Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010; in zona str.Ogorului nr.47, generat de nr.cad.190742-190747 - Oradea

Miercuri , 5 Septembrie 2018, 12:41

Exportă PDF - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010; in zona str.Ogorului nr.47, generat de nr.cad.190742-190747 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010; in zona str.Ogorului nr.47, generat de nr.cad.190742-190747 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010; in zona str.Ogorului nr.47, generat de nr.cad.190742-190747 - Oradea

 

A N U N T

 

privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010;

in zona str.Ogorului nr.47, generat de  nr.cad.190742-190747 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal privind modificarea reglementarilor stabilite prin PUD aprobat cu HCL nr.151/2010.          Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Bront Anca, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.190742-190747, se va studia zona cuprinsa intre str. Ogorului, zona caii ferate zona reglementata prin PUD aprobat prin HCL 151/2010 si limita Nordica a parcelei identificate cu nr.cad.190747;  in urmatoarele conditii:

-POTmax.40% la parcele comune, POTmax.50% la parcele de colt si POTmax.60% la cele ce includ parcaje cu acces public;

-CUTmaxim 2,2 la parcele comune, CUTmax de 2,8 la parcele de colt si CUTMAX 3,0 la cele ce includ parcaje cu acces public;

            -Regim de inaltime max.: (1-3)S+P+5E+R, cu Hmax.25,0m la coama ;

-Regim de inaltime prop: parter;

            -Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor;

            -Accesul in incinta se va face din str. Ogorului conform HCL 151/2010;

            -Se vor studia conditiile de organizare a circulatiei in incinta potrivit noii zone de studiu si a functiunilor propuse;

-Se vor asigura locuri de parcare aferent noilor functiuni, conform reglementarilor PUG aprobat prin HCL501/2016;

-Se vor asigura zone verzi aferente functiunii, conform reglementarilor spacifice pentru UTR Et, conform PUG aprobat prin HCL 501/2016;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 07.09.2018 - 13.09.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  camelia.ciente@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 14.09.2018 - 18.09.2018. 

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Modificarea reglementarilor urbanistice la PUD aprobat prin HCL nr.151/2010; in zona str.Ogorului nr.47, generat de nr.cad.190742-190747 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421