Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea

Joi , 28 Martie 2013, 11:32

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea

A N U N Tprivind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru studierea conditiilor de amplasare a unei case familiale, pe parcela identificata cu nr. cad. 176456-Oradea, situata in zona str. Nojoridului.
Prin planul urbanistic zonal initiat de Cadar Petru, se va studia accesul si modul de mobilare a zonei delimitata de drumurile de acces la sudul, nordul, estul si vestul parcelei cu nr.cad. 176456 - Oradea. Constructiile propuse pentru mobilarea parcelei care a generat PUZ-ul vor respecta urmatoarele conditii:
- functiunea propusa : locuinta unifamiliala si anexa
- regim de inaltime max. P+M;
- in incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conform HGR525/1996
- indici de utilizare a terenului: POTmax35% , CUTmax.0,8;
- se va studia posibilitatea de dezvoltare a retelei stradale din zona in corelare cu reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate in zona
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 1.04 - 7.04.2013 , publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 8-12.04.2013
Arhitect sef
Adriana Lipoveanu

dm/dm-1ex.

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa familiala in regim de inaltime P+M,anexa parter si imprejmuire teren, str.Nojoridului nr.cad. 176456-Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421