Trimite unui prieten

ANUNT TRANSPARENTA Achizitie directa: “Furnituri de birou necesare pentru buna desfasurare a activitatii Directiei de Asistenta Sociala Oradea si achizitie de furnituri si materiale pentru copii necesare Crese Oradea si Centrului de Ingrijire de Zi in perioada 2019-2020”

Joi , 24 Octombrie 2019, 0:00

Exportă PDF - ANUNT TRANSPARENTA Achizitie directa: “Furnituri de birou necesare pentru buna desfasurare a activitatii Directiei de Asistenta Sociala Oradea si achizitie de furnituri si materiale pentru copii necesare Crese Oradea si Centrului de Ingrijire de Zi in perioada 2019-2020” Tipărește pagina - ANUNT TRANSPARENTA Achizitie directa: “Furnituri de birou necesare pentru buna desfasurare a activitatii Directiei de Asistenta Sociala Oradea si achizitie de furnituri si materiale pentru copii necesare Crese Oradea si Centrului de Ingrijire de Zi in perioada 2019-2020” Trimite unui prieten - ANUNT TRANSPARENTA Achizitie directa: “Furnituri de birou necesare pentru buna desfasurare a activitatii Directiei de Asistenta Sociala Oradea si achizitie de furnituri si materiale pentru copii necesare Crese Oradea si Centrului de Ingrijire de Zi in perioada 2019-2020”

Nr. inregistrare: 383024 din 24.10.2019


ANUNT DE TRANSPARENTA

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia avand ca obiect "Furnituri de birou necesare pentru buna desfasurare a activitatii Directiei de Asistenta Sociala Oradea si achizitie de furnituri si materiale pentru copii necesare Crese Oradea si Centrului de Ingrijire de Zi in perioada 2019-2020"

1. Valoarea estimata a achizitiei: 57,653.34 lei fara TVA

2. Codul CPV: 30197000-6 Articole mărunte de birou

3. Sursa de finanţare: Bugetul DASO, Cap. 680206, Art. 200101, Bugetul CRESE, Cap. 6811, Art. 200101, Art. 200130, Art. 200109, Bugetul CENTRU, Cap. 680267, Art. 200101, Art. 203030

4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

5. Documentul justificativ:
- incheierea unui contract de achizitie publica √
- factura □

6. Mod prezentare oferta:

Documentele solicitate a fi prezentate se vor inregistra la Registratura Municipiului Oradea - str. Piata Unirii, nr. 1, Sala Ghiseelor, parter, structurate astfel:
Un plic exterior insotit de Scrisoarea de inaintare, continand:
1. documentele insotitoare: copie CUI, Declaratie privind conflictul de interese si Declaratie GDPR
2. doua plicuri interioare (Plicul 1 - propunerea tehnica inclusive documentele solicitate prin caietul de sarcini; Plicul 2 - propunerea financiara).
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1. denumirea si adresa autoritatii contractante;
2. denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta;
3. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
4. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 30.10.2019, ora 12:00


PLICUL 1 - PROPUNEREA TEHNICA
1 Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia.
Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele formulate in Caietul de sarcini vor fi respinse.
PLICUL 2 - PROPUNEREA FINANCIARA
2 Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta.
Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.
3

De asemenea, autoritatea contractanta solicita ca pana la data depunerii ofertelor, ofertantul sa prezinte cate o mostra din fiecare tip de produs ofertat la pozitiile specificate in caietul de sarcini. Mostrele se vor depune la sediul beneficiarului - Directia de Asistenta Sociala Oradea, Biroul Administrativ, cam. 23 si se vor preda in baza unui proces verbal de predare-primire. In cazul neprezentarii mostralor pana la data depunerii ofertelor, oferta in cauza va fi respinsa ca inacceptabila. Mostrele se returneaza ulterior declararii ofertei castigatoare si vor fi ridicate de la camera mai sus mentionata tot in baza unui proces verbal de predare-primire.

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
8. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 30.10.2019, ora 11:00
9. Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 30.10.2019, ora 12:00
Deschidere ofertelor va avea loc in Sala Mica, etaj 1 din cladirea Primariei Municipiului Oradea.
10. Note generale:
Nota 1: NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nota 2: NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Nota 3: Se solicita:
1. prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor;
2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire - In caz contrar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.
Nota 4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016.
Nota 5: Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro.
Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.oradea.ro si pe adresa de e-mail: teodora.vaida@oradea.ro, pentru eventualele solicitari de clarificari. Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum: raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarant castigator.

 

Fișiere - ANUNT TRANSPARENTA Achizitie directa: “Furnituri de birou necesare pentru buna desfasurare a activitatii Directiei de Asistenta Sociala Oradea si achizitie de furnituri si materiale pentru copii necesare Crese Oradea si Centrului de Ingrijire de Zi in perioada 2019-2020”

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2