Trimite unui prieten

Vanzare de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea, in suprafata de 30435 mp, situat in str. Calea Santandrei

Marti , 12 Noiembrie 2019, 15:27

Exportă PDF - Vanzare de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea, in suprafata de 30435 mp, situat in str. Calea Santandrei Tipărește pagina - Vanzare de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea, in suprafata de 30435 mp, situat in str. Calea Santandrei Trimite unui prieten - Vanzare de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea, in suprafata de 30435 mp, situat in str. Calea Santandrei

 

Primaria Municipiului Oradea

organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare

 

 

  1. Informatii privind autoritatea contractuala:

Primaria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea - 410100, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408.812; 0259/437.000, +223; fax:0259/436.276; e-mail: primarie@ oradea. ro, e-mail persoana de contact: spatrimoniu@oradea.ro.

2. Informatii privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie vandute:

Vanzare de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea, in suprafata de 30435 mp, situat in str. Calea Santandrei, identificat cu nr. cadastral 205767 - Oradea, in vederea realizarii de investitii, respectiv constructii pentru activitati economice cu caracter tertiar, in baza Hotararii Consiliului Local al mun. Oradea nr.861 din 31.11.2019 si O.U.G. nr.57/2019.

3. Informatii privind documentatia de atribuire: Conform OUG nr.57 din 03.07.2019, se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele pot intra in posesia documentatiei:

La cerere de la sediul institutiei, Serviciul Terenuri sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.

3.2. Denumirea si adresa serviciului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

Se poate obtine de la Serciviul Terenuri din cadrul Primarie Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:

Daca se ridica de la sediul institutiei, 40 lei / exemplar, ce se achita la caserie sau se poate descarca de pe site gratuit.

3.4. Data limita pentru solicitare clarificari: 22.11.2019 ora 13.00.

4. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor:

04.12.2019, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1-2.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:

Se depun intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat.

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

04.12.2019 ora 13.00, Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, sala mica, etaj 1.

6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, cod 410033, tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii:

07.11.2019.

 

 

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2