Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor, nr.cad.174233, 168816, 172321, 163688, 157802, 163948- Oradea

Vineri , 14 August 2015, 11:13

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor, nr.cad.174233, 168816, 172321, 163688, 157802, 163948- Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor, nr.cad.174233, 168816, 172321, 163688, 157802, 163948- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor, nr.cad.174233, 168816, 172321, 163688, 157802, 163948- Oradea

 

A N U N T

 

privind elaborarea PUZ - Parcelare teren

pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor,

nr.cad.174233, 168816,  172321, 163688, 157802, 163948- Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren si amplasare locuinte,  conform proiectului intocmit de catre SC Gispro SRL - arh.Sime Diana.

       Prin planul urbanistic zonal initiat de catre beneficiarii: Albulescu Aurelia, Ungur Dorel, Panea Liviu, Jorda Alexandru, Kovacs Alexandru, Dobai Ioan, se propune parcelarea  terenului, identificat cu nr.cad. 174233, 168816,  172321, 163688, 157802, 163948 (in proprietatea beneficiarilori), astfel:

  -  o zona rezidentiala de locuinte individuale -13 loturi ;

  - un drum punlic ramificat cu profil transversal de 9,0m, care va continua pana la intersectia cu drumul situat in sud-vestul amplasamentului, identificat cu nr.topo.5705;

  - un drum privat cu profil transversal de 7,0m prevazut cu zona de intoarcere;

  - o suprafata de teren rezervata largirii str.Prunilor la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

conform plansei Reglementari urbanistice (plansa U/3) aferenta PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

      - POT max propus = 35,0%;  CUT max propus = 0,6;

      - regim maxim de inaltime: S(D)+P+E(M);

      - limita de implantare gard:  minim 4,50m din axul drumului public de acces, respectiv minim 3,5m din axul drumului privat;

      - limita de implantare cladiri: 4,5m de la aliniamentul drumului public de acces, respectiv 3,0m de la aliniamentul drumului privat de acces ;

       - retrageri fata de mejdiile laterale: minim 2,0m;

       - retragere spate: minim 3,50m; 

 Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale asttfel:

      - largirea str.Prunilor la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

   - constituirea unui drum public ramificat cu profil transversal de 9,0m, care va continua pana la intersectia cu drumul situat in sud-vestul amplasamentului, identificat cu nr.topo.5705;

   - constituirea unui drum privat cu profil transversal de 7,0m prevazut cu zona de intoarcere;

      Terenul necesar reglementarii strazilor publice se va ceda domeniului public (conform propunerilor prezentate in plansa U/4) si se va inscrie in Cartea Funciara, cu destinatia de drum public, in favoarea Municipiului Oradea;

 

 

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 17.08 - 10.09.2015 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   cmuat@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 11.09.2015-25.09.2015 pe paginile de internet: www.oradea.ro

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Prunilor, nr.cad.174233, 168816, 172321, 163688, 157802, 163948- Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421