Trimite unui prieten

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA

Joi , 10 Mai 2018, 0:00

Exportă PDF - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA Tipărește pagina - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA Trimite unui prieten - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA
INVITATIE DE PARTICIPARE
La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
In baza art 104 alin 1 litera a din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE si cu art 32 din Directiva 24/2014

Nr. 204073/10.05.2018

Autoritatea contractanta Municipiul Oradea a initiat prin anuntul de participare nr. 406313/30.05.2017 a fost initiata procedura simplificata avand ca obiect "Achizitia Serviciilor de proiectare - Refacere instalatii electrice la SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIR-corp cladire situat in Oradea str.Sextil Puscariu nr.2A si GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT nr.24 str.Dimitrie Cantemir nr.82 Oradea" a fost anulata deoarece Oferta depusa de catre ofertantul participant a fost respinsa ca inacceptabila conform art. 134 alin 5 din HG 395/2016, coroborat cu art. 137 alin 2 lit b din HG 395/2016 "a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite in documentatia de atribuiré. Ca urmare a acestui fapt procedura s-a anulat, deoarece nu a existat nici o alta oferta depusa si in conformitate cu art. 212 alin.1 lit. a din Legea 98/2016 "[...daca nu a fost depusa nici o oferta admisibila]".
In baza art 104 alin 1 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta deruleaza procedura de negociere fara publicare si:

Informeza asupra faptului ca a publicat un anunt de participare voluntara ex-ante cu privire la prezenta procedura in conformitate cu prevederile art 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE
Numărul anunțului în JO S : 2018-069271-NF15-RO

Informeza asupra faptului ca a transmis o invitatie de participare dupa cum urmeaza:
1. SC RITMOTEH SRL, Oradea, Strada Avram Iancu, nr. 4, TELEFON 0259427943, email: office@ritmoteh.ro
2. AMPER SRL, Oradea, Strada Abraham Lincoln, nr. 19, TELEFON 0359405489; 0730117980; 0745250270, email: office@amperproiect.ro
3. SC LEUINVEST SRL, Oradea, Strada Aleea Onisifor Ghibu nr. 2, bl X 9, Sc. A, Ap. 13, Oradea; email: laviniu_2001@yahoo.com
4. SC RELMONT SRL, Oradea, str. Piata Independentei, nr. 33, bl. A-7, ap.13, telefon:0259433269 ; email: relmont@relmont.ro
Deschide sesiunea de depunere de oferte prin care invita orice alti operatori economici interesati sa-si depuna oferta, cu respectarea conditiilor/cerintelor indicate in documentatia de atribuire, dupa urmatorul program:
 Data limita stabilita pentru depunerea ofertei preliminare: 25.05.2018 ora 10:00
 Data stabilita pentru deschiderea ofertei preliminare: 25.05.2018 ora 12:00
 Data stabilita pentru sedinta de negociere : se va stabili ulterior verificarii ofertei preliminare si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte
 Data limita stabilita pentru depunerea ofertei finale se va stabili ulterior derularii negocierilor si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte
 Data stabilita pentru deschiderea ofertei finale: se va stabili ulterior derularii negocierilor si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte
 Valoarea estimata a achizitiei: 17.500,00 lei fara tva .

 Sursa de finantare:
• buget local capitol bugetar 65.02.04.01 - articol bugetar 71.01.30
Ataseaza prezentei, pe site-ul www.oradea.ro intreaga documentatie de atribuire continand toate cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura candidatilor o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire .
Informeza asupra faptului ca nu au fost modificate condiţiile iniţiale ale achiziţiei initiate prin anuntul de participare licitatie deschisa nr 406313/30.05.2017, anunt care poate fi consultat impreuna cu documentatia de atribuire la link-ul www.e-licitatie.ro
Informeza asupra faptului ca modul de derulare a procedurii este cel prezentat in fisa de date a achizitiei.
Informeza asupra faptului ca In conformitate cu prevederile Articolului 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE - autoritatea contractanta va semna contractul dupa expirarea unei perioade de așteptare minimă de zece zile începând cu ziua următoare datei la care anuntul de transparenta voluntara ex-ante a fost publicat.

Data publicarii:10.05.2018

 

 

Fișiere - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni