Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
360 / 2018 privind aprobarea concesionării directe a terenului, în suprafață de 1.340 mp, cu nr cadastral 3747 înscris în CF 180301 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, în favoarea societății Vancol Com S.R.L., pentru realizarea de investiţii conform Planului Urbanistic Zonal de urbanizare a unei subzone din UTR UM3, prin \"Construire atelier vulcanizare cu service auto, sediu administrativ și depozit anvelope\" 4 - 2018
359 / 2018 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 13.943 mp,reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea situat la intersecția străzilor b-dul. Decebal - Calea Aradului 5 - 2018
358 / 2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei Cost pentru proiectul: “Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I – Oradea. 5 - 2018
357 / 2018 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 153 din 26.02.2018 privind datele de identificare a părții de imobil pentru care se solicită trecerea din domeniul public al statului,administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de Brigadă Anton Berlescu” Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, respectiv pentru care se solicită Guvernului declararea bunului imobil din bun de interes public naționa 5 - 2018
356 / 2018 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL 900/26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local 5 - 2018
353 / 2018 privind susţinerea organizării “Zilei Mondiale de Conştientizare a Autismului” 4 - 2018
352 / 2018 pentru aprobarea procedurii de selecție a administratorului infrastructurii de sprijin antreprenorial, incubatorul de afaceri ”Cresc Oradea Mare” 4 - 2018
351 / 2018 pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL nr. 77/29.01.2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Brancoveanu 5A, P63,Q1/II, C4 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea’ 4 - 2018
350 / 2018 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 488/22 iunie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Gimnaziale Dacia din municipiul Oradea” cod SMIS 115132 4 - 2018
349 / 2018 pentru aprobarea unor măsuri privind reglementarea situaţiei juridice a terenului, proprietate a Parohiei Ortodoxe Ioşia Nord, din mun. Oradea - strada Alexandru Cazaban nr. 37, necesar implementării proiectului - Amenajarea zonei pietonale din str. Alexandru Cazaban, \\ 4 - 2018
348 / 2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local 4 - 2018
347 / 2018 privind însușirea unor Acorduri - cadru de parteneriat între UAT - Municipiul Oradea şi Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, în scopul implementării unor proiecte de interes public local finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 4 - 2018
346 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 192 mp, reprezentând pod peste Pârâul Peța în zona străzii Calea Aradului 4 - 2018
345 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.384 mp, reprezentând pod peste Pârâul Peța în zona străzii Dimitrie Cantemir 4 - 2018
344 / 2018 privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 201198 - Oradea, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafața de 90 mp, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea, pe str. Făgărașului 4 - 2018
343 / 2018 privind aprobarea achiziţionării de la societatea Zakaria S.R.L. a terenului, în suprafață de 272 mp, necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local \\ 4 - 2018
342 / 2018 privind acordarea avizului de principiu pentru implicarea Municipiului Oradea în vederea participării în acționariatul și finanțării Aeroportului Oradea 4 - 2018
341 / 2018 privind modificarea Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 4 - 2018
340 / 2018 privind majorarea capitalului social al Societății Oradea Transport Local SA 4 - 2018
339 / 2018 privind aprobarea suplimentării valorii alocate Universității din Oradea pentru realizarea lucrărilor științifice ,,Istoria Bihorului și ,,Călător prin istoria orașului’’ cu suma de 4.000 lei 4 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni