Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
111 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 52.348 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral şi înscris în CF 182031 - Oradea, aferent Pasajului suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului 2 - 2018
110 / 2018 pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.428 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, parte din strada Calea Aradului 2 - 2018
109 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2018 2 - 2018
108 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2018 2 - 2018
107 / 2018 privind compesarea partială a redevenței anuale datorată Municipiului Oradea de către societatea Administrația Domeniului Public SA prin transferarea unui activ fix din patrimoniul societății în patrimoniul municipiului 2 - 2018
106 / 2018 privind aprobarea Măsurilor de dezvoltare a agendei de evenimente din Municipiul Oradea propuse de Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune(APTOR) 2 - 2018
105 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pentru anul 2018 2 - 2018
104 / 2018 privind modificarea începând cu 01.03.2018 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA 2 - 2018
103 / 2018 privind modificarea începând cu 01.03.2018 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA 2 - 2018
102 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2018 2 - 2018
101 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2018 2 - 2018
100 / 2018 privind acceptarea donaţiei constând în infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare realizată pe strada Hack Halasi Gyula nr. 124Y, 126X, 126W, 126Y, 124W, 124Z, 126Z, 122D, 122A, 122C Oradea 2 - 2018
99 / 2018 privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din strada Constantin Brăiloiu nr. 9 și nr.11 Oradea constând în infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare 2 - 2018
98 / 2018 privind respingerea încheierii unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare 2 - 2018
97 / 2018 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK - PUB K.F.T. DEBRECEN SUC. ORADEA pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41 2 - 2018
96 / 2018 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 5.300.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2018 2 - 2018
95 / 2018 privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 1.131.310 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2018 2 - 2018
94 / 2018 pentru aprobarea alocării sumei de 5000 lei în vederea organizării celei de a şasea ediţii a Galei Voluntarilor în domeniul social, eveniment organizat de către Administraţia Socială Comunitară Oradea, care va avea loc în data de 01.03.2018, în sala Traian Moşoiu a Primăriei municipiului Oradea 2 - 2018
93 / 2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2018 2 - 2018
92 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 ianuarie 2018 2 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni