Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
396 / 2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016 4 - 2017
395 / 2017 privind darea avizului cu privire la concesionarea de către Societatea ECO Bihor SRL, operatorul Depozitului Ecologic de Deşeuri Oradea, a Serviciului Public de salubritate pentru managementul şi operarea facilităţilor Centrului de Management Integrat al Deşeurilor – Boroşneu Mare şi a Staţiei de transfer – Târgu Secuiesc , judeţul Covasna 4 - 2017
394 / 2017 privind darea în concesiune către societatea Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării proiectului Amenajare Parc Salca Etapa A II-A 4 - 2017
393 / 2017 privind darea acordului de principiu pentru atribuirea în administrare a unui teren în suprafață de 1515 mp, către societatea Administrația Domeniului Public SA, în vederea construirii unui imobil în regim hotelier în vecinătatea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea 4 - 2017
392 / 2017 privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare rezultate ca urmare a implementării proiectului Amenajare Parc Salca Etapa A II-A 4 - 2017
391 / 2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2016 4 - 2017
390 / 2017 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 4.339 mp cu societatea Modpack System SRL 4 - 2017
389 / 2017 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafaţă totală de 32.117 mp, respectiv 193 mp cu societatea Han Besitzgesellschaft SRL 4 - 2017
388 / 2017 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 6.647 mp cu societatea Real Expert Advertising SRL 4 - 2017
387 / 2017 privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea COMPANIA DE APĂ ORADEA SA 4 - 2017
386 / 2017 privind completarea HCL nr. 67 din 26.01.2017 referitor la aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar 4 - 2017
385 / 2017 pentru darea acordului de principiu pentru înființarea unei școli internaționale private (cu predare în limba engleză) în Oradea și mandatarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (ADLO) să facă demersurile necesare realizării proiectului 4 - 2017
384 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017 4 - 2017
383 / 2017 Privind modificarea art.1, al. 1, din HCL nr.404/30.06.2015 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Lotizare teren pentru dezvoltarea unui ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cad. 169131, 10839, 10838,165409, 171125, 165412, 169342, 165022, 165023, 165024, 165026, 187489, Oradea 4 - 2017
382 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare de locuinte, Calea Santandrei nr.44 V6, nr.cad. 195488-Oradea 4 - 2017
381 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Construire si amenajare parc industrial, str. Ion Mihalache, nr.cad.179854-Oradea 4 - 2017
380 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementari urbanistice pentru parcelare terenin vederea amplasarii de locuinte, zona str.Piersicilor, nr.cad.193928, 193927 - Oradea 4 - 2017
379 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, cu suprafaţa de 637 mp, situat în mun. Oradea, Calea Clujului, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea Societăţii Grup West Premium S.R.L. 4 - 2017
378 / 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 624 din 30 august 2016 privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului „Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor” 4 - 2017
377 / 2017 privind reglementarea apartenentei la domeniul public sau la domeniul privat al Municipiului Oradea a unor imobile cu destinatia de locuință 4 - 2017

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni