Trimite unui prieten

Anunt de transparenta referitor la - servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru investitia “Reamenajare Gradina Publica Dealul Ciuperca, Municipiul Oradea”

Marti , 7 Mai 2019, 0:00

Exportă PDF - Anunt de transparenta referitor la - servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru investitia “Reamenajare Gradina Publica Dealul Ciuperca, Municipiul Oradea” Tipărește pagina - Anunt de transparenta referitor la - servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru investitia “Reamenajare Gradina Publica Dealul Ciuperca, Municipiul Oradea” Trimite unui prieten - Anunt de transparenta referitor la - servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru investitia “Reamenajare Gradina Publica Dealul Ciuperca, Municipiul Oradea”

Primăria Municipiului Oradea
Serviciul Achizitii Publice
Cod operator:16140

Piaţa Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. 0040 259/437.000
Fax. 0040 259/437.544
Fax int 203: 0040 259/409.406
Fax int 288: 0040 259/408.803
E-mail: primarie@oradea.ro

 

 


Nr. inregistrare: 168790 din 07.05.2019

APROBAT
Primar
Ilie Bolojan


ANUNT DE TRANSPARENTA

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia privind prestarea serviciilor de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru investitia "Reamenajare Gradina Publica Dealul Ciuperca, Municipiul Oradea"

1. Valoarea estimata a achizitiei : 76,000.00 lei fara tva
2. Codul CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor

3. Sursa de finanţare: Buget local.
4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

5. Documentul justificativ:
 incheierea unui contract de achizitie publica √
 factura □

6. Mod prezentare oferta:

Documentele solicitate a fi prezentate se vor inregistra la Registratura Municipiului Oradea - str Piata Unirii nr 1, Sala Ghiseelor, parter, structurate astfel:
Un plic exterior insotit de Scrisoarea de inaintare (Formular nr. .........), continand:
1. documentele insotitoare: copie CUI, Declaratie privind conflictul de interese si Declaratie GDPR
2. doua plicuri interioare (Plicul 1- propunerea tehnica inclusiv documentele solicitate prin caietul de sarcini; Plicul 2- propunerea financiara).
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1.denumirea si adresa autoritatii contractante;
2.denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta;
3. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
4.precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 21.05.2019 ora 12:00.


PLICUL 1 - PROPUNEREA TEHNICA
1 Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia. Oferta tehnica va fi realizata urmandu-se pasii prevazuti in caietul de sarcini.
Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele formulate in Caietul de sarcini vor fi respinse.
PLICUL 2 - PROPUNEREA FINANCIARA
2 Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta. Oferta financiara va fi prezentata defalcat si detaliat pentru fiecare serviciu prestat, conform Anexei A.
Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.
3

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
8. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 21.05.2019 ora 11:45.
9. Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 21.05.2019 ora 12:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc in Sala Mica etaj 1 din cladirea Primariei Municipiului Oradea.
10. Note generale:
Nota 1: NU se accepta oferte alternative la oferta de baza
Nota 2: NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Nota 3: Se solicita:
1.prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor ;
2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire - In caz contrar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.
Nota 4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016
Nota 5: Formularele, propunerea de contract si caietul de sarcini sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro
Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.oradea.ro. Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum : raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarat castigator.
Nota 7: Eventualele solicitari de clarificari vor fi trimise la adresa de email: andreea.negrau@oradea.ro . Persoana contact: Andreea Negrau.


Sef Serviciu Achizitii Publice
Manuela Maghiar

 

Consilier Serviciu Achizitii Publice
Andreea Negrau

 

Fișiere - Anunt de transparenta referitor la - servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru investitia “Reamenajare Gradina Publica Dealul Ciuperca, Municipiul Oradea”

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei