Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea

Vineri , 21 Noiembrie 2014, 10:58

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea terenului, identificat cu nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 -Oradea, situat pe str. Prunilor, in scopul construirii de locuinte familiale in regim de inaltime S(D)+P+M.

Prin planul urbanistic zonal initiat de Albulescu Aurelia, se propune  parcelarea terenului identificat cu nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948, in vederea de amplasarii de locuinte individuale , in urmatoarele conditii:

- regim de inaltime : S(D)+P+M;

- indici de utilizare a terenului: POT max = 35,0% si CUT max = 0,60;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 25.11.2014 - 02.12.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail:  maria.turbucz@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 03.12.2014 - 17.12.2014 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

Arhitect sef 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421