Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea

Joi , 8 Ianuarie 2015, 13:34

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea

 

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 09.12.2014 - 05.01.2015, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din

PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea

 

a fost inregistrata o singura observatie formulata de catre d-nul Popa Petre (transmisa prin posta electronica  si inregistrata cu nr. 256/05.01.2015), prin care acesta propune amplasarea, in zona, a unui punct de transformare electric si extinderea retelei de apa potabila, avandu-se in vedere dezvoltarile urbanistice ce se preconizeaza a se realiza prin planuri urbanistice zonale aprobate sau in curs de aprobare.

            O copie dupa adresa depusa de catre d-nul Popa Petre a fost transmisa elaboratorului PUZ-ului.

             Intrucat solicitarile formulate de catre d-nul Popa Petre nu sunt de competenta Primariei Municipiului Oradea si nici a initiatorului PUZ-ului, adresa transmisa de catre d-nul Popa Petre a fost directionata catre institutiile abilitate (SC Electrica SA, respectiv Compania de Apa Oradea SA).

            In consecinta „ PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea",  va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea", in forma avizata prin aviz CMUAT 1375/15.10.2014, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr.2776/17.07.2014.

 

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421