Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea

Miercuri , 30 Ianuarie 2013, 15:11

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea

 

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 29.11.2012-24.12.2012, destinata consultarii documentelor complete si propunerilor pentru

PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea

nu au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic zonal.

Prin adresa nr.266890/28.12.2012, Administratia Imobiliara Oradea informeaza ca terenurile identificate cu nr.topo.7679/11, 7679/12, 7681/10 si 7681/5 se afla la dispozitia Comisiei pentru aplicarea Legii 18/1991 privind fondul funciar.

Oradea, a documentatiei „PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea", s-au solicitat extrase CF actualizate (la zi) pentru terenurile amintite mai sus. Din extrasele CF prezentate a rezultat ca, intre timp, au fost efectuate unele operatiuni cadastrale care au modificat situatia prezentata la data demararii procedurii de consultare a populatiei. Astfel, noul proprietar pentru nr.topo 7679/12 este d-nul Criste Gavril ( proprietar al parcelei cu nr.cad.177083 provenita din nr.topo.7679/12), iar noul proprietar pentru parcela cu nr.topo.7681/5 este d-nul Perte Tiberiu.

In contextul situatiei create, in data de 10.01.2013, dupa inchierea procesului privind consultarea populatiei, s-a trimis o notificare si d-nului Criste Gavril ( a carui adresa de domiciliu a fost extrasa din baza de date a Primariei municipiului Oradea), prin care a fost informat despre elaborarea PUZ-ului si i s-a solicitat exprimarea opiniei in perioada 11.01.2013 - 25.01.2013. D-nul Perte Tiberiu a fost informat anterior, in calitate de proprietar al parcelelor identificate cu nr.cad.155180 si 154964.

In perioada 11.01.2013 - 25.01.2013 nu au fost inregistrate obiectiuni sau sugestii privind reglementarile propuse prin documetatia de urbanism .

.

 

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421