Trimite unui prieten

ANUNTprivind elaborarea PUZ - Construire motel P+2 cu spatiu comercial la parter, str. Ogorului nr.23J, nr.cad. 76/8, 76/9, 76/10-Oradea

Luni , 30 Mai 2011, 15:19

Exportă PDF - ANUNTprivind elaborarea PUZ - Construire motel P+2 cu spatiu comercial la parter, str. Ogorului nr.23J, nr.cad. 76/8, 76/9, 76/10-Oradea Tipărește pagina - ANUNTprivind elaborarea PUZ - Construire motel P+2 cu spatiu comercial la parter, str. Ogorului nr.23J, nr.cad. 76/8, 76/9, 76/10-Oradea Trimite unui prieten - ANUNTprivind elaborarea PUZ - Construire motel P+2 cu spatiu comercial la parter, str. Ogorului nr.23J, nr.cad. 76/8, 76/9, 76/10-Oradea

ANUNT

privind elaborarea PUZ - Construire motel P+2 cu spatiu comercial

la parter, str. Ogorului nr.23J, nr.cad. 76/8, 76/9, 76/10-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construirea unui motel cu spatiu comercial la parter, pe parcelele identificate cu nr. cad. 76/8, 76/9, 76/10 - Oradea situate pe str. Ogorului nr.23J.

Prin planul urbanistic zonal se propune construirea unei cladiri in regim de inaltime P+2E, avand destinatia de  motel cu spatiu comercial la parter, pe amplasamentul identificat cu nr. cad. 76/8,76/9,76/10.

 

Amplasarea constructiei se va face in urmatoarele conditii:

- limita de implantare a constructiei: min. 50,0 m din axul str. Ogorului, respectiv 6,0 m fata de limita str. Traian Goga

- limita de implantare gard: min 25,0m din axul drumului de centura, respectiv 4,0m din axul str. Traian Goga;

- retrageri laterale si spate:conform reglementarilor din Codul civil;

- accesul se asigura din str. Traian Goga cu profil transversal de 8,0m;

- indici de utilizare ai terenului: POTmax.35%, CUTmax. 0,75;

In  incinta se vor amenaja spatii de parcare si spatii verzi aferente functiunii, conform HGR 525/1996

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 31.05. - 24.06.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar destinat preluarii documentelor.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 25.06.-9.06.2011 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Fișiere - ANUNTprivind elaborarea PUZ - Construire motel P+2 cu spatiu comercial la parter, str. Ogorului nr.23J, nr.cad. 76/8, 76/9, 76/10-Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421