Trimite unui prieten

Concesionare 3 parcele de teren bun privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 6067 mp, conform caietului de sarcini, situate in Oradea, zona Calea Borsului, în vederea construirii de spații pentru activități economice terțiare

Vineri , 25 Septembrie 2020, 13:27

Exportă PDF - Concesionare 3 parcele de teren bun privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 6067 mp, conform caietului de sarcini, situate in Oradea, zona Calea Borsului, în vederea construirii de spații pentru activități economice terțiare Tipărește pagina - Concesionare 3 parcele de teren bun privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 6067 mp, conform caietului de sarcini, situate in Oradea, zona Calea Borsului, în vederea construirii de spații pentru activități economice terțiare Trimite unui prieten - Concesionare 3 parcele de teren bun privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 6067 mp, conform caietului de sarcini, situate in Oradea, zona Calea Borsului, în vederea construirii de spații pentru activități economice terțiare

 

Primaria Municipiului Oradea

organizeaza licitatie publica pentru concesionare teren

 

1.  Informatii privind autoritatea contractuala :

     Primaria Municipiului Oradea, cu sediul în  mun. Oradea - 410100, Piata Unirii  nr. 1, jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408.812; 0259/437.000, +223; fax:0259/436.276; e-mail: primarie@ oradea. ro, e-mail persoana de contact: spatrimoniu@oradea.ro.

2. Informatii privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie concesionate, Conform OUG nr.57 din 03.07.2019 si HCL nr. 749 din 10.09.2020:

     Concesionare 3 parcele de teren bun privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 6067 mp, conform caietului de sarcini, situate in Oradea, zona Calea Borsului, în vederea

    construirii de spații pentru activități economice terțiare.

      3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele pot intra in posesia documentatiei:

La cerere de la sediul institutiei, Serviciul Relatii cu Publicul, ghiseul 2 sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.

3.2. Denumirea si adresa serviciului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

Se poate obtine de la Serviciul Relatii cu Publicul, ghiseul 2 din cadrul Primariei Municipiului Oradea,  Piata Unirii  nr. 1 jud. Bihor.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:

Daca se ridica de la sediul institutiei, 40 lei / exemplar, ce se achita la caserie sau se poate descarca de pe site gratuit.

3.4. Data limita pentru solicitare clarificari: 05.10.2020 ora 15:00.

4. Informatii privind ofertele:

     4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 15.10.2020, ora 10:00.

     4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

     Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii  nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1-2.

     4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:

      Se depun intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat format A4.

5.  Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor cu  documentele de calificare: 16.10.2020 ora 10:00, Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, sala  mica, etaj 1.

6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

     Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, cod 410033,  tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro

7.  Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii:

     22.09.2020.

 

 

 

Fișiere - Concesionare 3 parcele de teren bun privat al Municipiului Oradea, cu suprafața totala de 6067 mp, conform caietului de sarcini, situate in Oradea, zona Calea Borsului, în vederea construirii de spații pentru activități economice terțiare

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421