Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
433 / 2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 125 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 9.654 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 al str. Morii 6 - 2020
432 / 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 1012 din 27.11.2017, privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între str. Suişului şi calea Bihorului” - tronson 3, respectiv declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări, în sensul actualizării poziției 81 din Anexa nr. 2 6 - 2020
431 / 2020 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliul Local nr. 338 din 14.05.2014, privind declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri şi construcţii care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata - Băile 1 Mai”, în sensul actualizării poziției 5 din Anexa nr. 4 6 - 2020
430 / 2020 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliul Local nr. 310 din 24.05.2012, privind declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri, identificate prin Planul de situaţie avizat tehnic de O.C.P.I. Bihor cu nr. 28706/2012, pentru obiectivul de investiţie ”Realizare căi acces în Cartierul Nufărul II - Şoseaua de Centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente - ETAPA a III-a (de la strada Gheorghe Asachi - pod pârâul Adona pe strada Leonardo da Vinci)” 6 - 2020
429 / 2020 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 1094 din 28.11.2018 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 19.315 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 2 din B-dul. Decebal, în sensul corectării unei erori materiale 6 - 2020
428 / 2020 pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului 6 - 2020
427 / 2020 pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei 6 - 2020
426 / 2020 pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului 6 - 2020
425 / 2020 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158611 - Oradea, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian din Cartierul Tineretului 6 - 2020
424 / 2020 pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203593, înscris în CF 203593, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 6 - 2020
423 / 2020 pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 180999,înscris în CF 180999, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 6 - 2020
422 / 2020 pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203594, înscris în CF 203594, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 6 - 2020
421 / 2020 pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 748 din 30 septembrie 2013, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si amenajarea Cinematografului Transilvania in Sala Studio - Multifunctionala. 6 - 2020
420 / 2020 pentru completarea H.C.L. nr. 503/13.06.2019 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 6 - 2020
419 / 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 , pozitionare semnalistică firme, organizare de santier 6 - 2020
418 / 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 2 , pozitionare semnalistică firme, organizare de santier 6 - 2020
417 / 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 4 , pozitionare semnalistică firme, organizare de santier 6 - 2020
416 / 2020 pentru modificarea H.C.L. nr. 595/31.07.2019 privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr. 13, ap. 1, înscris în C.F. nr. 189313-C1-U16 6 - 2020
415 / 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea de kituri cu materiale sanitare unităților de învățământ din rețeaua școlară a Municipiului Oradea pentru prevenirea şi combaterea infectării cu SARS-CoV-2 6 - 2020
414 / 2020 privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 6 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea