Trimite unui prieten

Inchirierea unui chioşc din incinta Colegiului Tehnic Transilvania, situat în Oradea, str. Al. Cazaban, nr.48.

Luni , 7 August 2017, 14:18

Exportă PDF - Inchirierea unui chioşc din incinta Colegiului Tehnic Transilvania, situat în Oradea, str. Al. Cazaban, nr.48. Tipărește pagina - Inchirierea unui chioşc din incinta Colegiului Tehnic Transilvania, situat în Oradea, str. Al. Cazaban, nr.48. Trimite unui prieten - Inchirierea unui chioşc din incinta Colegiului Tehnic Transilvania, situat în Oradea, str. Al. Cazaban, nr.48.

 

 

Municipiul Oradea  prin

 Primăria Municipiului Oradea - Direcţia Patrimoniu Imobiliar,

cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr.1, organizează licitaţie publică deschisă cu ofertă în plic închis pentru închirierea unui chioşc din incinta  Colegiului Tehnic Transilvania   

 

 

 

 

1) Obiectul licitatiei publice: închirierea unui chioşc din incinta Colegiului Tehnic Transilvania, situat în Oradea, str. Al. Cazaban, nr.48.   

2) Organizatorul licitaţiei: Primăria Municipiului Oradea - Direcţia Patrimoniu Imobiliar.

3) Procedura de închiriere: licitaţie publică deschisă, cu ofertă în plic închis.

4) Preţul de pornire a licitaţiei: 30 lei/mp/lună. Valoarea adjudecată a chiriei se va actualiza anual cu nivelul indicelui general al preţurilor de consum din perioada anterioară.

5) Instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a procedurii: se pot descarcă accesând site-ul www.oradea.ro, secţiunea Licitaţii;

6) Garanţia de participare: 200 lei, achitată prin virament bancar în contul nr. RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487 sau numerar depus la casieriile Primăriei Municipiului  Oradea, Sala Ghişeelor - parter;

7) Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.08.2017 ora 09:00

8) Valabilitatea ofertelor: ofertele rămân valabile pe perioada de 90 de zile de la data deschiderii acestora;

9) Deschiderea ofertelor : 22.08.2017 ora 13:00,  Sala 201, et. II, clădirea Primăriei municipiului Oradea, P-ţa Unirii nr. 1, în şedinţă publică.

10) Informatii suplimentare se pot obţine:

- Pețan Lucreția /Cismas Aurelian -  consilieri - Spaţii Comerciale, tel.0259/437000, int. 126

 

 

Ilie Bolojan                                                                Cristian Popescu             

  

                      

               Primar                                                                Director executiv adj                                                                       

    

 

 

 

 

 

Fișiere - Inchirierea unui chioşc din incinta Colegiului Tehnic Transilvania, situat în Oradea, str. Al. Cazaban, nr.48.

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert