Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Ansamblu rezidential str. Ciresilor nr. cad. 174122-Oradea

Vineri , 21 Septembrie 2012, 14:08

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Ansamblu rezidential str. Ciresilor nr. cad. 174122-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Ansamblu rezidential str. Ciresilor nr. cad. 174122-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Ansamblu rezidential str. Ciresilor nr. cad. 174122-Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Ansamblu rezidential str. Ciresilor nr. cad. 174122-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru constituirea unui ansamblu rezidential pe o parcela situata in Oradea, in zona strazilor: Ciresilor, Bihorului, Piersicilor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Mos Maria, reprezentand firtma SC GOLDEN REZIDENT SRL se va studia zona cuprinsa intre str. Strugurilor, str. Ciresilor si limita sudica a parcelei identificate cu nr. cad. 174122. Complexul rezidential propus va contine cinci cladiri cu destinatia de locuinte colective a cate 18 apartamente, 30 de locuinte cuplate si 8 locuinte unifamiliale izolate, respectand urmatoarele conditii:

- regim de inaltime: P+E+M pentru locuinte colective, respectiv P+E sau P+M pentru locuinte cuplate sau izolate;

- indici de utilizare a terenului: POTmax. 30,0% si CUTmax. 0,7

- se va studia posibilitatea dezvoltarii retelei stradale in zona de studiu si racordarea sa la traseele strazilor adiacente zonei de studiu.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 21.09-27.09.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 28.09-2.10.2012 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Ansamblu rezidential str. Ciresilor nr. cad. 174122-Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421