Directia Patrimoniu Imobiliar
Institutia Arhitectului Sef
Serviciul de evidenta a persoanelor
ASCO
Politia Locala Oradea
INA
Inchirieri sali la Oraselul Copiilor
Sala Florica Ungur
PMUD
PUG
Cromatica blocuri
DN76
DN79
Cetatea Oradea
Cetatea - Etapa II
Piata Unirii
Complex Nymphaea
Utilitati Parc Industrial
EBP II
Ghiseul voluntarului

Trimite unui prieten

Administrator public (city manager)

Exportă PDF - Administrator public (city manager) Tipărește pagina - Administrator public (city manager) Trimite unui prieten - Administrator public (city manager)

Palladi Dacian Salvator

e-mail: dacian.palladi@oradea.ro

 

 

 

În baza unui contract de management încheiat cu primarul, administratorul public (city manager) poate să îndeplinească atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. Astfel, în funcţie de numărul şi importanţa atribuţiilor delegate, administratorul public poate organiza, coordona şi gestiona activitatea primăriei, fiind un partener al managementului de vârf în procesul de adoptare a deciziilor strategice.

 

Administratorul public (city manager) participă şi este consultat în procesul de alocare a resurselor materiale, financiare, umane şi informaţionale, ca o condiţie a exercitării funcţiei în care a fost învestit şi de realizare a programului şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de management.

 

Atribuţiile funcţiei de administrator public (city manager):

1. Urmăreşte activitatea financiară a instituției astfel:

 • monitorizează, evaluează şi raportează asupra tendinţelor bugetare
 • monitorizează asigurarea echilibrului bugetar şi angajarea resurselor bugetare locale
 • monitorizează fundamentarea oportunităţilor de finanţare
 • monitorizează gestionarea datoriei publice

2. Identifică şi formulează obiectivele strategiei de dezvoltare comunitară şi economică a Municipiului Oradea;

3. Elaborează planuri de acţiune pentru implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare locală;

4. Evaluează, revizuieşte şi propune recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;

5. Creşte vizibilitatea Municipiului Oradea;

6. Promovează relaţii de colaborare cu parteneri locali, regionali şi internaţionali

7. Conform contractului de management, în prezent exercită atribuţii aparţinând următoarelor direcţii:

 • Direcţia Economică
 • Direcţia Monitorizare Cheltuieli de Funcţionare şi Organizare Evenimente
 • Serviciul Relaţii cu Publicul
 • Serviciul Achiziţii Publice
 • Compartimentul Management Spitale

8. Coordonează activitatea Agenţiei de Dezvoltare Locală, instituţie subordonată Consiliului Local al Municipiului Oradea;

9. Asigură implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri comunitare nerambursabile;

10.Asigură consiliere economică Primarului privind fundamentarea şi implementarea politicilor publice locale privind fiscalitatea locală, execuţia bugetară, investiţii şi dezvoltarea economică;

11. Exercită alte atribuţii relevante postului, încredinţate de primar prin act administrativ.

 

Cadru legislativ:

 • prevederile art. 112 din Legea nr.215/2001 (r) privind administraţia publică locală;
 • HCL nr. 111/2014 privind înfiinţarea funcţiei de administrator public (city manager) şi aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public (city manager) la nivelul Primăriei Municipiului Oradea

 

 

Centenar
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Guvernare transparenta