Trimite unui prieten

ACHIZITIE DIRECTA servicii de masurare a tramei stradale cu evidentierea in mod obligatoriu, unde este cazul, a axului strazilor, a limitelor, a trotuarelor si a zonelor verzi care fac parte din strada, introducere in baza de date si realizare harta parcari Oradea pentru 11.000 locuri de parcare cu plata si de domiciliu din cele 27.000 locuri existente

Luni , 9 Iulie 2018, 0:00

Exportă PDF - ACHIZITIE DIRECTA servicii de masurare a tramei stradale cu evidentierea in mod obligatoriu, unde este cazul, a axului strazilor, a limitelor, a trotuarelor si a zonelor verzi care fac parte din strada, introducere in baza de date si realizare harta parcari Oradea pentru 11.000 locuri de parcare cu plata si de domiciliu din cele 27.000 locuri existente Tipărește pagina - ACHIZITIE DIRECTA servicii de masurare a tramei stradale cu evidentierea in mod obligatoriu, unde este cazul, a axului strazilor, a limitelor, a trotuarelor si a zonelor verzi care fac parte din strada, introducere in baza de date si realizare harta parcari Oradea pentru 11.000 locuri de parcare cu plata si de domiciliu din cele 27.000 locuri existente Trimite unui prieten - ACHIZITIE DIRECTA servicii de masurare a tramei stradale cu evidentierea in mod obligatoriu, unde este cazul, a axului strazilor, a limitelor, a trotuarelor si a zonelor verzi care fac parte din strada, introducere in baza de date si realizare harta parcari Oradea pentru 11.000 locuri de parcare cu plata si de domiciliu din cele 27.000 locuri existente


Primăria Municipiului Oradea
Serviciul Achizitii Publice
Cod operator:16140
Piaţa Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. 0040 259/437.000
Fax. 0040 259/437.544
Fax int 203: 0040 259/409.406
Fax int 288: 0040 259/408.803
E-mail: primarie@oradea.ro

 

 

APROBAT
Primar
Ilie Bolojan

Nr. inregistrare: 273747 din 09.07.2018


ANUNT DE TRANSPARENTA

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de servicii de masurare a tramei stradale cu evidentierea in mod obligatoriu, unde este cazul, a axului strazilor, a limitelor, a trotuarelor si a zonelor verzi care fac parte din strada, introducere in baza de date si realizare harta parcari Oradea pentru 11.000 locuri de parcare cu plata si de domiciliu din cele 27.000 locuri existente

1. Valoarea estimata a achizitiei: 126.720 lei fara tva

2. Codul CPV: 22114300-5 Hărţi

3. Sursa de finanţare: Bugetul Local, Cap. 700250, Art. 200130

4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

5. Documentul justificativ:
- incheierea unui contract de achizitie publica √
- factura □

6. Mod prezentare oferta:

Documentele solicitate a fi prezentate se vor inregistra la Registratura Municipiului Oradea - str. Piata Unirii, nr. 1, Sala Ghiseelor, parter, structurate astfel:
Un plic exterior insotit de Scrisoarea de inaintare, continand:
1. documentele insotitoare: copie CUI, Declaratie privind conflictul de interese si Declaratie GDPR
2. doua plicuri interioare (Plicul 1 - propunerea tehnica inclusive documentele solicitate prin caietul de sarcini; Plicul 2 - propunerea financiara).
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1.denumirea si adresa autoritatii contractante;
2.denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta;
3. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
4.precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 13.07.2018, ora 10:15.


PLICUL 1 - PROPUNEREA TEHNICA
1 Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia.
Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele formulate in Caietul de sarcini vor fi respinse.
PLICUL 2 - PROPUNEREA FINANCIARA
2 Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta.
Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.
3

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
8. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor : 13.07.2018, ora 10:00
9. Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 13.07.2018, ora 10:15
Deschidere ofertelor va avea loc in Sala Mica, etaj 1 din cladirea Primariei Municipiului Oradea.
10. Note generale:
Nota 1: NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nota 2: NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Nota 3: Se solicita:
1. prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor;
2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire - In caz contrar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.
Nota 4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016.
Nota 5: Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro.
Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.oradea.ro. Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum: raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarant castigator.

 

Fișiere - ACHIZITIE DIRECTA servicii de masurare a tramei stradale cu evidentierea in mod obligatoriu, unde este cazul, a axului strazilor, a limitelor, a trotuarelor si a zonelor verzi care fac parte din strada, introducere in baza de date si realizare harta parcari Oradea pentru 11.000 locuri de parcare cu plata si de domiciliu din cele 27.000 locuri existente

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert