Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
674 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa de locuit Dp+P+E, filigorie si imprejmuire teren, str. Soarelui, nr.6B, nr.cad. 208253 (rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr.cad.204078) – Oradea 8 - 2020
673 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa de locuit S+P+M, filigorie si imprejmuire teren, str. Iederei, nr.20, nr.cad. 204579 – Oradea 8 - 2020
672 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spalatorie auto in regim self service, str.Ogorului, nr.127, nr.cad.164415, Oradea, str.Ogorului, nr.127, nr.cad.164415, Oradea 8 - 2020
671 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu Construire sediu de firmă cu showroom, birouri, hală depozitare, apartament de serviciu şi împrejmuire teren, str. Daliei nr. 11B, nr.cad. 204028 – Oradea 8 - 2020
670 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru locuinte individuale, modificare PUD aprobat cu HCL nr.340/2006, zona str.Calea Bihorului, nr.cad.11193/1, 11193/2, 11194/1, 11193/3, 11194/5, Oradea 8 - 2020
669 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire hala de depozitare pe structura metalica, str.Uzinelor, nr.80 nr.cad.204290, Oradea 8 - 2020
668 / 2020 privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Dezvoltare zona de locuinte unifamiliale sau semicolective cu max.2 unitati locative, in zona str. Cucului-str.Ioan Pop Reteganul-str.Aurel Covaci; Construire casa, anexa si imprejmuire teren, str. Cucului, nr.46B, nr.cad. 201355– Oradea 8 - 2020
667 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Etajare ap.1 si ap.2 cu destinatia de casa bifamiliala, str. Iuliu Maniu, nr.20, ap.1, ap.2, nr.cad. 191418 – Oradea 8 - 2020
666 / 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Desfiintare cladire 8 - 2020
665 / 2020 privind aprobarea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcţii cu numărul de posturi ale instituției 8 - 2020
664 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, și a coridorului de expropriere, aferente lucrării de utilitate publică de interes local pentru “Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)” 8 - 2020
663 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici rezultați, a coridorului de expropriere, aferente lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Amenajare parc și spatii publice în Cartierul Tineretului” 8 - 2020
662 / 2020 pentru aprobarea Programului ORADEA ORAȘ VERDE destinat regenerării urbane și creșterii calității spatiilor verzi din municipiului Oradea 8 - 2020
661 / 2020 pentru aprobarea Programului ORADEA ORAȘ VERDE destinat regenerării urbane și creșterii calității spatiilor verzi din municipiului Oradea 8 - 2020
660 / 2020 privind aprobarea modificării Regulamentului de eliberare a Acordului şi a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Oradea și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verz 8 - 2020
659 / 2020 pentru aprobarea avizării anexei 2.1.4 (lista stațiilor de autobuz) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 8 - 2020
658 / 2020 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ion Ratiu si Prutului din municipiul Oradea 8 - 2020
657 / 2020 privind aprobarea documentației necesare atestării unui areal balnear cu caracter permanent din cadrul Municipiului Oradea 8 - 2020
656 / 2020 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 august 2020 (prima convocare) şi în data de 01 septembrie 2020 (a doua convocare) 8 - 2020
655 / 2020 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 august 2020 (prima convocare) şi în data de 01 septembrie 2020 (a doua convocare) 8 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421