Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Frunzisului nr.10/A, nr. cad. 152679-Oradea

Joi , 26 Aprilie 2012, 14:38

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Frunzisului nr.10/A, nr. cad. 152679-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Frunzisului nr.10/A, nr. cad. 152679-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Frunzisului nr.10/A, nr. cad. 152679-Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Frunzisului nr.10/A, nr. cad. 152679-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren situat in Oradea, str. Frunzisului, in scopul dezvoltarii unei zone de locuinte si organizarea circulatiei pana la zona studiata.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Borbely Toma-Ioan, se va studia zona cuprinsa intre str. Frunzisului, limita administrativa a municipiului Oradea si extremitatea sudica a parcelei care a generat PUZ-ul. In urma parcelarii vor rezulta 7 loturi destinate construirii de locuinte unifamiliale in urmatoarele conditii:

- regim de inaltime max. D+P+M;

- indici de utilizare a terenului: POTmax. 35,0% si CUTmax. 0,6;

- se va studia posibilitatea dezvoltarii retelei stradale in zona de studiu cu preluarea traseelor strazilor existente.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 2.05-9.05.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea - Centrul pentru relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30 - 15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 10-15.05.2012 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Frunzisului nr.10/A, nr. cad. 152679-Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421