Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea

Marti , 8 Mai 2018, 11:00

Exportă PDF - A N U N T privind elaborare PUZ  - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren  generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborare PUZ  - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren  generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborare PUZ  - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren  generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea

 

A N U N T

 

privind elaborare PUZ  - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren

generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru stabilirea reglementarilor urbanistice in vederea construrii unei case pe un teren cuprins in zona de studiu a PUZ-ului aprobat cu HCL nr.323/2017, in subzona propusa a se reglementa intr-o etapa urterioara, subzona delimitata de  str.Jucsak Tibor - str.Apateului - parcelarea studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.323/2017 si parcelarea studiata prin PUD aprobat cu HCL nr.681/2009;

        Planul urbanistic zonal este initiat de BLAGA ALINA FLORICA  si elaborat de arh.Abrudan Ioan Teodor, specialist cu drept de semnatura RUR;

  Prevederi cuprinse in P.U.Z.urbanizare - R.L.U. propuse:

     - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuire;

Reglementari pe parcela care a generat PUZ- ul:

  - regim de inaltime: S+P+E;

  - limita de implantare gard: minim 5,5m din axul str.Jurcsak Tibor; 

  - limita de implantare cladire: minim 4,5m de la aliniamentul str.Jurcsak Tibor;

  - retrageri laterale: minim 2,0m fata de mejdia nordica, 4,0m fata de mejdia sudica;

  - retragere spate: minim 6,0m;

  - in incinta se va amenaja minim un loc de parcare;

  - accesul se va reliza din str.Jurcsak Tibor propusa a se largi, in dreptul amplasamentului studiat la profil transversal de 11,0m (5,5m din ax pe partea beneficiarilor); terenul destinat largirii strazii va trece din proprietate privata in domeniul public; - documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentul in baza caruia se va face transferul terenului destinat dezvoltarii retelei stradale, in proprietatea municipiului Oradea si dovada inregistarii acestuia la Directia Patrimoniului Imobiliar;

Reglementari pe zona studiata:

 Se propune parcelarea restului de teren studiat astfel:

  a) crearea a 12 parcele destinate construirii de locuinte cu urmatoarele reglementari:

    - H max: S/D+P+E/M;

    - POT max = 35 %;  - CUT max = 0,9;

    - retragerea minimă faţă de aliniament: minim 4,5m de la aliniamentul str.Jurcsak Tibor, respectiv obligatoriu 4,0m de la aliniamentul drumului nou propus (minim 6,0m pentru garaje);

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: 2,0 m fata de o latura, 4,0 m fata de cealalta latura, conform plansei 3/A;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

  b) constituirea unui drum public (cu profil transversal de 9,0m) perpendicular pe str.Jurcsak Tibor si a unui drum public (cu profil transversal de 9,0m) paralel cu str.Jurcsak Tibor, in prelungirea drumului propus prin PUZ aprobat cu HCL nr.323/2017;

  c) largirea str.Jurcsak Tibor la profil transversal de 11,0m (5,5m din ax pe partea beneficiarilor);

- Terenul necesar dezvoltarii retelei stradale va trece din proprietate privata in domeniul public;

- Parcelarea terenului, in forma propusa, implica operatiuni cadastrale de alipire si dezmembrare;

- Extinderea utilitatilor pe drumurile publice nou create se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor;

Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ";

- Emiterea autorizatiei de construire pe parcela care a generat PUZ-ul nu este conditionata de parcelarea propusa si extinderea utilitatilor pe drumurile nou create, aceasta avand acces direct la str.Jurcsak Tibor, complet echipata.

 

   In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 10.05.2018 - 03.06.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor din PUZ,  la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( luni - miercuri: 8:30-15:30, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

 

Persoana  responsabilla cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia, consilier, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 04.06.21018 - 18.06.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

                                       Arhitect sef

                                    Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni