Trimite unui prieten

Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei boxe, proprietate a Statului Român, situat în Oradea, str. Republicii nr. 12 - subsol

Miercuri , 12 Decembrie 2018, 10:09

Exportă PDF - Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei boxe, proprietate a Statului Român, situat în Oradea, str. Republicii nr. 12 - subsol Tipărește pagina - Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei boxe, proprietate a Statului Român, situat în Oradea, str. Republicii nr. 12 - subsol Trimite unui prieten - Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei boxe, proprietate a Statului Român, situat în Oradea, str. Republicii nr. 12 - subsol

 

              Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ța Unirii nr.1, organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei boxe, proprietate a Statului Român, situat în Oradea, str. Republicii nr. 12 - subsol.

Calendarul licitației:

- în perioada 12.12.2018 - 21.12.2018 ora 900  se vor depune la sediul organizatorului Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, Sala Ghișeelor, la ghișeele 1 sau 2, documentele de calificare de către potențialii ofertanți, conform caietului de sarcini pus la dispoziție de către organizatorul procedurii;

- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare va avea loc la data de 21.12.2018 ora 12:00, în prezența comisiei de licitații și a reprezentanților ofertanților;

- ședința de licitație publică cu strigare și adjudecarea va avea loc la data de 21.12.2018, ora 12:00.

Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitație:

1. copie a actului de identitate;

2. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent, respectiv:

2.1. Certificat de atestare fiscală valabil eliberat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului.

2.2. Certificat de atestare fiscală valabil eliberat de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea sau a primăriei în raza căreia își are domiciliul ofertantul, după caz.

3. dovada realizării unui venit stabil prin contract de muncă/adeverință de venit/cupon de pensie/convenție civilă/PFA sau alte documente doveditoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente locuinței;

4. documentele justificative privind constituirea garanţiei de participare;

5. procură notarială de împuternicire pentru persoana participantă la strigare în reprezentarea ofertantului (unde este cazul);

6. xerocopie a actului de identitate a persoanei împuternicite (unde este cazul);

7. declarația de participare (Anexa 1);    

8. fișa ofertantului (Anexa 2).

Descriere spațiu:

  • Suprafața utilă totală: 16,35 mp
  • Amplasament: subsol

Prețul de pornire a licitației publice este de 37,92 lei / lună. Nu se percepe TVA.                                                

-   În timpul desfășurării licitației, prețul de pornire va fi mărit în trepte egale de 10 lei și multiplii acestuia.

Garanția de participare la licitație este de 114 lei și se constituie până la data de 21.12.2018, ora 900, și poate fi constituită prin ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr.RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487 sau numerar depus la casieriile Primăriei Municipiului  Oradea, Sala Ghișeelor.

Informații suplimentare se pot obține de la :

Dragoș Roberta - consilier - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale-Telefon 0259/409924.

Instrucțiunile de organizare și desfășurare a procedurii: se pot descărca accesând site-ul www.oradea.ro, secțiunea Licitații.

 

 

 

 

Fișiere - Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei boxe, proprietate a Statului Român, situat în Oradea, str. Republicii nr. 12 - subsol

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta