Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
679 / 2018 privind aprobarea proiectului “Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - Etapa 1” și a cheltuielilor legate de proiect 7 - 2018
678 / 2018 privind aprobarea proiectului “Construirea Cresei si Gradinitei din Parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educatia timpurie anteprescolara si prescolara in Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 7 - 2018
677 / 2018 privind aprobarea proiectului “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 7 - 2018
676 / 2018 privind aprobarea proiectului “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 7 - 2018
675 / 2018 privind punerea la dispoziția Direcției de Asistență Socială Oradea a unui imobil în vederea înființării unei creșe 7 - 2018
674 / 2018 privind modificarea ,,Regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă’’ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 930/26.10.2017 7 - 2018
673 / 2018 pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 7 - 2018
672 / 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “DRUM COLECTOR AFERENT DRUMULUI DE CENTURA (STR. OGORULUI) INTRE STR. LIVIU BORCEA SI STR. CIHEIULUI“ varianta 2 recomandată de proiectant 7 - 2018
671 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea apa si retea de canalizare menajera cu bransamente si racorduri aferente pe strada Fagarasului, municipiul Oradea” 7 - 2018
670 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea de apă și rețea canalizare menajeră strada Spartacus nr. 50, municipiul Oradea”- scenariul 1 7 - 2018
669 / 2018 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Jiga, str. August Treboniu Laurian, str. Mioriței, str. Gheorghe Lazăr și str. Brașovului din municipiul Oradea 7 - 2018
668 / 2018 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Școalelor, str. Grădinarilor, str. Clujului, str. Seleușului, str. Timotei Cipariu și str. Căii Ferate din municipiul Oradea 7 - 2018
667 / 2018 pentru aprobarea Planului de Acțiune destinat gestionării problemelor și a efectelor cauzate de zgomot în municipiul Oradea 7 - 2018
666 / 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea – Etapa-III-a” 7 - 2018
665 / 2018 privind aprobarea demararii procedurii privind achizitia serviciilor de pază, ordine si liniste publica la obiectivele de interes public: Depozitul de deseuri inchis (vechi) si Parc 1 Decembrie din municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2018-2021). 7 - 2018
664 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, județul Bihor, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 7 - 2018
663 / 2018 privind aprobarea criteriilor de prioritate şi punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuinţele sociale aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuinţe sociale, a modelului de cerere tip şi a listei actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererii pentru solicitare de locuinţe sociale 7 - 2018
662 / 2018 aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei Creșe - Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcţii cu numărul de posturi respectiv,revocarea H.C.L. nr.70/29.01.2018 privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Oradea 7 - 2018
661 / 2018 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici rezultati din S.F., necesari realizării obiectivului de investiție: Legătura Centura Oradea (Giratie Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia) 7 - 2018
660 / 2018 pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local Oradea nr 287/07.04.2008 privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea transparentei si eficientei achizitiilor publice si infiintarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizitiilor Publice si a Hotararii Consiliului Local Oradea nr 51/2010 privind înfiinţarea unui compartiment unic de achiziţii publice la nivelul Municipiului Oradea si emiterea unei noi Hotarari a Consiliului Local privind atribuirea calitatii de Unitate de Achizitii Centraliza 6 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert