Trimite unui prieten

Tiparituri materiale de promovare turistica

Joi , 11 Mai 2017, 10:44

Exportă PDF - Tiparituri materiale de promovare turistica Tipărește pagina - Tiparituri materiale de promovare turistica Trimite unui prieten - Tiparituri materiale de promovare turistica

 

Autoritate contractanta

ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE

 

Detalii anunț

Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumirea achiziție: Tiparituri materiale de promovare turistica;

CPV: 79810000-5 Servicii tipografice (Rev.2);

Descrierea contractului: In scopul realizarii urmatoarelor materiale de promovare turistica, Ghid turistic de buzunar Oradea, Oradea Top 10, Oradea Event 2017, Harta pentru ghid turism, Harta turistica format A3, Pliant promovare Oradea City Card (RO si EN), Brosura Oradea City Card, necesare pentru activitatea de promovare desfasurata de catre ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE, propunem prin acest anunt realizarea acestor materiale, conform detaliilor descrise in Caietul de Sarcini, care este atasat prezentului anunt.

Valoarea estimata fără TVA: 50.000 RON;

Condiții contract:

1.      Cu exceptia Brosura Oradea City Card sau alte tiparituri (ex pliante), materialele nu sunt materiale publicitare motiv pentru care acestea pot obtine coduri ISBN si pot beneficia de o cota TVA diferentiata. Ofertele vor fi realizate tinandu-se cont de aceste detalii.

2.      Prestatorul are obligatia de a obtine  prin resurse proprii si fara costuri suplimentare cod ISBN pe urmatoarele materiale, in parte: Ghid turistic de buzunar (RO si HU), Oradea Event 2017 (RO si EN), Oradea Top 10 (RO, EN si HU).

3.      Autoritatea contractanta va oferi informatiile si conceptul care vor fi incluse ca anexe in materialele ce fac obiectul contractului. Posibilii ofertanti pot solicita specificatii tehnice suplimentare pentru intocmirea ofertelor.

4.      Prestatorul va avea obligatia sa transmita macheta pentru aprobare (Bun de Tipar BT), conform solicitarilor autoritatii contractante intr-un termen de 2 zile de la primirea ordinului de incepere a serviciului. Materialul pentru Bun de Tipar va fi tiparit, la dimensiunea finala a produsului, pe centrul colii de tipar folosindu-se aceeasi hartie si masina tipografica care va fi folosita si la realizarea intregului tiraj. Bunul de tipar se va face la sediul tipografiei, daca aceasta este in Oradea, sau la sediul autoritatii contractante daca prestatorul este din afara localitatii Oradea, prestatorul revenindu-i responsabilitatea asigurarii documentelor necesare pentru bunul de tipar fara costuri suplimentare. Bunul de tipar se va face in prezenta unui reprezentant al prestatorului de servicii, pentru a lua la cunostinta eventualele modificari solicitate de beneficiar. Nu se accepta ca materialul pentru bun de tipar sa fie livrat prin firme de curierat/posta.

5.      Termenul de realizare  a loturilor este de: 10 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de prestare a serviciului.

6.      Propunerea financiara va fi exprimata in lei, fara TVA.

7.      Suma aferenta TVA-ului va fi prezentata separat. TVA-ul va fi exprimat in procent de 5% sau 19% in functie de material.

8.      Nu se accepta oferte partiale. Se vor oferta toate produsele si cantitatile mentionate in caietul de sarcini.

 

Condiții participare:

1.      Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens se va depune Certificat constatator ONRC.

2.      Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. In acest sens se va depune completat formularul nr. 1.

3.      Ofertele venite din partea unor firme aflate in insolventa sunt automat excluse din procesul de selectie.

4.      Nu se accepta oferte de la operatori economici cu actionari/asociati comuni. Astfel de oferte vor fi respinse.

5.      OFERTANTII TREBUIE SA DETINA UN CERTIFICAT VALID IN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 16.05.2017

Informatii suplimentare: Oferta poate fi transmisa electronic pe adresa de e-mail: oradeaturism@gmail.com, pana cel tarziu la data de 16.05.2017, ora 10:00. Ofertele primite, pana la data si ora limita vor fi analizate. Ofertantul va prezenta dovada detinerii unui cont valid de SEAP, prin prezentarea ofertei inscrise in draft (fara a fi publicata in sistem) in propriul catalog de SEAP. Aceasta dovada se va transmite pe email odata cu oferta depusa (formular 2). Ulterior comunicarii admisibilitatii ofertei aflate pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalul evaluarii ofertelor, in maxim 24 de ore, urmeaza sa fie initiata cumpararea directa online. In cazul in care serviciul nu se poate achizitiona online, oferta va fi respinsa ca neconforma, urmand a fi achizitionat serviciul de la urmatorul operator economic din clasamentul ofertelor acceptabile. Ofertele care vor depasii valoarea estimata de 50.000 de lei fara TVA pentru toate serviciile mentionate in caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme. Atentie! Prezenta procedura este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii, prevazute in Legea nr. 101/2016, nu se aplica. Alte informatii, se pot obtine de la responsabil achizitie Jurca Mihai (Director Executiv); tel.: 0359807907, intre orele 08:00 - 16:00.

 

 

 

Aprobat,

Director Executiv

JURCA MIHAI

 

 

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert