Trimite unui prieten

A N U N T,privind elaborare PUZ - Construire supermarket, amenajare locuri de parcare si organizare de santier, str. Calea Clujului, nr.78, nr.cadastral 19723

Miercuri , 18 Martie 2020, 0:00

Exportă PDF - A N U N T,privind elaborare PUZ - Construire supermarket, amenajare locuri de parcare si organizare de santier, str. Calea Clujului, nr.78, nr.cadastral 19723 Tipărește pagina - A N U N T,privind elaborare PUZ - Construire supermarket, amenajare locuri de parcare si organizare de santier, str. Calea Clujului, nr.78, nr.cadastral 19723 Trimite unui prieten - A N U N T,privind elaborare PUZ - Construire supermarket, amenajare locuri de parcare si organizare de santier, str. Calea Clujului, nr.78, nr.cadastral 19723

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Construire supermarket, amenajare locuri de parcare si organizare de santier, str. Calea Clujului, nr.78, nr.cadastral 19723

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construirea unui supermarket .

            Zona de studiu a PUZ-ului Intreaga subzona  restructurabila SUTR Velenta 2 (inclusiv suprafata de teren din nr.cad.19723 din UTR Velenta 1), cuprinsa intre str.Calea Clujului, str.Maresal Al.Averescu, SUTR Velenta 1 (cartierul traditional)  ; Stotal = 28652,0mp; terenul care a generat PUZ-ul are S = 17777,0mp;

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Abrudan Ioan, la initiativa beneficiarului         SC Lidl Romania.

Reglementari urbanistice propuse:

    - UTR de tip M 3 si UTR Et;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante:  activitati economice tertiare pentru UTR Et, respectiv structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă, funcţiuni administrative, financiar-bancare, funcţiuni terţiare, de cult, culturale, de învăţământ şi cercetare, de sănătate, de turism ;

- H max: - Pentru subzona Et h maxi. la cornişă : 21 m ; Hmax.total :  25 m,

         - Pentru zona M3  - pentru clădirile comune h max. la cornişă : 18 m, Hmax.total :  22 m ; pentru clădirile de colţ h max. la cornişă :  22 m, iar Hmax.total : 25 m ;

- POT max = 40,0%, pentru parcele comune, respectiv 50,0% pentru parcele de colt; 

- CUT max = 1,9 (UTR M3) - 2,2 (UTR Et)  pentru parcele comune, respectiv 2,4 (UTR M3) - 2,8 (UTR Et)   pentru parcele de colt;

- retragerea minimă faţă de aliniament: 3,0m;;

- retrageri minime faţă de limitele laterale/posterioare: h/2 dar nu mai putin de 3,0m;

- circulaţii şi accese: accesul in zona  se realizeaza pe str.Calea Clujului si str.Maresal Al.Averescu;

- echipare tehnico-edilitară: prin racord la retelele existente in zona;

- Prin documentatia de urbanism se studiaza posibilitatea de restructurare a incintei fostei fabrici de spirt, stabilindu-se:

   - o etapizare a procesului de restructurare prin impartirea UTR -ului in 3 subzone : o subzona de tip Et si 2 subzone de tip M3; Subzona UTR Et este reglementata prin prezenta documentatie de urbanism, subzonele de tip M3 urmand a fi studiate prin documentatii de urbanism ulterioare (PUD/PUZ);

   - Constituirea unui drum public (profil trtransversal de 12,0m) de legatura intre str.Calea Clujului si str.Maresal Al.Averescu;

   - construrea unui magazin Lidl pe subzona Et;

- Reglementari urbanistice pentru subzona Et

   - Se propune construirea  unui  magazin Lidl care va fi amplasat conform propunerii prezentate in plansa 3'/A (varianta 2);

   - Corpul de cladire cu valoare ambientala (conform prevederilor din PUG) se va pastra si va fi integrat (ca functiune) in subzona  UTR Et;

   - Regim de inaltime:  P;

   - In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor conform prevederilor din anexa 2 la RLU aferent PUG;

   - spatii verzi amenajate: 16,7% din suprafata terenului (UTR Et)

   - Accesul se va realiza din str.Calea Clujului pe un drum public nou propus, cu profil transversal de 12,0m, care se va constitui integral pe parcela care a generat PUZ-ul; Terenul necesar constituirii drumului public  va trece din proprietate privata in  domeniul public;

  - documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentatia cadastrala si documentul in baza caruia se va face transferul terenului destinat constituirii drumului public, in proprietatea municipiului Oradea;

- Se va avea in vedere ca pe subzona M3 din partea estica a drumului public nou sa se procedeze la o repozitionatre a limitelor cadastrale, astfel incat sa rezulte parcele cu o forma geometrica regulata; Deasemenea se va avea in vedere relocarea/ingroparea postului trafo de la frontul str.Calea Clujului;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 19.03.2020-12.04.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 13.04.2020-27.04.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro

 

Fișiere - A N U N T,privind elaborare PUZ - Construire supermarket, amenajare locuri de parcare si organizare de santier, str. Calea Clujului, nr.78, nr.cadastral 19723

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei