Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
970 / 2017 privind aprobarea suportării de la bugetul local a cotei părți din valoarea cofinanțării aferentă Municipiului Oradea, pentru serviciile de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014 – 2020, ce va fi finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 11 - 2017
969 / 2017 privind modificarea Programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017 11 - 2017
968 / 2017 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual 11 - 2017
967 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Extindere, supraetajare imobil cu destinatia locuinta, str. G.Enescu nr.21, nr.cad.197600-Oradea 11 - 2017
966 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire doua locuinte str. Infratirii, nr.cad. 2895 – Oradea 11 - 2017
965 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Jurcsak Tibor, nr.cad.199547, 199548, 199549, Oradea 11 - 2017
964 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinte colective cu spatiu comercial la parter str. Crisului, nr.3 nr.cad. 186028 – Oradea 11 - 2017
963 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – Construire spatiu comercial, amenajare hostel la etaj si imprejmuire si organizare de santier, B-dul Decebal nr.92, nr.cad.181847 si 197266-Oradea 11 - 2017
962 / 2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea 11 - 2017
961 / 2017 privind acordarea unui sprijin financiar asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora 11 - 2017
960 / 2017 privind aprobarea listelor de priorități în vederea închirierii locuințelor sociale, sesiunea 2017 11 - 2017
959 / 2017 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială 11 - 2017
958 / 2017 privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea 11 - 2017
957 / 2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru Administrația Socială Comunitară Oradea – instituţie publică subordonată Consiliului Local Oradea pe anul 2018 11 - 2017
956 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017 11 - 2017
955 / 2017 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Revnic Adrian şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Tau Ioan din partea Partidului Național Liberal 11 - 2017
954 / 2017 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 6 noiembre 2017 11 - 2017
953 / 2017 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 octombrie 2017 11 - 2017
952 / 2017 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “DRUM DE LEGATURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (strada CAZABAN) ȘI COMUNA SÎNTANDREI (strada RÂTURI) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei“ și pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 10 - 2017
951 / 2017 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în vederea promovării unei mobilități durabile transfrontaliere la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Biharkeresztes, Korosnagyharsany și Biharugra” (CYCLECROSS) și pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 10 - 2017

Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni