Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
1056 / 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții – „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea – Etapa – III – a. 10 - 2018
1054 / 2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea 10 - 2018
1053 / 2018 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă poet Gheorghe Pituț (tronson între str. Matei Corvin - Calea Bihorului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 4.935 mp şi a construcţiilor - proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 10 - 2018
1052 / 2018 privind repartizarea a 3 locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 258 din 27.03.2018 10 - 2018
1051 / 2018 pentru aprobarea Listei privind repartizarea locuințelor disponibile pentru tineri destinate închirierii, construite în anul 2018, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Oradea, str. Balogh István 10 - 2018
1050 / 2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022 10 - 2018
1049 / 2018 privind modificarea art. 1 a H.C.L. nr. 159/2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea. . 10 - 2018
1048 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “RELOCARE REȚELE ELECTRICE ÎN ZONA INTERSECȚIEI B-DUL GENERAL GHEORGHE MAGHERU – ALEEA ȘTRANDULUI – PARCUL TRAIAN” 10 - 2018
1047 / 2018 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate pentru Drum colector aferent drumului de centura (strada Ogorului) intre strada Liviu Borcea si strada Ciheiului – relocari retele electrice 10 - 2018
1046 / 2018 privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 77/2015 în ceea ce privește aprobarea temei de concurs (caiet de sarcini) pentru realizarea statuii ecvestre a regelui Ferdinand al României. 10 - 2018
1045 / 2018 privind aprobarea relocării statuii lui Mihai Viteazul din Piața Unirii în Piața Emanuil Gojdu, cu scopul de a reamplasa statuia Regelui Ferdinand I pe vechiul amplasament din Oradea 10 - 2018
1044 / 2018 pentru aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau familiale, str. Merilor, nr. cad. 14879, nr. cad. 14881, nr. cad. 165667 (nr. cad. vechi 14883), nr. cad. 14885, Oradea. 10 - 2018
1043 / 2018 privind aprobarea contractului pentru închirierea spațiilor locative din fondul de locuințe pentru tineri, proprietate privată a Statului Român, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea municipiului Oradea, respectiv abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 694 din 30.08.2016 10 - 2018
1042 / 2018 Pentru modificarea Art. 2 si Art.4 din HCL 935/2018 10 - 2018
1041 / 2018 pentru modificarea Art. 2 si art. 4 din HCL nr. 927/24.09.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea” 10 - 2018
1040 / 2018 Pentru modificarea Art. 2 si Art.4 din HCL 934/2018 10 - 2018
1039 / 2018 privind modificarea art. 3 si 4 din HCL 955/23.10.2018 privind aprobarea proiectului “Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect 10 - 2018
1038 / 2018 Pentru modificarea Art. 2 si Art.3 din HCL 561/2018 privind aprobarea proiectului “Regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 10 - 2018
1037 / 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile noiembrie 2018, decembrie 2018 şi ianuarie 2019 10 - 2018
1036 / 2018 privind aprobarea unor masuri pentru realizarea unei rețele de stații de reîncărcare a automobilelor electrice pe teritoriul Municipiului Oradea 10 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert