Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
326 / 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 219/2016 privind Programul de transformare a străzii Vasile Alecsandri în zona pietonală prin refuncţionalizarea şi reamenajarea spaţiului public 3 - 2017
325 / 2017 Pentru modificarea articolului VI din Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 10 martie 2015 privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul monument istoric – Palatul Apollo str. Republicii nr. 12, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 3 - 2017
324 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementari urbanistice pentru parcelare teren in vederea amplasarii de locuinte zona str.Vasile Lucaciu, nr.cad.190946, 197045, 197046, 153077, 14346 - Oradea 3 - 2017
323 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare terenpentru amplasare locuinte si functiuni complementare zona str.Jurcsak Tibor, nr.cad.194503, 193504, 194498, 194499, 184511, 194428, 194429, 194406-:--194410, 195005, Oradea 3 - 2017
322 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire imobil locuinte colective cu spatii comune la demisol, str. Gh. Doja nr.103A nr.cad.196080-Oradea 3 - 2017
321 / 2017 Pentru modificarea art.2 din HCL nr. 464 din 12 iulie 2016 privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea 3 - 2017
320 / 2017 privind atribuirea denumirii “Podul Centenarului” pentru podul de pe Râul Crișul Repede care face legătura între str. Plevnei și strada Szigligeti Ede. 3 - 2017
319 / 2017 privind atribuirea de denumiri pentru străzi nou create în municipiul Oradea și prelungirea cu aceeași denumire a unor străzi nou create aflate în prelungirea străzilor existente. 3 - 2017
318 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe, str. Dimitrie Anghel nr. Cad. 163358, 185781, 164986 – Oradea 3 - 2017
317 / 2017 privind modificarea și completarea HCL 499/2016 pentru modificarea componenței Comitetului Director Clubului Sportiv Municipal Oradea 3 - 2017
316 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea 3 - 2017
315 / 2017 privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2419/111/2016, aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor 3 - 2017
314 / 2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru funcții publice și a numărului de personal, pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea 3 - 2017
313 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Construire pod peste raul Crisul Repede intre strada Plevnei si strada Szigligeti Ede, mun. Oradea și proiectul tehnic pentru Demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti) 3 - 2017
312 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr.712/20.09.2016, pentru trecerea unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul municipiului Oradea, aparținând domeniului public al județului Bihor, din administrarea județului Bihor în administrarea municipiului Oradea 3 - 2017
311 / 2017 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă si agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea, care nu se afla in administrarea Municipiului Oradea prin alte entitati din cadrul Primariei Oradea sau subordonate Consiliului Local Oradea al Municipiului Oradea, conform Anexelor 3 - 2017
310 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 140, str. Salcamilor nr. 15/A” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 714 din 30.09.2013 3 - 2017
309 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 141, str. Salcamilor nr. 15/B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 713 din 30.09.2013 3 - 2017
308 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 141, str. Salcamilor nr. 15/B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 713 din 30.09.2013 3 - 2017
307 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 4, str. Morii nr.6” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 731 din 30.09.2013 3 - 2017

Harta Oradiei
Blogul primarului Ilie Bolojan
Twitter
Camera web
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni