Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea

Marti , 22 Decembrie 2015, 9:13

Exportă PDF - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren  pentru amplasare locuinte,  zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren  pentru amplasare locuinte,  zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren  pentru amplasare locuinte,  zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte,

zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea


            Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de parcelare a unui teren situat in zona str.Cartier Podgoria - Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Nagy Janos Lajos si Kertai Iuliana, se propune parcelarea terenului identificat cu nr.cad. 188438, in vederea amplasarii de locuinte individuale izolate, in urmatoarele conditii:

-  indici de utilizare a terenului: POT max =35,0% si CUT max = 0,60;

- regim de inaltime: D(S)+P+E(M);

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 23.12 - 30.12.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  cmuat@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 04.01 - 08.01.2016 si pe site-ul www.oradea.ro

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea

Situatie Covid
Sondaj de opinie - Zona Metropolitană Oradea
Consultare Plan Mobilitate Urbana
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421