Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea

Joi , 29 Septembrie 2011, 14:03

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea

\

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte individuale, pe parcela idetificata cu nr. cad. 167544-Oradea, situata pe str. Facliei.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Pop Aurel, se propune constituirea unei zone rezidentiale pentru locuinte in urmatoarele conditii:

- regim de inaltime max. S(D)+P+E(M);

- indici de utilizare a terenului: POTmax35% , CUTmax.0,5;

- se intentioneaza ca accesul la parcelele nou create sa se asigure din str. Facliei printr-o strada nou creata, cu zona de intoarcere in forma de giratie.

- se va studia posibilitatea de dezvoltare a retelei stradale din zona in corelare cu reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate in zona

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 30.09-5.10.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Ghiseul Unic, in intervalul orar 8.30-16.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 30.09-5.10.2011.

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421