Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare (Masterplan) - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire centru procesare alune zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea

Vineri , 26 Ianuarie 2018, 15:06

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare (Masterplan) - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire centru procesare alune zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare (Masterplan) - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire centru procesare alune zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare (Masterplan) - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire centru procesare alune zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea

 

 

A N U N T

 

privind elaborare PUZ  Urbanizare (Masterplan) -  Dezvoltarea unei zone de  activitati economice teriare; Construire centru procesare alune

zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui masterplan si  plan urbanistic zonal de urbanizare pentru un teritoriu situat in zona str.Ciheiului,  in vederea creerii conditiilor de dezvoltare a unor activitati economice tertiare  conform proiectului intocmit de catre arh.Szasz Paul  specialist cu drept de semnatura RUR;

       Planul urbanistic zonal este initiat de catre SC ART DECOR SRL;

  Prevederi cuprinse in masterplan/ P.U.Z. - R.L.U. propuse:

- Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unitatii teritoriale de referinta ULiu situata intre UTR Et adiacenta str.Ciheiului si Paraul Adona, stabilindu-se:

  - extinderea zonei functionale Et;

  - etapizarea urbanizarii prin impartirea UTR-ului in 5 subzone ce vor fi studiate ulterior prin documentatii de urbanism de tip PUZ: Subzona 1 este studiata prin prezenta documentatie de urbanism;

    - stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota fixa de minim 10,0% destinate amenajarii unor zone verzi;

    - constituirea unei retele de drumuri (cu profil transversal de 12 m) care va deservi intreaga zona si care se va racorda la reteaua stradala a municipiului prin intermediul str.Ciheiuli, retea ce va fi formata din 4 strazi noi:

       - un drum public perpendicular pe str.Ciheiului (strada 1) pe traseul drumului pietruit existent, care va traversa zona studiata pe directia est-vest;

       - un alt drum public paralel cu str.Ciheiului (strada 2) ce se va deschide din bucla de acces la pasajul peste str.Ogorului, va traversa  zona de studiu pe directia nord-sud, fiind prevazut la capat cu o zona de intoarcere;

       - un drum public (strada 3)  intre strada 1 si bucla de acces la pasajul peste str.Ogorului;

       - un drum public ce se va deschide din din bucla de acces la pasajul peste str.Ogoruluisi va traversa Paraul Adona catre zona rezidentiala din partea vestica a zonei studiate;

Reglementari pentru subzona 1 (care a generat PUZ-ul):

   - Functiuni conform RLU aferent PUG corespunzatoare UTR Et;

   - POT max: POT maxim = 40% (parcelele comune), POT maxim = 50% (parcelele de colt);

   - CUT max: CUT maxim = 2,2 (parcelele comune), CUT maxim = 2,8 (parcelele de colt);

- Pe parcela care a generat PUZ-ul se va construi o cladire cu destinatia centru de procesare alune, in regim de inaltime P+E, amplasata conform propunerii prezentate in plansa U09;

- In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

- In vederea aprobarii documentatiei de catre Consiliul Local se va prezenta situatia juridica a drumului de pamant ce asigura accesul la parcela care a generat PUZ-ul;

- Se solicita aviz ABA Crisuri;

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 29.01.2018 - 22.02.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor din PUZ,  la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( luni - miercuri: 8:30-15:30, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

 

Persoana  responsabilla cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia, consilier, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 23.02. - 09.03.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

                                       Arhitect sef

                                    Antonina Buruiana


 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare (Masterplan) - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire centru procesare alune zona str.Ciheiului, nr.cad.198221, 198222, 178646, 178645, 187029 -Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421