Trimite unui prieten

achizitia serviciilor de pază la obiectivele din cadrul Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru o perioada de 60 de zile cod unic de identificare: 4230487/2019/52

Vineri , 31 Mai 2019, 12:56

Exportă PDF - achizitia serviciilor de pază la obiectivele din cadrul Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru o perioada de 60 de zile cod unic de identificare: 4230487/2019/52 Tipărește pagina - achizitia serviciilor de pază la obiectivele din cadrul Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru o perioada de 60 de zile cod unic de identificare: 4230487/2019/52 Trimite unui prieten - achizitia serviciilor de pază la obiectivele din cadrul Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru o perioada de 60 de zile cod unic de identificare: 4230487/2019/52

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr 217.735/31.05.2019

La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

In baza art 104 alin 1 litera C din Legea 98/2016 coroborat cu   Articolul 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CEE si cu art 32 din Directiva 24/2016.

corespunzator anuntului de intentie Nr  PI1000811 din SICAP

 

Autoritatea contractanta Municipiul Oradea in baza art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016 deruleaza procedura de negociere fara publicare prealabila, cod unic de identificare: 4230487/13.11.2018/117 avand ca obiect achizitia serviciilor de pază la obiectivele din cadrul Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru o perioada de 60 de zile cod unic de identificare: 4230487/2019/52 si:

 1. Informeza asupra faptului ca prezentul anunt reprezinta un anunt de participare voluntara ex-ante cu privire la prezenta procedura in conformitate cu prevederile art 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CE coroborat cu prevederile art 58^1 alin 1 lit a din Legea 101/2016 si in considerarea art 14 alin (6) si (9) din OUG 98/2017.

 2. Informeaza asupra faptului ca in conformitate cu prevederile art 58^1 din Legea 101/2016 a fost transmis spre publicare un anunt de transparenta in JOUE.

 3. Informeza asupra faptului ca a transmis o invitatie de participare catre SC RODAC SECURITY SRL avand urmatoarele date de contact:

 • sediul în loc. Surduc nr.122, Judet Bihor j05/1118/1993

 • CUI RO 3859455

 • telefon: 0745268422

 • e-mail:rodica.petrica@yahoo.com

 • cont RO 53BTRLRONCRTOPC33100201deschis la  Banca Transilvania

 • reprezentată prin administrator,  Vilciuc Dana Simona

 1. Pentru descrierea obiectului contractuui, ataseaza prezentei, pe site-ul www.oradea.ro  intreaga documentatie de atribuire continand toate cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura candidatilor o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire .

 1. Informeza asupra faptului ca in conformitate cu prevederile Articolului 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CEE si cu prevederile art 58^1 alin 1 lit a din Legea 98/2016 – autoritatea contractanta va semna contractul dupa expirarea unei  perioade de așteptare minimă de 11 zile începând cu ziua următoare datei la care anuntul de transparenta voluntara ex-ante a fost publicat.

 2. Justificarea deciziei autorității contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare in conformitate cu prevederile art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016 si art 32 din Directiva 24/2014

  Avand in vedere Principiile Curtii Europene de Justitie afirmate in cazul Milan (Commission v Italy C199/85) care stabilesc ca :

 • Derogările trebuie să fie strict interpretate

 • Sarcina de a dovedi că circumstanțele justifică derogarea trebuie îndeplinite de partea care dorește să invoce această derogare.

  Autoritatea contractanta justifica utilizarea acestei proceduri dupa cum urmeaza:

 1. Demonstreaza:

  - extrema urgenta;

  - faptul că motivele de extremă urgență sunt determinate de evenimente imprevizibile;

  - faptul că apariția situației de extremă urgență nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante,

  acestea fiind conditii necesar a fi indeplinite cumulativ pentru a deveni aplicabile prevederile art104 alin 1 lit c din Legea 98/2016

  a) extrema urgență – extrema urgenta a fost generata de faptul ca in cadrul procedurii de licitatie deschisa initiate prin anuntul de participare CN1009813 / 15.03.2019 a fost depusa o contestatie fapt ce prelungeste perioada de atribuire a contractului, obiectivele ramanand fara paza

  b) faptul că motivele de extremă urgență sunt determinate de evenimente imprevizibile: motivul de urgenta a fost determinat de depunerea unei contestatii

  c) faptul că apariția situației de extremă urgență nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante: motivul de urgenta a fost determinat de depunerea unei contestatii

   

 2. Evidentiaza faptul ca sunt incidente prevederile:

 •  Art 104 alin 1 lit c din Legea 98/2016

 • Art 32 alin 2 lit c) din Directiva 24/2014

 • Articolului 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CEE

 •  Art 58^1 alin 1 lit a din Legea 101/2016

   

Data publicarii: 31.05.2019

Fișiere - achizitia serviciilor de pază la obiectivele din cadrul Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru o perioada de 60 de zile cod unic de identificare: 4230487/2019/52

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei