rezultat din dezmembrarea nr.cad.192469), Oradea 10 - 2018
941 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir” 10 - 2018
940 / 2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie \\ 10 - 2018
939 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.483 mp, reprezentând pod peste Crişul Repede - Podul \\ 10 - 2018
938 / 2018 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a unor imobile, reprezentând terenuri publice, situate în mun. Oradea, în zona străzii Barcăului afectate de proiectul \\ 10 - 2018
937 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 10 - 2018
936 / 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR Municipiul Oradea, județul Bihor 10 - 2018
935 / 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu – Piața Cetate, Oradea” 10 - 2018
934 / 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea” 10 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert