Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea

Vineri , 16 Septembrie 2011, 15:22

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren situat in Oradea, str. Plugului, in scopul dezvoltarii unei zone de locuinte si rganizarea circulatiei in zona studiata.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Nagy Beatrix, se va studia zona cuprinsa intre str. Plugului de la intersectia cu str. Torentului si strazile Cucului, respectiv Ep. Ion Alexi. In urma parcelarii vor rezulta 2 de loturi destinate construirii de locuinte unifamiliale in  urmatoarele conditii:

- regim de inaltime S+P+M;

- indici de utilizare a terenului: POTmax. 35,0% si CUTmax.  0,5

- se va studia posibilitatea dezvoltarii retelei stradale in zona de studiu cu preluarea traseelor strazilor existente.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 16.09-20.09.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 20-25.09.2011si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421