Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea

Joi , 29 Mai 2014, 11:55

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea

 

A N U N T  privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru extinderea Universitatii Crestine Partium cu un corp de cladire,  conform proiectului nr.317/2014 intocmit de catre SC Tehnoproiect  SRL - arh.Szasz Paul.

       Prin planul urbanistic zonal initiat de catre beneficiara UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM, se studiaza zona delimitata de str.Sulyok Istvan, str.Simion Barnutiu, str.Primariei, respectiv str.Piata Rahovei.

            Parcela care a generat PUZ-ul este identificata cu nr.cad.178118 incris in CF nr.178118. Dezvoltarea propusa implica,  deasemenea, terenul identificat cu nr.topo.2813 inscris in CF nr.507 (conform contract decomodat nr.136/2014), cota parte din terenul identificat cu nr.topo.3090/2 si suprafata de 257,0mp (nr.topo.3090/3) propusa pentru concesionare

 

Reglementarile pentru zona studiata:

   - regim maxim de inaltime:S+P+2E+E3 retras la frontul stradal, respectiv S+P+E+M in adancime;

   - POT maxim = 60,0% pentru parcele comune, respectiv 75,0% pentru parcele de colt;

   - CUT maxim = 2,2 pentru parcele comune, 2,8 pentru parcele de colt;

   - limita de implantare :la aliniamentul strazilor cu pastrarea frontului construit;

   - Functiunile admise, pe zona studiata, sunt prezentate in RLU aferent PUZ;

   - Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, in incinta, conform HGR 525/1996;

 

Reglementarile pentru incinta  care include parcela care  a generat PUZ-ul:

   - regim de inaltime: S+P+2E+E3 retras;

   - POT propus = 56,0%;   CUT propus = 1,8 (fara demisol);

   - limita de implantare; la aliniamentul str.Sulyok Istvan si str.Piata Rahovei;

   - retrageri fata de mejdii: in front continuu la str..Sulyok Istvan (pana pe mejdie);

- Accesul auto se va realiza din str.Primariei prin curtea universitatii; accesul pietonal se va realiza din str.Piata Rahovei, propusa a se transforma, pe viitor, in strada pietonala;

- In incinta se vor amenaja 34 locuri de parcare (13 subterane si 21 la nivelul solului).

 

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 30.05.2014 - 23.06.2014 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail:   cmuat@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 24.06.2014 -07.07.2014 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

 

                                    Arhitect sef

                                    Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp nou Universitatea Crestina Partium, str.Ep.Sulyok Istvan, nr.14-16 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421