Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, str.Jurcsak Tibor, nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 – Oradea

Vineri , 1 Aprilie 2016, 11:49

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, str.Jurcsak Tibor, nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 – Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, str.Jurcsak Tibor, nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 – Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, str.Jurcsak Tibor, nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 – Oradea

 

A N U N T

 

privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte

 si functiuni complementare,

str.Jurcsak Tibor,  nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 - Oradea

 

       Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea amplasarii locuinte si functiuni complementare,  conform proiectului intocmit de catre SC Danterom  SRL - arh.Popa Silviu.

       Prin planul urbanistic zonal initiat de catre beneficiarii: Suniogh Cristian Adrian, Tirtea Viorel si  Adriana,   Moca Maria, Tomos Daniela  si Octavian,  Tentea Voichita,            

Farcas Francisc, se propune parcelarea  terenului, identificat cu nr.cad.184509 -:- 184513, 169383  (in proprietatea beneficiarilor), stabilindu-se reglementarile urbanistice pe terenul care a generat PUZ-ul si dezvoltarea retelei stradale pe zona studiata (zona delimitata de str.Apateului - la est, str.Jurcsak Tibor - la vest, str.Corneliu Zdrehus - la nord si drumul provenit din parcelarea ilegala - la sud):

 

Reglementarile pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

      - Numar parcele: 12;

- POT max propus = 40,0%;  CUT max propus = 0,9;

- regim maxim de inaltime: S(D)+P+E+M(Eretras); Hmaxim la cornisa: 8,0m;

- Mobilarea parcelelor se va realiza conform plansei "4/U -Reglementari":

   - limita de implantare gard:  minim 5,50m din axul str.Jurcsak Tibor, respectiv minim 4,50m din axul   drumului public nou propus;

   - limita de implantare cladiri: minim 4,50m de la aliniamentul str.Jurcsak Tibor, respectiv minim 4,0m din axul drumului public nou propus;

   - retrageri fata de mejdiile laterale: minim 2,0m pe o latura, respectiv minim 4,0m pe cealalta latura;

   - retragere spate: minim 6,0m;

- Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

- Spatii verzi: minim 20,0% din suprafata parcelei; 

Dezvoltarea retelei stradale pe zona studiata

 

Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

   - largirea str.Jurcsak Tibor la profil transversal de 11,0m (5,50m din ax pe partea beneficiarilor);

   - constituirea unui drum public cu profil transversal de 9,0m, care va asigura accesul la parcele si din care se va deschide o ramificatie perpendiculara (pe directia nord-sud), creindu-se astfel posibilitatea ca, pe viitor, sa se realizeze o legatura cu drumul provenit din parcelarea ilegala din sudul amplasamentului studiat si descarcarea traficului, pe o alta ramura in str.Jurcsak Tibor; Intr-o prima etapa, prin grija initiatorilor PUZ-ului se va constitui drumul public in forma prezentata in plansa "5/U - Proprietatea si circulatia terenurilor"; Drumul nou propus este prevazut cu alveole de depasire in dreptul loturilor 5, 6 si 7;

- Terenul necesar dezvoltarii retelei stradale se va ceda domeniului public si se va inscrie in Cartea Funciara, cu destinatia de drum public, in favoarea Municipiului Oradea;

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 04.04.2016 - 28.04.2016 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 29.04.2016 - 13.05.2016 pe pagina  de internet: www.oradea.ro.

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, str.Jurcsak Tibor, nr.cad.184509 -:- 184513, 169383 – Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421