Trimite unui prieten

ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de servicii de informare si publicitate precum si furnizare materiale de marketing si promovare a obiectivului finantat in cadrul proiectului aferent obiectivului de investitii \"Cresterea eficientei energetice a gradinitei cu program prelungit nr. 20 din Municipiul Oradea\", cod SMIS 115157

Marti , 9 Octombrie 2018, 0:00

Exportă PDF - ANUNT DE TRANSPARENTA  Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de servicii de informare si publicitate precum si furnizare materiale de marketing si promovare a obiectivului finantat in cadrul proiectului aferent obiectivului de investitii \ Tipărește pagina - ANUNT DE TRANSPARENTA  Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de servicii de informare si publicitate precum si furnizare materiale de marketing si promovare a obiectivului finantat in cadrul proiectului aferent obiectivului de investitii \ Trimite unui prieten - ANUNT DE TRANSPARENTA  Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de servicii de informare si publicitate precum si furnizare materiale de marketing si promovare a obiectivului finantat in cadrul proiectului aferent obiectivului de investitii \

 

APROBAT
Primar
Ilie Bolojan

Nr. inregistrare: 372042 din 09.10.2018


ANUNT DE TRANSPARENTA

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de servicii de informare si publicitate precum si  furnizare materiale de marketing si promovare a obiectivului finantat in cadrul proiectului aferent obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a gradinitei cu program prelungit nr. 20 din Municipiul Oradea", cod SMIS 115157

1. Valoarea estimata a achizitiei: 8400 lei fara TVA

2. Codul CPV: 22462000-6 Materiale publicitare

3. Sursa de finanţare: POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Operatiunea 3.1 B

4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

5. Documentul justificativ:
- incheierea unui contract de achizitie publica √
- factura □

6. Mod prezentare oferta:

Documentele solicitate a fi prezentate se vor inregistra la Registratura Municipiului Oradea - str. Piata Unirii, nr. 1, Sala Ghiseelor, parter, structurate astfel:
Un plic exterior insotit de Scrisoarea de inaintare, continand:
1. documentele insotitoare: copie CUI, Declaratie privind conflictul de interese si Declaratie GDPR
2. doua plicuri interioare (Plicul 1 - propunerea tehnica inclusive documentele solicitate prin caietul de sarcini; Plicul 2 - propunerea financiara).
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1.denumirea si adresa autoritatii contractante;
2.denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta;
3. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
4. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 16.10.2018, ora 10:15

PLICUL 1 - PROPUNEREA TEHNICA
1 Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia.
Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele formulate in Caietul de sarcini vor fi respinse.
PLICUL 2 - PROPUNEREA FINANCIARA
2 Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta.
Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.
3

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
8. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 16.10.2018, ora 10:00
9. Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 16.10.2018, ora 10:15
Deschidere ofertelor va avea loc in Sala Mica etaj 1 din cladirea Primariei Municipiului Oradea.
10. Note generale:
Nota 1: NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nota 2: NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Nota 3: Se solicita:
1. prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor;
2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire - In caz contrar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.
Nota 4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016.
Nota 5: Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro.
Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.oradea.ro si pe adresa de e-mail: teodora.vaida@oradea.ro, pentru eventualele solicitari de clarificari. Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum: raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarant castigator.

 

Fișiere - ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de servicii de informare si publicitate precum si furnizare materiale de marketing si promovare a obiectivului finantat in cadrul proiectului aferent obiectivului de investitii \"Cresterea eficientei energetice a gradinitei cu program prelungit nr. 20 din Municipiul Oradea\", cod SMIS 115157

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta