Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Apateului nr. cad. 174535-Oradea

Joi , 30 August 2012, 14:55

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Apateului nr. cad. 174535-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Apateului nr. cad. 174535-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Apateului nr. cad. 174535-Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Apateului nr. cad. 174535-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren situat in Oradea, zona strazii Apateului, in scopul dezvoltarii unei zone de locuinte individuale.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Galea Saveta, se va studia zona cuprinsa intre drumul public identificat cu nr. cad.17982 si drumul public de acces din estul amplasamentului studiat, pe latimea determinata de limitele cadastrale ale parcelei identificate cu nr. cad. 174535-Oradea. In urma parcelarii vor rezulta 10 loturi cu suprafata min.662 mp, destinate construirii de locuinte unifamiliale in urmatoarele conditii:

- regim de inaltime D+P+E(M);

- indici de utilizare a terenului: POTmax. 35,0% si CUTmax. 0,5

- se va studia posibilitatea dezvoltarii retelei stradale in zona de studiu cu preluarea traseelor strazilor existente.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 3.09 - 9.09.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea -Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30-15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 10-14.09.2012 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Apateului nr. cad. 174535-Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421