Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
927 / 2019 privind majorarea capitalului social al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. 11 - 2019
926 / 2019 privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea 11 - 2019
925 / 2019 pentru modificarea art. 1 pct. 4 din H.C.L. 1285/2018 privind programul „Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea 11 - 2019
924 / 2019 pentru aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1.050/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022 11 - 2019
923 / 2019 pentru aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1.050/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022 11 - 2019
922 / 2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Oradea Transport Local S.A., în vederea scoaterii acestora din funcţiune 11 - 2019
921 / 2019 privind retragerea concesionării de la societateaTermoficare Oradea SA a unor active fixe aflate în administrarea acesteia în baza contractului de delegare nr. 196/1/06.08.2013 încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele şi pe seama municipiului Oradea şi societatea Termoficare Oradea S.A. 11 - 2019
920 / 2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a inventarierii pe anul 2018 11 - 2019
919 / 2019 privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA 11 - 2019
918 / 2019 privind menținerea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea conform HCL nr. 578/2019 până la promovarea unei noi hotărâri de Consiliu Local al Municipiului Oradea 11 - 2019
917 / 2019 privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea 11 - 2019
916 / 2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente sectoarelor Canal I şi SPAU aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 11 - 2019
915 / 2019 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020 11 - 2019
914 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 11 - 2019
913 / 2019 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 noiembrie 2019 11 - 2019
912 / 2019 pentru modificarea și completarea art. 1 a HCL nr. 525/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea 11 - 2019
911 / 2019 privind aprobarea realizării investiției “Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL” în zona cuprinsă între Strada Meiului, Strada Lotus, Complex Lotus și Strada Vavilov 11 - 2019
910 / 2019 privind aprobarea Analizei Instituționale, aplicației de finanțare și a cofinanțării pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 11 - 2019
909 / 2019 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 octombrie 2019 11 - 2019
908 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile noiembrie 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020 10 - 2019

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei