Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
38 / 2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Direcția de Asistență Socială Oradea 1 - 2019
37 / 2019 pentru aprobarea alocării sumei de 2 000 lei în vederea organizării unui seminar cu caracter social având ca temă “Educațía unui copil începe odată cu educația MAMEI. Comunicare în cadrul familiei”, eveniment organizat de către Direcția de Asistență Socială Oradea, care va avea loc în data de 05.02.2019 1 - 2019
35 / 2019 pentru aprobarea unor măsuri privind consumul de combustibil aferent autoturismelor care deservesc activitatea Primăriei Municipiului Oradea 1 - 2019
34 / 2019 pentru aprobarea modificării anexei la HCL nr. 986/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Oradea Transport Local SA pentru mandatul 2017-2021 1 - 2019
33 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la societatea Administraţia Domeniului Public SA 1 - 2019
30 / 2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II 1 - 2019
29 / 2019 privind modificarea art. 15 din schema locală de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Oradea care beneficiază de reducere impozitului pe clădirile utilizate de entități în domeniul IT 1 - 2019
23 / 2019 privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna noiembrie 2018 1 - 2019
21 / 2019 privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România 1 - 2019
20 / 2019 privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna decembrie 2018 1 - 2019
19 / 2019 privind aprobarea modificării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019 și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la HCL nr. 16/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019 1 - 2019
18 / 2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Oradea pentru anul școlar 2019-2020 1 - 2019
17 / 2019 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 22 ianuarie 2019 1 - 2019
16 / 2019 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 08 ianuarie 2019 1 - 2019
15 / 2019 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 decembrie 2018 1 - 2019
14 / 2019 14 22.01.2019 N privind privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor 1 - 2019
13 / 2019 privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar 1 - 2019
11 / 2019 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul – Cantemir” din municipiul Oradea, jud. Bihor, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.312 mp, și a unei construcții, proprietăți private, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări. 1 - 2019
10 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 31 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum”, proprietate publică a mun. Oradea – sector necadastrat din str. D. Cantemir. 1 - 2019
9 / 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Ion Irimescu” 1 - 2019

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta